LLeure educatiu

El Govern impulsarà el lleure educatiu d'infants i joves amb més finançament, visibilitat i inclusió social

query_builder   27 febrer 2024 14:01

event_note Nota de premsa

El Govern impulsarà el lleure educatiu d'infants i joves amb més finançament, visibilitat i inclusió social

  1. Es crearà un comitè consultiu i una comissió interdepartamental per assegurar la viabilitat i l’extensió del lleure a tot Catalunya

El lleure educatiu a Catalunya ha rebut aquest matí un impuls amb l’aprovació, per part del Consell Executiu, de la creació de l’Estratègia de Reconeixement del Lleure Educatiu a Catalunya.

Aquest acord ha de permetre que es posi en marxa una estratègia de país per la qual les entitats i associacions que es dediquen a l’educació de joves i infants a través d’activitats comunitàries no formals —com són els caus, els esplais o les colònies— tinguin més estabilitat i, així mateix, poder estendre la seva oferta a tot el país amb una visió a llarg termini.

En concret, l’Acord de Govern preveu que la Direcció General de Joventut, conjuntament amb les entitats del lleure educatiu i les entitats municipalistes, creïn el Consell Consultiu del Lleure Educatiu per tal d’identificar les problemàtiques i plantejar polítiques a mitjà i llarg termini per assegurar la viabilitat del sector a través de recursos i mitjans materials, humans i econòmics.

Entre les mesures que recollirà l’Estratègia hi ha d’haver:

·L’impuls d’esplais i agrupaments als territoris de Catalunya on n’hi hagi menys.

·L’augment de les subvencions a les entitats i federacions.

·L’adopció de noves mesures que garanteixin la convivència i permanència de les activitats de lleure tant a la natura com a l’espai públic de barris i municipis.

·Més visibilització i reconeixement de la tasca i trajectòria històrica dels moviments del sector.

·L’adopció de mesures per garantir la inclusió i la igualtat de participació en el lleure educatiu.

Aquestes accions estan inspirades en el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2030, que situa l’educació en el lleure com a eina fonamental per al desenvolupament d’infants i joves i per a l’adquisició de competències, coneixements i aptituds.

Així mateix, el Pla recull que el lleure educatiu aporta una perspectiva comunitària de l’educació en què s’estableixen vincles de cohesió i que ha de fomentar un lleure de qualitat accessible a tothom. En la mateixa línia, l’Estratègia de Lluita contra la Pobresa Infantil a Catalunya i el projecte Barris amb futur estableixen el lleure educatiu com una eina clau.

A més, l’Acord de Govern aprovat avui també incorpora les recomanacions del Síndic de Greuges, que en el seu informe sobre el dret al lleure educatiu i a les sortides i colònies escolars manifestava la necessitat que el Govern promogui el reconeixement del valor educatiu del lleure i constatava la importància estratègica d’aquest àmbit per fomentar la inclusió i la cohesió socials.

Per últim, l’acord signat aquest matí per part del Govern també crearà la Comissió Interdepartamental del Lleure Educatiu, que estarà formada per representants de tots els departaments de la Generalitat implicats en el lleure educatiu per, així, garantir una major coordinació. En la mateixa línia, aquesta comissió ha de fer una avaluació i seguiment dels resultats i establir un pressupost ampli per implementar l’Estratègia.

D’aquesta manera, la nova Estratègia de Reconeixement del Lleure Educatiu a Catalunya combina la planificació (el disseny de l’estratègia), la col·laboració (diferents departaments de la Generalitat, les entitats municipalistes i les organitzacions i entitats del moviment del lleure) i el foment (l’increment dels recursos econòmics destinats al lleure educatiu), elements que constitueixen una aposta ambiciosa per assolir els objectius.

8,6 milions de suport al lleure

La Direcció General de Joventut disposa d’un pressupost de 8,6 milions d’euros per subvencionar entitats i federacions de lleure educatiu per a aquest 2024. Aquests ajuts permetran que infants i joves puguin accedir a les activitats en igualtat de condicions, el monitoratge per a nois i noies amb discapacitat, l’execució d’activitats de lleure i la inversió en locals, entre altres mesures.

Pel que fa a la participació, un total de 496.680 joves, infants i monitors van participar al llarg del 2023 en activitats de lleure educatiu, dels quals un 79% a l’estiu. Així mateix, uns 73.614 joves van participar en caus i esplais al llarg del curs passat 2022-2023 a Catalunya, activitats organitzades per unes 650 entitats.

undefined
undefined
undefined
undefined