El Departament de Justícia destina 5,9 milions d'euros als col·legis de procuradors per garantir l'assistència jurídica gratuïta a les persones sense recursos

query_builder   17 març 2014 12:41

event_note Nota de premsa

El Departament de Justícia destina 5,9 milions d'euros als col·legis de procuradors per garantir l'assistència jurídica gratuïta a les persones sense recursos

.
El conseller de Justícia, Germà Gordó, ha signat avui un acord de col·laboració amb el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya per garantir aquest servei als ciutadans

El conseller de Justícia, Germà Gordó, i el president del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Ignacio López Chocarro, han signat avui l'Acord de col·laboració per a l'establiment del marc d'actuació que ha de regir la prestació d'assistència jurídica gratuïta per a aquest any 2014.
 
El Departament de Justícia destinarà enguany una subvenció de 5,9 milions d’euros a finançar les actuacions de representació segons els mòduls de compensació econòmica, els quals mantenen els imports de l'any passat, i també a finançar la despesa de gestió col·legial. Tanmateix, la despesa final dependrà del nombre d'actuacions que es duguin a terme.
 
L'any 2013, els procuradors van realitzar un total de 162.235 actuacions, amb un cost de 5,3 milions d’euros, i la despesa de gestió col·legial va ascendir a 385.000 euros. Així doncs, la despesa total va ser de 5,7 milions d’euros, xifra que representa, en comparació amb la de l'any 2012, un augment del 5 %.
 
Pel que fa al volum d'actuacions, l'augment ha estat d'un 6,7 % —l’any 2012 se’' van fer 152.046. Aquest augment es deu, per una banda, al creixement de la litigiositat, en especial en l'àmbit civil, i, per l’altra, a les mesures de reforma de la Llei 1/1996, d'assistència jurídica gratuïta, aprovades pel Reial decret llei 3/2013, de 22 de febrer, que va entrar en vigor el 24 de febrer. Aquestes mesures van suposar un increment del nombre de persones amb dret a assistència jurídica gratuïta i el reconeixement d'aquest dret a les víctimes de violència de gènere, sense necessitat d'acreditar manca de recursos.
 
L'Acord signat avui consolida el treball consensuat que han dut a terme fins ara el Departament de Justícia i els col·legis de procuradors per garantir l'assistència jurídica gratuïta als ciutadans sense recursos i, alhora, contenir la despesa.
 
L'assistència jurídica gratuïta és un servei públic destinat a les persones que no disposen dels recursos necessaris per litigar. Hi té dret tothom que acrediti insuficiència de recursos econòmics d’acord amb les previsions legals.
 
El reconeixement d'aquest dret inclou, entre altres prestacions, la designació d'un advocat i un procurador d'ofici, l'orientació i l'assessorament gratuïts previs al procés judicial i la mediació familiar. 
 
Millora del sistema

En el marc del Grup de treball, la comissió de control de qualitat i costos continuarà vetllant pel compliment de les recomanacions fetes per la Sindicatura de Comptes, en l'informe 16/2008, en relació amb les subvencions per al finançament del torn d'ofici, l'assistència jurídica gratuïta i el servei d'orientació jurídica.
 
El Grup de treball, format per representants del Departament i del Consell, es mantindrà en la línia d’aconseguir una millor regulació, gestió, ordenació i prestació dels serveis d'assistència jurídica gratuïta i d'orientació jurídica als ciutadans de Catalunya.
 
Nova aplicació informàtica de gestió de l'assistència jurídica gratuïta

El Consell i els col·legis de procuradors seguiran avançant en la integració progressiva en la nova aplicació informàtica d'assistència jurídica gratuïta, per tal d'automatitzar la designació de procuradors d'ofici en els casos de reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta i també la gestió del pagament de les compensacions per les actuacions professionals designades d'ofici.
 
Enguany es tancarà la definició de la interfície d'intercanvi de les designacions de procuradors i, així mateix, es tancarà el calendari de desplegament amb el Consell i els col·legis de procuradors de Catalunya, per finalitzar-lo dins d'aquest any 2014.
 
Formació dels procuradors

El conveni estableix que els programes de formació general sobre la prestació del servei d'assistència jurídica gratuïta s'hauran d'ajustar als requisits de qualitat i homologació establerts pel Departament de Justícia. Els col·legis de procuradors supervisaran el compliment, per part dels procuradors, de la formació i la seva acreditació.
 
El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia col·laborarà amb els col·legis de procuradors en la formació continuada de tots els professionals que presten els seus serveis en el marc de l'assistència jurídica gratuïta, amb l'objectiu que tots els procuradors de Catalunya rebin aquesta formació durant l'any 2014.
 
Finalment, el conveni estableix que els col·legis de procuradors s'han de comprometre a garantir que els professionals que prestin el servei d'assistència jurídica gratuïta estiguin capacitats per atendre i actuar en la llengua que, entre les dues oficials de Catalunya, esculli el ciutadà que accedeixi al servei.

1  

Fitxers adjunts

Fotografia de la signatura

Fotografia de la signatura
JPG | 426

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined