El Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari (CASOST) dóna suport al Pacte Nacional de Salut

query_builder   5 juny 2014 04:18

event_note Nota de premsa

El Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari (CASOST) dóna suport al Pacte Nacional de Salut

El Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari (CASOST) valora positivament la iniciativa del Parlament de Catalunya de promoure una comissió per a l'elaboració d'un document de bases per al Pacte Nacional de Salut de Catalunya.
 
L’objectiu principal d’aquesta comissió és la de definir les bases per assegurar el futur del sistema sanitari públic català, garantint-ne la qualitat i l’excel•lència, partint d’un model caracteritzat pels seus valors i trets diferencials. La comissió –formada per representants del Govern, els partits polítics, el món local, les patronals, els sindicats i els representants dels professionals, els usuaris i el món acadèmic- ha mantingut dotze reunions plenàries que han tractat vuit grans àmbits temàtics:
 
  • Finançament i cobertura. La sostenibilitat financera del sistema i els criteris d’accessibilitat.
  • Professionals. La identificació de les necessitats de professionals, l’equilibri entre l’oferta i la demanda i la incorporació sistemàtica del coneixement professional i clínic a les necessitats de professionals.
  •  Prestacions i catàleg de serveis. Els criteris de definició, revisió i incorporació d’innovacions al catàleg i la participació dels professionals en aquests processos.
  • Model de serveis. El paper dels diferents nivells assistencials en el model de serveis, la integració assistencial, la responsabilitat sobre la salut pública, les formes de gestió, la col•laboració publicoprivada i les aliances estratègiques.
  • Avaluació, rendició de comptes i transparència. La definició d’un marc per garantir l’avaluació de les polítiques, determinar el grau d’assoliment dels objectius i retre comptes davant la població són aspectes bàsics que s’han abordat en aquest àmbit temàtic. 
  • Recerca i innovació. Els criteris per finançar els centres de recerca i la seva estructura, l’avaluació de l’impacte de la recerca, els facilitadors de la recerca i els recursos humans vinculats a la recerca i la innovació.
  • Compromís ciutadà. La participació efectiva de la ciutadania en el sistema sanitari, la responsabilitat de la ciutadania sobre la pròpia salut i el paper dels òrgans de participació i de les entitats d’usuaris i pacients.
  • Governança. Les funcions dels elements estructurals del sistema, els òrgans de govern i el paper de la ciutadania, els professionals sanitaris i de les entitats proveïdores en el model de governança.

El CASOST creu necessari disposar d'un document de bases amb el suport dels agents del sector, usuaris, col•legis professionals, organitzacions sanitàries, societats científiques, empreses del sector, universitat i món local, i considera que és un bon punt de partida per assolir un Pacte Nacional de Salut a Catalunya.
 
Igualment, el Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari posa en valor l'acord del sector i apel•la a la necessitat d'assolir un pacte estable, des del compromís i la responsabilitat política i social, més enllà dels interessos de partit i de la conjuntura econòmica actual en un dels àmbits d'especial preocupació ciutadana, com és la salut individual i col•lectiva.
 
En aquest sentit, el CASOST creu que hi ha temes essencials per als ciutadans en què el foment i l'assoliment del consens, des del compromís i la generositat, esdevenen una qüestió de responsabilitat.
 
Cal recordar que el Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari assessora el Govern en matèria de polítiques orientades a garantir el desenvolupament sostenible del sistema sanitari i a impulsar-ne la millora de la gestió i el seu progrés.
 
 
Més informació sobre el CASOST en aquest enllaç.
 

1  

Fitxers adjunts

Consens del CASOST sobre el Pacte Nacional de Salut

Consens del CASOST sobre el Pacte Nacional de Salut
PDF | 70

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined