Pròrroga pressupostos

El Govern aprova un suplement de crèdit de 1.850 milions d'euros per atendre increments de despesa en situació de pròrroga pressupostària

query_builder   9 abril 2024 13:16

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un suplement de crèdit de 1.850 milions d'euros per atendre increments de despesa en situació de pròrroga pressupostària

  1. Es garanteixen els docents necessaris per al curs 2023-2024, les millores laborals aprovades per al personal sanitari o el finançament ordinari de fàrmacs i tractaments mèdics, així com l’execució d’inversions ja licitades
  2. Aquesta mesura permet habilitar els crèdits pressupostaris necessaris per garantir el funcionament adequat dels serveis públics i fer front a compromisos de despesa urgents i ineludibles

El Govern ha aprovat un decret llei de suplement de crèdit per import de 1.850 milions d’euros amb la finalitat d’atendre increments de despesa en situació de pròrroga pressupostària, després que el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya fos rebutjat pel Parlament el 13 de març passat.

L’objectiu del decret llei és habilitar els crèdits pressupostaris necessaris per garantir el funcionament adequat dels serveis públics i fer front a compromisos de despesa que, pel seu caràcter urgent i ineludible, no es poden ajornar a l’exercici següent. Aquí s’inclouen, per exemple, les majors despeses previstes en àmbits com la salut o l’ensenyament, però també el compliment d’acords adoptats en els darrers mesos i l’execució de despeses vinculades a convenis i mandats legals, com són, per exemple, els increments retributius.

En matèria d’educació, es garanteix la continuïtat de les mesures posades en marxa l’any passat, que inclouen la recurrència de les places necessàries per al curs escolar 2023-2024, el desplegament del mòdul econòmic per a alumnes amb necessitats educatives especials que es va començar a aplicar el curs passat o la cobertura del menjador escolar i de les sol·licituds de beca, tant en centres públics com concertats.

Pel que fa a l’àmbit de la salut, es preveu, entre altres conceptes, el finançament necessari per fer front a les noves necessitats de despesa derivades de l’envelliment de la població, com són l’augment de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria o la major durada dels tractaments per la cronificació de determinades malalties.

El decret llei també recull diferents mesures que afecten les despeses de personal. Així, d’una banda, habilita els crèdits necessaris per cobrir la previsió d’increment retributiu del 2% per als treballadors públics (una vegada s’aprovi per normativa bàsica estatal) i el seu impacte proporcional sobre els concerts educatius, sanitaris, de serveis socials i d’igualtat i feminismes, i el del personal dels centres universitaris.

D’altra banda, permetrà materialitzar les millores en les condicions laborals i salarials dels professionals sanitaris aprovades recentment, i també atendre l’increment previst de places de mossos, bombers i funcionaris als centres penitenciaris.

Com a despesa recurrent, el decret llei preveu el pagament dels contractes de subministraments i serveis, així com dels compromisos de despesa ja adquirits i exigibles per part de tercers, com és el cas de les obres que ja han estat licitades i en les quals s’ha iniciat l’execució o les subvencions de caràcter pluriennal que ja han estat atorgades.

Un increment de 2.000 milions d’euros durant la vigència de la pròrroga

Aquest decret llei per valor de 1.850 milions d’euros se suma a un primer decret llei de 145 milions que es va aprovar el 26 de març passat amb l’objectiu de garantir l’execució d’inversions i ajuts urgents per pal·liar els efectes de la situació de sequera. Amb l’aprovació d’aquests dos decrets llei s’assolirà, per tant, un increment de despesa de 2.000 milions durant la vigència de la pròrroga, que permet compensar gran part de l’augment previst en els pressupostos per al 2024, estimat en 3.200 milions d’euros.

Segons s’especifica a l’acord de Govern, aquesta major despesa es finançarà amb els ingressos provinents de la liquidació del model de finançament de l’any 2022 i la bestreta corresponent a l’any 2024.

undefined
undefined
undefined
undefined