Més de 64.000 alumnes comencen demà les proves d'avaluació de 4t d'ESO

query_builder   18 febrer 2014 12:00

event_note Nota de premsa

Més de 64.000 alumnes comencen demà les proves d'avaluació de 4t d'ESO

 
  • Les proves es realitzaran per tercer any consecutiu en un total de 1.030 centres de titularitat pública, concertada i privada
 
  • Les proves avaluaran l’assoliment de les competències bàsiques en llengua catalana, llengua castellana, primera llengua estrangera i matemàtiques
 
  • Els centres coneixeran els seus resultats a partir del 24 de març 
 
Demà dimecres i dijous un total de 64.271 alumnes de Catalunya s’examinaran de les proves d’avaluació de 4t d’ESO. Aquesta prova, que enguany es realitza per tercer any consecutiu, permet avaluar el grau d’assoliment de les competències bàsiques al final de l’etapa obligatòria. Concretament, s’avaluaran les competències de llengua catalana, llengua castellana, primera llengua estrangera i matemàtiques.
 
Aquests 64.271 alumnes de 4t d’ESO que se sotmetran a examen pertanyen a un total de 1.030 centres educatius d’arreu del país: 523 centres de titularitat pública i 507 centres concertats i privats.
 
La prova la dissenya i l’aplica el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, en col·laboració amb la Inspecció educativa.  En aquesta edició s’han organitzat 60 comissions que en duran a terme la gestió i la correcció. Un total de 2.193 aplicadors i de 1.205 correctors s’encarregaran de vetllar pel correcte funcionament del procés. Els centres coneixeran els seus resultats a partir del 24 de març.
  
Els 64.271 alumnes es troben distribuïts de la manera següent:
 
Serveis territorials
Alumnat
Consorci d’Educació de Barcelona
12.303
Baix Llobregat
6.882
Barcelona Comarques
7.349
Catalunya Central
4.508
Girona
6.814
Lleida
3.357
Maresme i Vallès Oriental
7.318
Tarragona
5.552
Terres de l’Ebre
1.611
Vallès Occidental
8.577
Total alumnat
64.271
 
 
Contingut de les proves
 
Demà dimecres els alumnes realitzaran les proves de competència en llengua catalana, en matemàtiques i en aranès –en aquest cas són 76 alumnes de la Vall d’Aran-. I el dijous s’avaluaran les competències en llengua castellana i en llengua estrangera- un total de 63.963 alumnes faran la prova en anglès i un total de 371 en llengua francesa-.
 
En la prova de competència en llengua catalana, llengua castellana i aranès, hi haurà dos textos per avaluar la comprensió lectora i una redacció per avaluar l’expressió escrita. Es valorarà, entre d’altres aspectes, si l’alumnat comprèn el que llegeix, si s’expressa amb claredat, el vocabulari que empra o l’adequació i coherència en la redacció.
 
Respecte a la llengua estrangera, la prova inclou dos textos de comprensió oral, dos de comprensió escrita i dues redaccions breus. Així, a banda de la comprensió lectora i l’expressió escrita, també s’avalua la comprensió oral. En aquesta matèria es tindran en compte, per exemple, la interpretació de la informació, l’ús del llenguatge o la correcció lingüística.
 
Pel que fa a la prova de competència matemàtica, s’inclouran exercicis de numeració i càlcul, de relacions i canvi, d’espai, forma i mesura, i d’estadística i atzar. L’objectiu és que l’alumnat pugui resoldre problemes semblants als que es troba durant la vida quotidiana, i valorant entre d’altres, els símbols i les formes d'expressió o el raonament matemàtic.
 
Aquestes proves es tindran en compte a l’hora d’avaluar si l’alumne/a ha aconseguit o no assolir les competències i objectius de l’etapa, però no marquen la superació o no de l’etapa. Formen part del conjunt d’informacions i proves que el professorat de cada centre disposa a l’hora de valorar l’informe acadèmic del seu alumnat.
 
Tant dimecres com dijous, a partir de les 13h, es podran consultar els enunciats de les diferents proves a l’espai web del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, on també hi ha tota la informació respecte a aquesta edició de les proves: http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.d9cf94acff010a2b74f751dab0c0e1a0/?vgnextoid=1c851af6624e1410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1c851af6624e1410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
 
 
Els mitjans de comunicació que desitgin enregistrar imatges o fer fotografies poden sol·licitar un centre de referència a l’Oficina de Premsa.
 
 
18 de febrer de 2014
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined