salut

El Govern impulsa millores per a la qualitat assistencial i de gestió dels centres de salut

query_builder   21 gener 2014 16:01

event_note Nota de premsa

El Govern impulsa millores per a la qualitat assistencial i de gestió dels centres de salut

  • La Central de Resultats del Sistema Sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) incorpora un comitè d'experts amb aquest objectiu
 
  • Els informes de la Central de Resultats mostren i comparen els indicadors i els resultats assistencials i de gestió dels centres de la xarxa d'utilització pública
El Govern ha aprovat impulsar millores per a la qualitat assistencial i de gestió dels centres de salut a través de la incorporació d’un comitè d'experts de prestigi nacional i internacional a la Central de Resultats del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública (SISCAT). Aquest comitè desenvoluparà tasques d'assessorament científic i tècnic per garantir la qualitat dels seus productes. D'aquesta manera es dóna resposta a una de les propostes sorgides durant el darrer debat de política general celebrat al Parlament de Catalunya el mes de setembre passat.
 
El comitè d’experts es constituirà en el marc del Consell Assessor de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya que es formalitzarà durant les properes setmanes. Estarà format per persones amb gran expertesa en els àmbits del coneixement clínic, la gestió clínica, l’economia de la salut, la salut pública, la recerca, els sistemes i les tecnologies de la informació i de la comunicació. Les persones membres del comitè seran nomenades pel conseller de Salut a proposta del consell d’administració de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, (AQuAS).
 
Les funcions més destacades del comitè d’experts de la Central de Resultats seran les següents:
 
·         Vetllar des d’un punt de vista científic i tècnic per la qualitat dels productes de la Central de Resultats, tant dels informes, els sistemes d'informació, els indicadors analitzats i les metodologies utilitzades en l'anàlisi i l'avaluació dels resultats.
·         Afavorir que la informació sigui entenedora per als diferents públics i que se’n faci difusió mitjançant els canals i els suports de comunicació més adients.
·         Potenciar i avaluar la comparació dels resultats entre iniciatives nacionals i internacionals, per poder establir referències i identificar possibles àrees de millora.
 
La creació del comitè d’experts representa un pas més per reforçar els objectius de consolidar la Central de Resultats com una eina per monitoritzar, avaluar i comparar l’evolució dels resultats assistencials i de gestió dels centres del SISCAT, com també per reforçar els objectius de la transparència i el retiment de comptes.
 
En aquesta fase constitutiva s’integraran com a membres del comitè d’experts de la Central de resultats les persones següents:
 
§  Gema Revuelta (professora associada del Departament de Comunicació de la UPF, subdirectora de l’Observatori de Comunicació Científica i coordinadora del Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental)
§  Jonathan Grant (doctor en medicina pel King’s College London, investigador principal de RAND Europe i anterior president de la mateixa institució, fundador del Cambridge Centre for Health Services Research)
§  Josep Maria Haro (metge psiquiatre, doctor en epidemiologia i salut pública, director de la unitat d’investigació i desenvolupament del Parc Sanitari Sant Joan de Déu)
§  Marco Inzitari (director assistencial del Parc Sanitari Pere Virgili, professor associat de la UAB)
§  Mireia Sans (metgessa de família, directora de l’EAP El Castell (Castelldefels), professora associada de la UB)
§  Mireia Subirana (infermera i doctora PhD, Fellow de la European Academy of Nursing Science, directora de cures del Consorci Hospitalari de Vic)
§  Pilar Tornos (cap del programa de valvulopaties del servei de cardiologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron)
§  Ramon Gomis (professor titular de la Universitat de Barcelona, director de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona, director de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, director de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer)
§  Vicente Ortún (professor titular del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Investigador principal del Centre de Recerca en Economia i Salut)
 
La Central de Resultats, una iniciativa pionera i en contínua innovació
 
La Central de Resultats del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) té la missió de mesurar, avaluar i difondre els resultats assolits en l’àmbit de l’assistència sanitària pels diferents agents integrants del sistema sanitari d’utilització pública, a fi de facilitar una presa de decisions coresponsables al servei de la qualitat de l’atenció sanitària prestada als ciutadans de Catalunya, i d’afavorir la transparència i el retiment de comptes.
 
La Central de Resultats, que actualment s’engloba dins de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, permet conèixer la qualitat assistencial i econòmica dels hospitals i centres sanitaris i disposar de la informació que facilita l’homogeneïtzació entre proveïdors del sistema públic.
 
La Central de Resultats, amb la presentació nominal dels resultats assistencials, docents i de recerca de cada centre, és una iniciativa pionera a l’Estat espanyol, i que actualment únicament es pot trobar en països com el Regne Unit, Holanda, Alemanya, Austràlia, els Estats Units d’Amèrica i el Canadà.
 
Actualment la Central de Resultats publica informes, encarregats pel Servei Català de la Salut, de l’àmbit hospitalari, d’atenció primària, sociosanitari i de salut mental i addiccions, així com informes de temes específics, com ara els resultats de la cirurgia oncològica digestiva o l’impacte del copagament farmacèutic.
 
Els informes de la Central de Resultats van dirigits, d’una banda, a professionals, gestors i òrgans de govern de les entitats proveïdores amb la finalitat que s’obrin noves línies de treball que han de permetre als centres iniciar actuacions de millora i compartir les millors pràctiques.
 
D’altra banda, van dirigits a la ciutadania, responent a l’objectiu de transparència i retiment de comptes. Per aquest motiu s’està fent un esforç important per mostrar a la ciutadania la informació relativa al seu sistema sanitari, i l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya realitza des de 2012 versions d’informes i productes específics més amigables, però mantenint-ne el rigor acadèmic. Addicionalment, amb aquest mateix objectiu, des de fa mesos, l’Observatori publica al seu web un conjunt d’indicadors de salut i d’activitat sanitària, amb explicacions textuals, imatges gràfiques i fitxers de dades obertes.
 
Aquests informes, i totes les dades que s’hi presenten, es poden consultar a Canal Observatori http://observatorisalut.gencat.cat
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined