OCUPACIÓ

Les agències de col·locació poden optar des d'avui a la intermediació laboral a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

query_builder   25 juliol 2014 09:28

event_note Nota de premsa

OCUPACIÓ

Les agències de col·locació poden optar des d'avui a la intermediació laboral a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

  • Les agències només cobraran de la Generalitat si demostren que la inserció laboral de la persona és d’un mínim de sis mesos
  • La Generalitat manté el caràcter públic de la intermediació laboral, i exigirà autorització administrativa a les agències, que seran sotmeses a control i inspecció del SOC
Les agències de col·locació poden optar des d’avui a la intermediació laboral per a determinats col·lectius de persones en situació d’atur.
 
El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat avui l’ordre del Departament d’Empresa i Ocupació per la que es destinen 3.561.000 euros a la concessió de subvencions a les agències de col·locació, la qual cosa permetrà, per primer cop, que puguin treballar amb el SOC en l’àmbit de la intermediació laboral.
 
La primera experiència de col·laboració púbic-privada en intermediació laboral amb agències de col·locació, que poden ser entitats privades, amb o sense ànim lucre, i administracions locals, prèviament autoritzades, estableix que aquestes rebran el pagament per resultat efectiu d’inserció laboral demostrada d’un mínim de sis mesos.
 
Aquesta iniciativa és una aposta del Govern de la Generalitat per la col·laboració públic-privada per millorar els mecanismes d’intermediació laboral i fomentar les oportunitats d’accés a una ocupació per part de les persones desocupades amb dificultats d’inserció laboral.
 
La Generalitat ha aconseguit els diners (3.561.000 euros) dels pressupostos de l’Estat malgrat rebutjar adherir-se al model de col·laboració amb les agències de col·locació implantat pel Govern espanyol.
 
La participació de les agències de col·locació és un complement de la intermediació que es fa i es continuarà fent des de les Oficines de Treball de la Generalitat.
 
El Govern de la Generalitat preserva el caràcter públic de la intermediació laboral de manera que s’exigeix autorització administrativa per desenvolupar aquesta activitat; pel caràcter gratuït de les actuacions per a les persones; i perquè les empreses estan sotmeses al control i inspecció del SOC, entre d’altres coses.
 
Col·lectius i xifres de l’ordre
 
-       L’import màxim destinat és de 3.561.000 milions euros.
 
-       Es preveu que les agències atenguin al  voltant de 10.000 persones.
 
-       Els aturats beneficiaris, que hauran d’estar inscrits com a demandants d’ocupació en les Oficines de Treball, seran derivats voluntàriament a aquestes agències pel propi Servei d’Ocupació de Catalunya.
 
-       Es destina als següents col·lectius:
 
o   Persones majors de 45 anys que portin més de 6 mesos inscrites ininterrompudament com aturades.
 
o   Persones majors de 30 i menors de 45 que portin més de 18 mesos inscrites ininterrompudament com aturades.
 
o   Persones menors de 25 anys que portin un mínim de 12 mesos inscrites com a aturades amb dèficits estructurals i amb especials dificultats d’incorporació al mercat de treball per mancances formatives o altres circumstàncies.
 
o   Persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que pateixin alguna de les discapacitats següents: intel·lectual, física, sensorial, o trastorn mental; sobre aquesta última, serà suficient la seva acreditació mitjançant un informe per part del servei que fa el seguiment terapèutic.
 
L’ordre abonarà les següents quantitats per inserció laboral:
 
-       Col·lectiu de persones majors de 45 anys que portin més de 6 mesos inscrites ininterrompudament com a aturades:      

         Contractes de 6 a 12 mesos: 725 euros

         Contractes superiors a 12 mesos: 900 euros

 

-       Col·lectiu de persones majors de 30 i menors de 45 que portin més de 18 mesos inscrites ininterrompudament com aturades:
 
         Contractes de 6 o més mesos: 900 euros

 
-       Col·lectiu de persones menors de 25 anys que portin més d’un any inscrites com a aturades:
 
         Contractes de 6 o més mesos: 900 euros

 
-       Per entrevista inicial (inclou acollida, entrevista i diagnosi de la situació laboral de cada persona): 40 euros
 
 
-       Pel que fa al col·lectiu de persones amb discapacitat:
 
        Per contractacions acumulades iguals o superiors a 6 mesos: 1.600 euros

        Per entrevista inicial (inclou acollida, entrevista i diagnosi de la situació laboral de cada persona): 80 euros
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined