Contractació pública

El Govern millora l'accés de les pimes a la contractació pública

query_builder   16 abril 2024 13:09

event_note Nota de premsa

El Govern millora l'accés de les pimes a la contractació pública

  1. Aprova un paquet de 22 mesures per fomentar i facilitar la participació de les petites i mitjanes empreses en les licitacions públiques
  2. Publica una guia de bones pràctiques en matèria de contractació adreçada als principals òrgans contractants de les administracions de Catalunya i del seu sector públic

El Govern ha fet un nou pas en el seu objectiu estratègic de facilitar l’accés de les petites i mitjanes empreses a la contractació pública. Amb aquesta finalitat, ha aprovat, d’una banda, un conjunt de 13 mesures i 9 actuacions específiques per fomentar i millorar la participació de les pimes en les licitacions públiques d’obres, béns i serveis i, de l’altra, una guia de bones pràctiques en aquesta matèria, adreçada especialment als òrgans contractants de les administracions de Catalunya i del seu sector públic.

Entre la vintena de mesures aprovades avui destaquen, per exemple:

  1. La creació i foment d’espais de col·laboració entre les administracions i les pimes.
  2. L’ampliació dels mitjans de publicitat i difusió de les licitacions públiques o la previsió del desenvolupament normatiu de mesures relatives a la divisió en lots dels contractes i al pagament directe als subcontractistes. 

Com a actuacions per facilitar-ne l’accés, l’Acord preveu l’adequació de les eines electròniques ja existents, com la Plataforma de Serveis de Contractació Pública o l’articulació de mesures de simplificació i automatització dels procediments administratius de contractació, entre d’altres. 

Finalment, la “Guia de bones pràctiques per al foment de l’accés de les pimes a la contractació del sector públic de Catalunya” ofereix criteris concrets als òrgans contractants per al foment de la participació de les pimes en els seus procediments de licitació, per exemple millorant la transparència, a partir d’una bona planificació i programació, o realitzant consultes preliminars de mercat.

Les dues iniciatives s’emmarquen en l’Estratègia catalana de millora de la compra pública (2022-2025) previstes al Pla de Govern de la XIV Legislatura que, seguint les recomanacions de la Unió Europea i les directrius de la normativa bàsica estatal, té com a objectiu general dotar les administracions públiques catalanes d'un sistema de contractació pública que garanteixi la prestació de serveis de qualitat i que millori la gestió dels contractes públics.

Dos de cada tres contractes que la Generalitat va adjudicar l’any 2022 van ser a pimes

La Generalitat de Catalunya i els ens que configuren el seu sector públic van adjudicar un total de 12.749 contractes per un import de 3.232 milions d’euros l’any 2022, sense tenir en compte els contractes tramitats per emergència ni la contractació menor. D’aquests, 8.564 van ser per a petites i mitjanes empreses per 1.083 milions d’euros, xifra que representa el 67,2% i el 33,5%, respectivament.

Aquestes són les xifres més altes mai registrades, segons dades del darrer l’Informe d’indicadors dels tipus d’adjudicataris amb especial referència a les PIME, un document que des del 2011 elabora la Direcció General de Contractació Pública del Departament d’Economia i Hisenda.

undefined
undefined
undefined
undefined