OCUPACIÓ

La Generalitat renova la línia de finançament per a l'economia social i cooperativa amb 7,4 milions d'euros

query_builder   7 març 2014 09:00

event_note Nota de premsa

OCUPACIÓ

La Generalitat renova la línia de finançament per a l'economia social i cooperativa amb 7,4 milions d'euros

 

  • La línia s’amplia per primera vegada també a les fundacions i associacions del tercer sector social
 
  • L’Institut Català de Finances aporta els recursos i comercialitza la línia i el Departament d’Empresa i Ocupació garanteix fins al 80% del risc del préstec
 
El Departament d’Empresa i Ocupació, a través de l’Institut Català de Finances (ICF), ha renovat la línia de finançament per a l’economia social i cooperativa, amb l’objectiu de facilitar l’accés al finançament a les entitats i empreses d’aquest sector. L’import total de la línia suma per aquest any un total de 7,4 milions d’euros destinats a finançar inversions en actius fixos, circulant, capitalització i/o bestretes de contractes amb el sector públic.
 
Els principals destinataris d’aquesta línia són les societats cooperatives, les societats laborals, les federacions de cooperatives, les societats agràries de transformació, les empreses d’inserció, els centres especials de treball i com a novetat enguany, també les fundacions i associacions que realitzen activitat econòmica i que consten inscrites en el Registre d’entitats i serveis socials del departament de Benestar Social i Família.
 
Pel què fa a la tipologia de préstecs, els destinats a inversions són entre 30.000 euros i 1 milió d’euros a retornar en un termini de fins a 15 anys amb dos anys de carència addicionals; els destinats a circulant seran d’entre 30.000 i 100.000 euros a 5 anys amb un màxim de 2 de carència addicionals; els destinats a capitalitzar l’entitat o bé l’empresa tenen  un import d’entre 10.000 i 60.000 euros a 8 anys; i pel què fa als préstecs destinats a bestretes seran per l’import màxim del contracte (mínim 30.000 i màxim 300.000 euros), a un any.
 
L’Institut Català de Finances aporta els recursos i comercialitza la línia. En tots els casos el Departament d’Empresa i Ocupació garanteix fins al 80% del risc del préstec. Les sol·licituds s’han de presentar a través del portal web de l’Institut Català de Finances www.icf.cat
 
Per facilitar el finançament a cooperatives i societats laborals, el Departament també té un acord amb Avalis SGR per tal de facilitar avals financers, tècnics i econòmics a aquestes empreses.
 
L’economia social està formada per empreses cooperatives, societats laborals, Centres Especials de Treball, empreses d’inserció, mutualitats de previsió social i  associacions i fundacions que realitzen activitat econòmica. En conjunt representen més de 27.000 empreses i entitats que generen gairebé 130.000 llocs de treball —el 4,62% de l’ocupació catalana— i generen activitat econòmica superior als 10.000 milions d’euros —el 4,86% del Producte Interior Brut.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined