govern

El Govern impulsa la futura llei de governs locals de Catalunya, que permetrà racionalitzar l'estructura administrativa i eliminar duplicitats

query_builder   7 maig 2013 14:37

event_note Nota de premsa

El Govern impulsa la futura llei de governs locals de Catalunya, que permetrà racionalitzar l'estructura administrativa i eliminar duplicitats

 
  • Afavorirà la transparència en la delimitació de competències entre les administracions, la simplificació de l’estructura administrativa per evitar duplicitats organitzatives, la sostenibilitat financera i l’eficiència en la prestació de serveis
 
  • La reforma del règim local ha esdevingut absolutament necessària després de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que fixa la competència exclusiva de la Generalitat en aquesta matèria
 
  • La futura norma és fruit d’un procés participatiu plural i de la complicitat amb el món local, les entitats municipalistes, els consells comarcals i les diputacions
 
El Govern ha aprovat avui la memòria prèvia a l’Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya, que regularà les bases del règim jurídic dels ens locals. La reforma del règim local és una qüestió pendent que ha esdevingut absolutament necessària després de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que reclama una reforma legislativa que desenvolupi la competència exclusiva del Govern de la Generalitat en aquesta matèria i evitar, així, la imposició de qualsevol altre model no propi.
 
Aquesta previsió estatutària requereix una reordenació del sistema de govern local existent a Catalunya, amb una clara voluntat de reforçar la seva posició institucional, i requereix l’adaptació del règim local a Catalunya al nou sistema institucional previst a l’Estatut. Així, la norma neix amb la voluntat de regular, dins un sistema normatiu integrat, les bases del règim jurídic dels governs locals catalans, el seu marc competencial, així com el seu exercici, i les relacions que es poden establir entre els diferents nivells de govern local i entre aquests i la Generalitat, fixant-ne un marc comú.
 
La futura llei de governs locals pretén racionalitzar les estructures administratives, eliminar duplicitats d’actuació i garantir el principi d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera, mantenint en tot moment la qualitat dels serveis públics i el respecte a l’autonomia local.
 
Amb l’elaboració de la Llei de governs locals, el Govern de la Generalitat pretén definir un nou model i un sistema de relacions entre els diferents nivells d’administració que reguli i garanteixi la coordinació entre totes les administracions locals coexistents a Catalunya. A banda de racionalitzar estructures, eliminar duplicitats i garantir el principi d’estabilitat pressupostària, la futura norma també ha de permetre situar la transparència i l’obligació de retre comptes en l’eix de la gestió pública local i incorporar la participació ciutadana en tots els àmbits de presa de decisions.
 
A més, l’aplicació de la norma permetrà millorar en la qualitat dels serveis als ciutadans, gràcies a la racionalització de les estructures locals, que també tindrà un impacte positiu en el pressupost de la Generalitat amb les mesures d’estalvi que això suposa.
 
L’elaboració de la llei és fruit d’un procés participatiu plural i de la complicitat amb el món local, les entitats municipalistes, els consells comarcals i les diputacions.
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined