Consum supera els 10,5M€ en sancions el 2023, posant el focus en els serveis bàsics, els drets lingüístics i el lloguer social

Consum supera els 10,5M€ en sancions el 2023, posant el focus en els serveis bàsics, els drets lingüístics i el lloguer social

query_builder   14 març 2024 12:49

event_note Nota de premsa

Consum supera els 10,5M€ en sancions el 2023, posant el focus en els serveis bàsics, els drets lingüístics i el lloguer social

El Govern, per mitjà de l’Agència Catalana del Consum, incrementa un 62% l’import en sancions, més de la meitat a empreses immobiliàries, de subministrament de llum i gas, entitats financeres, de transports i de telecomunicacions

Les sancions per garantir els drets lingüístics també augmenten, en línia amb les denúncies presentades pels ciutadans per aquest motiu, que passen de 456 el 2022 a 1.873 el darrer any

8 de les 10 companyies amb més incidències el 2022 han reduït el nombre de reclamacions, fruït de la implantació del programa de control i cooperació queassignava un inspector a cadascuna d’aquestes empreses


El Govern, per mitjà de l’Agència Catalana del Consum del Departament d’Empresa i Treball, ha imposat durant el 2023 un total de 10.529.689 euros en sancions el 2023, xifra que significa un creixement del 62% respecte a l’exercici anterior. El 59% de l’import resolt en sancions (6.196.694 d’euros), correspon a empreses prestadores de serveis bàsics: immobiliàries, subministradores de llum i gas, entitats financeres, companyies de transports i de telecomunicacions. En matèria sancionadora, també destaquen els augments de les sancions per vulneració de drets lingüístics, així com les multes per no oferir lloguer social. Aquestes són algunes de les dades principals que ha donat a conèixer avui el secretari d’Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos Maduell, acompanyat del director de l’Agència Catalana del Consum, Albert Melià Roset, en la presentació del Balanç d’actuacions 2023, que analitza les accions que ha desenvolupat l’organisme en defensa de les persones consumidores en el darrer any.

Aquests àmbits, els drets lingüístics i la protecció de la ciutadania en l’àmbit del serveis bàsics, i més concretament respecte al dret a l’habitatge, són actuacions prioritàries del Govern pel que fa a les polítiques públiques de consum, i “ avui, a dos mesos de finalitzar la legislatura, ens toca fer balanç del que ha estat l’actuació de l’Agencia en aquests últims tres anys i reivindicar-la com a peça bàsica en la defensa dels drets bàsics de la ciutadania en les seves relacions de consum i com a garantia que el mercat funcioni de la forma més correcta i més justa”, ha ressaltat el secretari Castellanos. En aquest sentit, ha destacat “ la satisfacció pel resultats que hem obtingut en aquests àmbits estratègics d’actuació que denoten el compromís del Govern i de l’Agència en el compliment dels objectius marcats”.

Pel que fa al Programa de reforç per donar compliment a la llei d’emergència habitacional, “hem comprovat que ha donat uns molt bons resultats, un programa que reivindiquem, doncs, com a necessari i que entenem que ha de continuar”, ha remarcat Castellanos, que ha valorat positivamentla reducció de les reclamacions mitjançant l’assignació d’un inspector per a les empreses de major conflictivitat, “una estratègia de personalització que vam implantar el 2023 i que està funcionant”· Finalment el secretari d’Empresa i Competitivitat ha valorat les dades en l’àmbit drets lingüístics que denoten dues coses: “l’augment de la preocupació i el malestar social per la manca de respecte sobre aquests drets i l’actuació rigorosa del Govern en la gestió de les denúncies rebudes, que ha multiplicat per cinc les sancions pels incompliments detectats”.

L’Agència ha gestionat un total de 7.274 denúncies el 2023, un 62% més que l’any anterior, i el 51% d’aquestes denúncies són per la negativa de grans tenidors a oferir un lloguer social a persones en risc d’exclusió residencial i per vulneració de drets lingüístics.

Quant a l’àmbit de l’habitatge, destaquen les 133 sancions imposades el 2023 amb relació a l’obligació dels grans tenidors d’oferir lloguer social a les unitats familiars en situació de risc habitacional, xifra que significa un 95% més que l’any anterior. L’increment tant del nombre d’expedients oberts respecte el 2022, com de l’import, que arriba als 3.309.000 d’euros, són fruït de la implantació, el gener de 2023, del Programa de reforç per vetllar per vetllar especialment pel compliment de les obligacions previstes en la Llei 1/2022 del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l’habitatge. En global, tal i com ha indicat el director de l’Agència, Albert Melià, “el Govern ha imposat fins al moment 246 sancions a 79 grans tenidors, per un import de 6.065.002 euros”.

Pel que fa a la vulneració dels drets lingüístics, del balanç s’extreu una preocupació creixent per part de la ciutadania en aquest àmbit. Així ho demostra el nombre de denúncies rebudes des d’inici de legislatura: “ens tres anys, el nombre de denúncies ha augmentat de les 206, el 2021, a les 1.873 de 2023, xifra que representa un augment molt notable respecte a l’any anterior, que va ser de 456”, ha ressaltat Melià. Amb relació a la tasca de control i de protecció en aquest àmbit, el 2023 l’Agència ha sancionat un total de 261 infraccions, un 284 % més que el 2022. L’import total de les sancions aquest últim any és de 498.852 d’euros, un 342% més que el 2022.

Pel que fa a les reclamacions globals, l’Agència n’ha rebut un total de 23.758, un 3,6% menys que el 2022. Així mateix, tal i com ha assenyalat el director de Consum “del balanç es destaca que un 63% d’elles són afectacions relacionades amb els serveis bàsics, empreses de sectors d’activitat que comprenen, entre d’altres, els subministraments de llum, gas i aigua; les telecomunicacions; els transports; els serveis immobiliaris o els bancaris”. En aquest sentit, destaca la mesura que va impulsar l’any passat Consum, assignant un inspector per a cadascuna de les deu empreses receptores de més reclamacions, amb la finalitat d’establir un mecanisme de cooperació per a reduir la conflictivitat i potenciar la resolució dels conflictes mitjançant la mediació o l’arbitratge. Una mesura que ha comportat, si es comparen les dades del 2022 amb les del 2023, una disminució general de les reclamacions rebudes per aquestes empreses. En concret, es destaca que 8 de les 10 empreses amb més reclamacions han reduït el nombre d’incidències i, pel que fa al percentatge de resolució, 7 d’aquestes empreses han registrat una millora o bé mantenen el mateix percentatge de resolució de conflictes per vies extrajudicials.

Dades principals del Balanç 2023

23.758 reclamacions rebudes el 2023, amb els subministraments energètics com a sector de major incidència

Pel que fa als sectors amb major conflictivitat, els subministraments de llum, gas i aigua se situen un any més en la primera posició, amb el 23% de les reclamacions. En segona posició se situen les incidències relacionades amb la compra o la reparació d’un producte, amb el 14% de les reclamacions; seguit d’aquelles afectacions relacionades amb altres serveis generals de consum, el 13%, i amb el 12% destaquen les reclamacions relacionades amb el transport, la majoria d’elles són per transport aeri. És significativa la disminució de les incidències relacionades amb els serveis de telefonia i internet, que passen de la segonaa la cinquena posició en un any, amb l’11, 4% de les reclamacions.

Les companyies de serveis bàsics tornen a encapçalar la llista de les empreses amb més reclamacions

Empreses energètiques, operadores de telefonia, companyies aèries i entitats financeres encapçalen la llista de les 10 empreses amb més reclamacions, en l’ordre següent: Endesa (1.412 reclamacions), Naturgy (1.059), Vueling ( 774), Orange (771), Vodafone ( 705), Iberdrola (519), Energia XXI (425), Edistribución ( 391), Ryanair ( 375), Caixabank ( 300), Telefónica ( 298).

Un 56% de les reclamacions gestionades es resolen per mediació o arbitratge

De les 23.758 reclamacions rebudes l’any passat, 15.563 (el 64%) van ser gestionades directament per l’Agència Catalana del Consum i les 8.602 restants es van traslladar als organismes competents en la matèria. De les reclamacions gestionades per Consum, se’n van resoldre 8.772 (el 56%) per la via de la mediació o l’arbitratge: 7.699 reclamacions es van resoldre per acord de mediació i 1.073 per laude arbitral dictat per la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

Un any més, les empreses de telecomunicacions i internet, i de subministraments de la llar -llum, gas i aigua- concentren la majoria de les resolucions assolides tant per mediació com per arbitratge.

Creix un 8 % el nombre d’actuacions inspectores, amb un total de 7.863

El 2023, Consum ha realitzat un total de 7.863 actuacions, xifra que representa un augment del 8 % respecte l’any anterior. Del total d’inspeccions, el 58 % es van fer motivades per denúncies dels consumidors o per comunicacions d’altres organismes, i el 42 % per iniciativa pròpia.

L’import total en sancions augmenta un 62%

En matèria sancionadora, durant el 2023 l’Agència va resoldre amb sanció 1.026 expedients, un 72 % més que en l’exercici anterior. Pel que fa a l’import total imposat en sancions, augmenta més d’un 62% i arriba fins als 10.529.689 euros.

Les infraccions que més s’han sancionat estan relacionades amb deficiències detectades en la documentació i la informació que s’adreça a les persones consumidores en el marc de la compra o la contractació de béns i serveis (685); per vulneració de drets lingüístics (261); la inclusió en els contractes de clàusules abusives o l’exercici de pràctiques que comporten un desequilibri entre l’empresa i el consumidor (240); en matèria de transaccions comercials i en matèria de preus (156), i perobstrucció a la inspecció, és a dir, la negativa o resistència per part de les empreses a subministrar dades a la inspecció de consum (147).

338.233 articles insegurs retirats, majoritàriament roba i calçat

L’any passat a Catalunya es van retirar del mercat un total de 338.233 unitats d’articles que incomplien la normativa, un 2,32% més que en el 2022. Pel que fa a la tipologia de productes retirats per l’Agència, majoritàriament van ser roba i calçat (298.002 unitats), joguines o productes de puericultura (21.129 unitats), productes químics (16.570 unitats), material elèctric i lluminàries (8.279), i mascaretes higièniques (1.547).

15 de març, Dia Mundial de les Persones Consumidores

Per commemorar el Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores, l’Agència Catalana del Consum celebraràdemà la jornada "El teu consum et defineix, el teu consum ens transforma". El secretari d’Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos Maduell,presidirà a les 10.30 hores la inauguració de la jornada que es podrà seguir en directe des del canal de YouTube @consumcat.


1  

Fitxers adjunts

Presentació de les dades principals del Balanç

Presentació de les dades principals del Balanç
PDF | 459404

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined