Munté afirma que totes les famílies amb rendes inferiors a 14.000 euros tenen garantida la prestació per infant a càrrec

query_builder   27 febrer 2014 12:08

event_note Nota de premsa

Munté afirma que totes les famílies amb rendes inferiors a 14.000 euros tenen garantida la prestació per infant a càrrec

  • L’any 2014 es publicarà la convocatòria d’ajut econòmic per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment incrementant l’import fins als 4 milions d’euros
La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, ha afirmat avui en el transcurs del Ple celebrat al Parlament, que "les polítiques de suport a les famílies, enteses en tota la seva diversitat, són i han estat de sempre una prioritat de país".
 
Munté ha afirmat que "considerem la família com un dels eixos vertebradors de la política social, com a estructura social bàsica que és transmissora de valors i generadora de solidaritat. Una institució central a la nostra societat, suport essencial especialment en moments de crisi, engranatge de cohesió, equilibri i pau social, amb funcions de protecció i cura dels seus membres". Segons la consellera, "per això és voluntat d’aquest Govern preservar les polítiques destinades a la família amb especial incidència cap a les més vulnerables".
 
En aquest sentit, Munté ha insistit que "el Govern blinda les polítiques de protecció a les famílies amb més dificultats econòmiques i ho fa malgrat les constants retallades per part del Govern de l’Estat que en els darrers 5 anys ha deixat ha zero els programes socials de suport a famílies en situacions especials (desfavorides, de mediació, per violència i per la conciliació familiar)".
 
La consellera ha volgut recordar que si bé durant el 2011 es van prioritzar els sectors més desfavorits, publicant-se una convocatòria d’ajut econòmic per a famílies en què haguessin tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment, sotmès al nivell d'ingressos, aquesta convocatòria atorgava els ajuts a famílies que no superessin uns ingressos límit per tota la unitat familiar establert en 12.000€ (per tres membres de la unitat familiar), incrementat en un 30% per a cada membre més de la família.
 
Aquesta convocatòria es va tornar a publicar al 2012 i al 2013 incrementant el llindar dels ingressos i s’establia en 14.000€ (per tres membres de la unitat familiar), incrementat en un 30% per a cada membre més de la família.
 
Munté ha anunciat que "aquest any 2014 es tornarà a publicar aquesta convocatòria incrementant l’import fins als 4 milions d’euros", atorgant-se ajuts de 650 euros per naixement, adopció, tutela o acolliment. Per a les famílies que tinguin reconegut el títol de família nombrosa o monoparental, l’import és de 750 euros.
 
La consellera ha garantit que "avui, cap família que compleixi els requisits queda exclosa de la convocatòria. Les famílies nombroses no surten perjudicades pel fet de ser-ho, sinó tot el contrari. A les famílies monoparentals se’ls aplica el coeficient corresponent a un membre més, considerant-se en qualsevol cas un mínim 4 membres. Si un membre de la unitat familiar té reconeguda la discapacitat, s’aplica el coeficient corresponent a un membre més"
 
La titular de Benestar Social i Família ha destacat que hi ha altres prestacions destinades a les famílies, com les prestacions per a infants en risc, una prestació de dret subjectiu per atendre les despeses de manteniment d'un infant en situació de risc respecte al qual s'hagi formalitzat el compromís socioeducatiu corresponent; prestacions per l’acolliment de menors d’edat tutelats per la Generalitat; fons per cobrir impagaments de prestacions alimentàries o compensatòries, prestació per a joves ex-tutelats, així com programes de lleure com Vacances en famílial’Estiu és teu.
 
Pla integral de suport a la família

La consellera també ha recordat que l’any passat es va aprovar el Pla integral de suport a la família, amb vigència fins a 2016, que té com a missió  planificar i desenvolupar una acció de Govern integral amb totes les mesures que duen a terme els departaments de la Generalitat en l’àmbit de suport a la família.
 
Les accions previstes en aquest Pla estan agrupades en tres eixos d’acció: promoció de la família com a estructura social bàsica, així com acceptació social de la diversitat familiar; suport a la maternitat i acompanyament a la família en els moments de canvis del seu cicle vital, i suport a les famílies en situacions de vulnerabilitat.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined