Territori i Sostenibilitat, les cambres i els ports de Barcelona i Tarragona creen una oficina única per potenciar el Corredor Mediterrani

query_builder   18 juny 2013 16:27

event_note Nota de premsa

Territori i Sostenibilitat, les cambres i els ports de Barcelona i Tarragona creen una oficina única per potenciar el Corredor Mediterrani

Signatura del protocol
D'esquerra a dreta: Josep Andreu, Santi Vila, Sixte Cambra i Domènec Espadalé
 • Les quatre institucions constituiran el Comitè de Desenvolupament Intermodal de Transport Terrestre de Mercaderies de Catalunya
 • L’objectiu d’aquest organisme és fomentar l’activitat econòmica i el potencial logístic de la zona
 
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila; el president de l’Autoritat Portuària de Barcelona, Sixte Cambra; el president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Andreu; i el  vicepresident del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, Domènec Espadalé han signat avui un protocol de col·laboració per a la creació del Comitè de Desenvolupament Intermodal de Transport de Mercaderies de Catalunya. A la pràctica, suposa la creació d’una oficina única per potenciar el Corredor Mediterrani i fomentar així l’activitat econòmica i el potencial logístic de la zona.
 
L’estratègia del Govern de la Generalitat en el marc del Corredor Mediterrani es configura en quatre eixos bàsics
 
 • La infraestructura, mitjançant l’agenda catalana del Corredor Mediterrani, que ha aportat criteris i definit prioritats. Així mateix, ha posat els elements necessaris per facilitar la implantació d’unes actuacions que bàsicament ha d’impulsar l’administració de l’Estat.
 • L’operació, buscant la cooperació de tots els agents implicats: operadors d’infraestructura, operadors logístics, carregadors, etc... per dinamitzar els serveis que han de fer realitat el corredor. En aquest sentit, FGC Cargo és el nucli a l’entorn del qual es pot anar bastint aquesta col·laboració publico-privada.
 • El territori, determinant totes les potencialitats que aquestes noves infraestructures i serveis poden oferir, tant en l’àmbit de la logística com de l’activitat econòmica en general.
 • La cooperació internacional. El Corredor Mediterrani ha de servir per ampliar el nostre hinterland i afavorir la internacionalització de la nostra economia.
 
El principal repte del comitè català serà augmentar la quota del ferrocarril en el transport de mercaderies i potenciar el Corredor Mediterrani. Aquest corredor representa prop del 50% del trànsit total de mercaderies de l’Estat espanyol i concentra el 60% de les mercaderies que es mouen mitjançant ferrocarril. Malgrat tot, la quota del tren respecte del transport per carretera és molt baixa, entorn al 2-3%, i té encara molt marge de creixement fins arribar a valors propers al 20%, que es donen als països de l’entorn.
 
La creació d’aquest organisme neix del projecte iFreightMED-
DC, una col·laboració de cinc regions europees liderada pel Departament de Territori i Sostenibilitat i que s’inscriu dins del programa MED de cooperació transnacional de la Unió Europea, amb un pressupost global de 2 MEUR  i amb un cofinançament dels fons FEDER del 75%. També formen part d’aquest projecte europeu institucions de França, Itàlia, Eslovènia i Croàcia.
 
Durant els seus 2,5 anys de duració (gener 2013-juny 2015), l’iFreightMED-DC té l’objectiu concret de potenciar i crear nous serveis intermodals de transport de mercaderies a cadascuna de les regions participants, optimitzant l’ús de les infraestructures actuals i futures. En aquest sentit, s’han de crear els comitès regionals de desenvolupament de serveis de transport intermodal de mercaderies, els quals assumiran una sèrie d’accions i serveis que han de millorar la competitivitat dels ports i àrees industrials de les regions implicades, mitjançant la promoció de noves rutes logístiques transeuropees de transport intermodal.
 
 
Els comitès regionals de desenvolupament intermodal
 
En concret, aquests comitès han de facilitar:
 
 • Una millora de l’atractiu dels ports mediterranis com a punts de descàrrega de mercaderies, en la mesura que s’oferiran noves rutes de transport ferroviari cap a les regions de destinació.
 • Un millor servei a les àrees industrials de la regió Mediterrània, en la mesura que s’oferiran noves oportunitats de transport dels seus productes.
 • Una millor competitivitat del transport ferroviari de mercaderies, mitjançant la implementació de millors pràctiques i la realització de proves pilot en algunes rutes.
 • L’oportunitat d’estudiar noves aliances entre operadors públics i privats per promoure els nous serveis de transport ferroviari o intermodal que es puguin anar generant a causa de la progressiva millora de les infraestructures i les connexions amb ports i grans empreses.
 
Els principals passos a realitzar a Catalunya i a la resta de regions que comparteixen el projecte iFreightMED-DC són:
 
 • Creació del comitè de desenvolupament de serveis de transport intermodal de mercaderies.
 • Identificació dels principals coll d’ampolla infraestructurals i operacionals i de les mesures que es podrien realitzar per mitigar-los o superar-los.
 • Identificació dels projectes pilot a realitzar sobre nous serveis ferroviaris transnacionals i dels operadors que els podran realitzar.
 • Realització d’estudis de viabilitat d’aquests nous serveis pilot, així com de la seva implementació posterior, un cop acabat el projecte.
 • Elaboració d’una guia de bones pràctiques.
 • Confecció d’una oferta comercial sobre les connexions ferroviàries existents i disponibles a Catalunya, així com dels serveis oferts pel comitè.
 • Realització de campanyes de difusió i promoció del projecte i del comitè.
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 284

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined