Economia social i solidària

El Govern aprova el Projecte de llei de l'Economia Social i Solidària a Catalunya

query_builder   9 abril 2024 13:05

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei de l'Economia Social i Solidària a Catalunya

  1. L’objectiu és establir el marc jurídic comú de l’Economia Social i Solidària a Catalunya, amb la voluntat que creixi de forma progressiva i permeti la transformació del model econòmic català d’acord amb criteris de pluralitat i democràcia, i centrada en les persones
  2. El projecte de llei estableix com a concepte d’Economia Social i Solidària la formada per les empreses, organitzacions i entitats que duen a terme activitats socioempresarials i iniciatives comunitàries basades en la primacia de les persones i l’interès col·lectiu o general per sobre del lucre econòmic
  3. La iniciativa és el resultat del treball conjunt amb tot el sector de l’Economia Social, agrupat en l’Associació de l’Economia Social de Catalunya (AESCAT), que el 2020 van elaborar i aprovar un document de bases de l’economia i que ha servit d’embrió i marc de referència de la futura llei

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de l’Economia Social i Solidària de Catalunya, que fa valer la feina feta pel sector i els diferents agents socials i polítics que hi han fet aportacions, amb l’objectiu que aquest ampli consens sigui recollit pel Parlament següent, que tindrà l’oportunitat d’aprovar-la definitivament.

La Llei estableix el reconeixement formal i institucional de l’Economia Social, així com els criteris que hi donen sentit: la primacia de la persona, i l’interès col·lectiu per sobre del lucre econòmic i l’acompliment dels principis recollits en el seu articulat.

Aquesta iniciativa legislativa és fruit del treball conjunt del sector dut a terme, des de fa més de cinc anys, per mitjà de l’Associació de l’Economia Social i Solidària de Catalunya (AESCAT), integrada per la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, la Federació de Mutualitats de Catalunya i la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya. En total, més de 7.400 organitzacions, amb prop de 140.000 persones treballadores i una base social de 3 milions de persones (socis cooperativistes, socis d’entitats, mutualistes…), i amb un volum de facturació de més de 8.000 milions d’euros.

Al llarg d’aquests anys de construcció de la proposta de llei, s’han recollit les aportacions de múltiples agents socials, econòmics, acadèmics, polítics i de les associacions municipalistes que l’han enriquit, mantenint els consensos establerts amb el sector.

Les economies comunitàries són, als efectes d’aquesta proposta de llei, iniciatives comunitàries, populars i espontànies, sense ànim de lucre, que tenen una organització funcional democràtica de base assembleària formada per una agrupació de persones que, d’acord amb uns principis i valors, autogestionen un projecte comú i col·lectiu.

Principis i valors de l’Economia Social i Solidària

El Projecte de llei recull elements rellevants com, per exemple, els principis i valors que han de complir les entitats que volen formar part del sector de l’Economia Social i Solidària. En aquest sentit, els principals valors són l’interès general, el bé comú, les persones i l’objecte social per sobre del capital i del lucre; els sistemes de governança i participació democràtica en la decisió i en la participació dels diferents col·lectius que formen l’entitat.

Així mateix, són principis la transformació social i feminista i la promoció de la igualtat de gènere; la generació d’ocupació estable i de qualitat, les relacions laborals justes i l’equitat salarial; i el compromís amb el medi ambient amb voluntat de fer efectiva una transició energètica i ecològica per revertir l’emergència climàtica.

Altrament, destaquen també l’arrelament en el territori i la participació en el teixit social; la transparència sobre l’activitat, sistema de govern, gestió, retribucions i distribució d’excedents si se’n fa; la intercooperació amb altres iniciatives de l’Economia Social i Solidària, i la independència respecte dels poders públics i d’altres empreses o entitats diferents.

Aquests valors i principis sónrequisits que han d’acreditar les entitats del sector que duguin a terme una activitat econòmica i empresarial a Catalunya, el compliment dels quals seran verificats pel Registre de l’Economia Social i Solidària, segons els indicadors i procediments establerts pel Reglament que el Govern haurà d’aprovar posteriorment.

Consell Català de l’Economia Social i Solidària

El Projecte de llei preveu la creació del Consell Català de l’Economia Social i Solidària com a òrgan consultiu i d’assessorament, anàlisi i debat en les matèries relacionades amb aquest sector, que estarà adscrit al Departament del Govern competent en la matèria.

Aquest Consell actuarà amb total autonomia i independència en l’exercici de les seves funcions, i serà responsable de fomentar i reforçar el diàleg entre les organitzacions de l’Economia Social i Solidària i les autoritats públiques catalanes en relació amb la promoció, la participació, el reconeixement, l’evolució i la consolidació d’aquest sector a Catalunya.

A proposta del Consell, el Departament competent en la matèria presentarà al Govern de la Generalitat un Pla Nacional de l’Economia Social i Solidària cada tres anys i una diagnosi sobre la situació del sector a Catalunya que s’hagi tingut en compte per elaborar el Pla.

Mesures per promoure l’Economia Social i Solidària

A banda del Pla Nacional d’Economia Social i Solidària, el Projecte de llei també estableix que les administracions catalanes hauran de promoure mesures de sensibilització i formació del sector per promoure’n el coneixement i la visibilització entre la ciutadania, el món professional i, especialment, en totes les etapes del sistema educatiu i acadèmic.

A més, les administracions hauran de promoure la creació i l’enfortiment de l’Economia Social i Solidària a tot el territori mitjançant, entre altres iniciatives, la col·laboració pública, cooperativa, social i comunitària amb entitats del sector per la provisió de serveis públics.

Així mateix, hauran de vetllar perquè els ajuts dirigits al teixit empresarial català incloguin com a beneficiàries les organitzacions de l’Economia Social i Solidària.

Finalment, el Govern impulsarà la col·laboració amb les entitats de l’Economia Social i Solidària en les polítiques públiques d’habitatge social i assequible. En aquest cas, es prioritzaran les entitats inscrites al Registre de l’Economia Social i Solidària en les polítiques de cessió de sòl o patrimoni públic i l’atorgament d’ajuts públics vinculats a incrementar el parc d’habitatges destinats a polítiques socials.

undefined
undefined
undefined
undefined