govern

Balanç de sinistralitat laboral 2012

L'índex de sinistralitat laboral a Catalunya baixa un 17,2% el 2012

query_builder   6 febrer 2013 12:55

event_note Nota de premsa

Balanç de sinistralitat laboral 2012

L'índex de sinistralitat laboral a Catalunya baixa un 17,2% el 2012


 
  • En els darrers anys hi ha una clara tendència a la baixa de tots els accidents de treball
 
  • L’any passat es van registrar 67 accidents mortals, 11 menys que en el 2011
 
  • El Departament d’Empresa i Ocupació ha posat en marxa el nou portal CoNTA de notificació dels accidents de treball
 
  • Aquesta nova eina agilitza i simplifica els tràmits tant per a les empreses com per a les mútues i autoasseguradores 
 
Dimecres, 6 de febrer de 2013.— L’any 2012, l’índex d’incidència de sinistralitat  laboral (*) —nombre d’accidents per cada 100.000 persones afiliades a la Seguretat Social— a Catalunya es va reduir en un 17,2% respecte al 2011 i d’aquesta manera es manté la tendència a la baixa de tots els accidents de treball.
 
En aquest període s’han reduït tots els índex d’incidència tant dels accidents lleus, que va baixar respecte l’any anterior un 17,22%; com en la incidència d’accidents laborals greus, que es va reduir en un 13,50%; i en els mortals, que va baixar un 10,64%.
 
El secretari d’Ocupació i Relacions Laborals, Ramon Bonastre, ha destacat que les dades són positives però “com autoritat laboral, qualsevol dany a la salut o accident que es produeixi, sigui mortal, greu o lleu, s’ha de corregir”. En aquest sentit, Bonastre ha explicat que la prevenció és un procés de millora contínua de les organitzacions i també de la col·laboració dels treballadors i està donant el seu fruit gràcies, en part, a l’Estratègia Catalana de Seguretat Laboral”.
 
Bonastre ha avançat que “a partir d’aquest any es començarà a treballar amb els agents socials en la renovació de l’Estratègia 2012 – 2015 en el si del Consell de Relacions Laborals”.
 
El secretari d’Ocupació i Relacions Laborals també ha explicat que “un dels temors que teníem com autoritat laboral és que en moments de crisi s’abaixés la guàrdia en el tema preventiu, és a dir, que no s’invertís en prevenció  però sortosament no ha estat així i hem de destacar l’esforç dels agents socials, de les empreses i dels treballadors”.
 
Bonastre ha avançat les dades de l’activitat de la Inspecció de Treball en matèria de prevenció. L’any 2012, la Inspecció va realitzar 10.655 visites controladores, el que suposa un increment de 2.000 visites respecte el 2011. Pel que fa a quanties, l’any passat es van imposar sancions en matèria de prevenció per valor de 10,8 milions d’euros, dos milions d’euros més respecte de l’any anterior.
 
El secretari ha recordat que “sobretot el que ens preocupa és la seguretat i salut de les persones i per tant cada vegada focalitzem més el control de les condicions de treball en aquests aspectes”.
 
 
EVOLUCIÓ DELS ÍNDEXS D’INCIDÈNCIA* D’ACCIDENTS LLEUS, GREUS I MORTALS REGISTRATS A CATALUNYA. 2008 – 2012
 
 
2008
2009
2010
2011
2012
% Variació 2011- 2012
Lleus
5.255,11
4.312,02
4.074,62
3.643,64
3.016,25
-17,22%
Greus
41,60
30,93
29,88
27,10
23,44
-13,50%
Mortals
3,76
4,12
2,51
3,10
2,77
-10,64%
Totals
5.300,47
4.347,06
4.107,01
3.673,85
3.042,46
-17,18%
 
(*) Els índexs d’incidència són la dada més adequada per fer el seguiment de l’evolució de la sinistralitat, perquè eliminen l’efecte distorsionador que produeix en les xifres absolutes els canvis en el volum de la població ocupada que hi ha al llarg dels anys.
 
 
 
La sinistralitat per sectors
 
En índexs d’incidència del total d’accidents laborals, la indústria va ser el sector on més es va reduir la sinistralitat (-19,30%) durant l’any 2012, seguida de la construcció (-19,25%), els serveis (-14,28%) i l’agricultura (-6,50%).
 
 
ÍNDEXS D’INCIDÈNCIA D’ACCIDENTS LABORALS  REGISTRATS A CATALUNYA PER SECTORS. 2012
 
 
Totals
Lleus
Greus
Mortals
Agricultura
3.470,31
3.414,30
45,24
10,77
Indústria
4.323,61
4.284,70
33,84
5,08
Construcció
6.294,69
6.211,69
79,13
3,88
Serveis
2.514,00
2.495,40
16,63
1,96
 
FONT: Departament d’Empresa i Ocupació
 
 
Pel que fa a les xifres absolutes d’accidents a Catalunya, l’any passat es van reduir la xifra total d’accidents en un 20,13%. Aquesta reducció s’ha registrat en tots els accidents: lleus (-20,17%), greus (-16,59%) i mortals (-14,10). D’aquesta manera es manté la tendència a la baixa de tots els accidents de treball.
 
 
EVOLUCIÓ DELS ACCIDENTS LLEUS, GREUS I MORTALS REGISTRATS A CATALUNYA. 2008 - 2012
 
 
2008
2009
2010
2011
2012
% Variació 2011- 2012
Lleus
146.653
112.104
103.895
91.545
73.084
-20,17%
Greus
1.161
804
762
681
568
-16,59%
Mortals
105
107
64
78
67
-14,10%
Total
147.919
113.015
104.721
92.304
73.719
-20,13%
 
FONT: Departament d’Empresa i Ocupació
 
 
Menys accidents laborals mortals
 
Pel que fa als accidents laborals mortals en jornada de treball, dels 67 registrats a Catalunya, 36 corresponen al sector serveis, 21 a la indústria, 5 a la construcció i 5 a l’agricultura.
 
Malgrat que enguany s’han reduït els accidents laborals mortals, Ramon Bonastre ha explicat que 67 accidents encara són molts i suposa un toc d’atenció i per tant com a Govern hem de continuar treballant per tal de reduir aquesta xifra”.
 
Pel que fa al tipus d’accident, del total de laborals mortals del 2012, 24 van ser per causes no traumàtiques —vessaments cerebrals i infarts—. Els altres 43 accidents mortals van ser per causes traumàtiques dels quals 13 van ser accidents de trànsit.
 
 
 
TIPUS D’ACCIDENTS LABORALS MORTALS TRAUMÀTICS – 2012

(gràfic al doc. adjunt)


Continua la tendència a la baixa de tots els accidents de treball
 
Ens els darrers set anys, la tendència mostra que el risc de patir un accident de treball a Catalunya es va reduint. En aquest sentit, hi ha una clara tendència a la baixa de tots els accidents de treball independentment de la gravetat de les lesions que determinen.
 
(gràfic al doc. adjunt)
 
 
 
CoNTA, el nou portal de notificació dels accidents de treball
 
El Departament d’Empresa i Ocupació ha posat en marxa el nou portal CoNTA (http://conta.gencat.cat) de comunicació i notificació dels accidents de treball. Aquesta nova eina agilitza i simplifica els tràmits tant per a les empreses com per a les mútues i autoasseguradores a l’hora de comunicar els accidents de treball a l’autoritat laboral, que és una obligació legal.
 
Aquesta eina també aporta més capacitat per gestionar els aproximadament 20.000 comunicats d’accidents que es tramiten mensualment i el més de mig milió de registres per any que es fan en compliment dels quatre tràmits que es poden fer mitjançant el CoNTA que són els següents: comunicació d’accidents de treball amb baixa, comunicació urgent d’accident de treball —en el cas d’accidents greus, molt greus, mortals o múltiples— relacions d’accidents de treball sense baixa, i finalment, relacions d’altes i defuncions derivades d’accidents laborals. La previsió és que el CoNTA gestioni dades que afecten a aproximadament uns 340.000 treballadors per any.
 
El portal CoNTA també permetrà al Departament d’Empresa i Ocupació establir una relació més fluïda amb empreses i mútues, així com obtenir una informació més precisa sobre l’accidentalitat laboral a Catalunya, que ajudi a dissenyar polítiques de promoció de la seguretat i salut laboral que s’ajustin millor a les necessitats i als problemes reals de les empreses i de les persones treballadores de Catalunya.
 
 
 
 
 
Tall de vídeo
Tall de vídeo de la presentació

2  

Fitxers adjunts

El secretari d'Ocupació i Relacions Laborals, Ramon Bonastre, amb el subdir de Seguretat i Salut Laboral, Jaume de Montserrat

El secretari d'Ocupació i Relacions Laborals, Ramon Bonastre, amb el subdir de Seguretat i Salut Laboral, Jaume de Montserrat
JPG | 2303

Nota de premsa amb gràfics

Nota de premsa amb gràfics
PDF | 116

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined