Mini

La Generalitat i les entitats professionals de la construcció signen un conveni per inspeccionar edificis amb risc per a les persones

query_builder   11 març 2024 09:53

event_note Nota de premsa

La Generalitat i les entitats professionals de la construcció signen un conveni per inspeccionar edificis amb risc per a les persones

  1. El Departament de Territori, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya i l’Associació de Consultors d’Estructures han signat un conveni marc amb una vigència de quatre anys
  1. En cas de sospitar que un edifici es troba en un estat de risc per a les persones o els béns, amb deficiències molt greus, es podrà enviar de forma immediata un equip de professionals dels col·legis signants per fer un estudi i diagnosi
  2. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pagarà a les associacions professionals el cost d’aquests estudis, configurant un sistema àgil d’inspeccions al qual es poden afegir els municipis on es trobi l’edifici a analitzar
fotografia de la signatura{"name":"2024/03/11/09/51/961952b0-c08b-4a8f-b867-186b9ae2bf2a.jpg","author":"Territori","type":"0","location":"0","weight":116506}

El Departament de Territori, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), el Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya i l’Associació de Consultors d’Estructures (ACE) han signat avui un conveni marc que permetrà enviar ràpidament un equip de professionals a inspeccionar edificis amb deficiències molt greus que puguin representar un risc per a les persones i els seus béns. Els experts faran un informe de diagnòstic i apuntaran les possibles actuacions per reparar els danys de l’immoble. El cost d’aquests estudis els pagarà l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i els municipis on s’hagi de fer l’actuació objecte d’estudi es podran afegir a aquest conveni per aportar la informació tècnica i urbanística què disposin, així com facilitar l’actuació d’inspecció en el seu municipi.

Els fets d’alarma social relatius a patologies en el parc d’edificis succeeixen sovint de manera inesperada i requereixen actuacions urgents per conèixer l’abast del risc per a les persones que hi viuen i els seus béns. Les tres entitats signants del conveni compten entre els seus col·legiats amb professionals experts en la diagnosi de la construcció, en el càlcul estructural i en l’acompanyament de les persones en processos de diagnòstic i rehabilitació per part de mediadors. Tots ells han manifestat la seva voluntat de col·laboració amb la Generalitat per actuar en cas de necessitat a Catalunya.

El conveni marc signat avui té per objectiu facilitar que aquests especialistes elaborin dictàmens d’edificis o conjunts immobiliaris de manera col·legiada, amb un debat intern, dels quals se’n desprengui un diagnòstic únic i consensuat. Aquest diagnòstic servirà per establir quines actuacions caldria impulsar als edificis estudiats, basades en uns protocols de màxima fiabilitat.

Així, aquests informes o dictàmens es referiran a edificis o conjunts immobiliaris en els quals hi hagi un dubte raonable sobre la seva seguretat i que presentin deficiències estructurals molt greus que posin en risc les persones i béns.

Per realitzar cada informe, el Departament de Territori haurà d’adreçar una petició escrita als col·legis signants, què es concretarà mitjançant la formalització d’una addenda on es definirà l’objecte d’estudi i el cost de les actuacions.

A cada addenda s’hi podrà sumar el municipi on s’ubiqui l’edifici objecte d’estudi per facilitar informació, com ara plànols, documentació sobre les intervencions que s’hagin fet a l’immoble al llarg del temps, fotografies i informes del sinistre i l’auxili del personal municipal als professionals encarregats del diagnòstic.

Els dictàmens tècnics que les entitats signants elaborin determinaran les causes del sinistre o dels danys; el seu origen, sempre que sigui possible, i l’estat general dels edificis i les condicions d’ús dels habitatges per valorar si són segurs estructuralment. També valoraran les actuacions de rehabilitació factibles i adients, i el seu cost estimat.

Els dictàmens es presentaran al Departament de Territori, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i a l’ajuntament que hagi signat l’addenda. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pagarà el cost del dictamen a les associacions professionals.

Aquest és un conveni que té voluntat d’interès general i científic que permeti conèixer les característiques de certes patologies d’edificis, basades en informes o dictàmens tècnics i en la seva transcendència significativa i singularitat. El conveni té una durada de quatre anys prorrogable i es crearà una comissió de seguiment integrada per un representant de cadascuna de les parts.

3  

Imatges

Fotografia 1

Fotografia 1 116506

Fotografia 2

Fotografia 2 104156

Fotografia 3

Fotografia 3 103872

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 308979

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined