El Govern reforça l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari com a instrument estratègic per internacionalitzar el sistema universitari català

El Govern reforça l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari com a instrument estratègic per internacionalitzar el sistema universitari català

query_builder   26 agost 2014 14:35

event_note Nota de premsa

El Govern reforça l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari com a instrument estratègic per internacionalitzar el sistema universitari català

  • Aprova el Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, a qui dota d’instruments legals i organitzatius per afavorir la seva posició de referència a nivell europeu
 
  • La norma atribueix noves funcions a l’Agència, com l’avaluació, la certificació, l’auditoria i l’acreditació de la qualitat a les universitats i centres d’educació superior, o l’avaluació de l’activitat desenvolupada pel personal investigador de les universitats
 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), que dota l’organisme dels instruments legals i organitzatius necessaris per afavorir la seva posició de referència a nivell europeu. El text reforça la independència de l’agència com a instrument estratègic per internacionalitzar el sistema universitari català i afavoreix la innovació en la docència, la recerca i la gestió universitària.
 
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha d’esdevenir la institució de referència en el manteniment de la qualitat i l’excel·lència que caracteritzen el sistema universitari de Catalunya, alineant-se amb l’entorn internacional i escoltant amb precisió les necessitats del sector i del conjunt de la societat. Amb la vista posada en aquests objectius, el Projecte de llei aprovat avui atribueix noves funcions a l’Agència, entre les quals destaquen l’avaluació, la certificació, l’auditoria i l’acreditació de la qualitat a les universitats i centres d’educació superior, així com l’avaluació de l’activitat desenvolupada pel personal investigador de les universitats. També podrà analitzar les tendències en l’educació superior i el seu desenvolupament nacional i internacional, assessorar les universitats per promoure l’excel·lència dels serveis que presten i elaborar informes sobre els dèficits de qualitat detectats a les universitats. Com a novetat també destaca que la llei defineix el contracte-programa com  l’instrument de relació entre l’Agència i el departament competent en matèria d’universitats.
 
A més, s’incorpora al Consell de Direcció de l’AQU una representació dels estudiants. Concretament, dos estudiants elegits pel Consell Interuniversitari de Catalunya, entre un estudiant de grau i un de postgrau, que formin part del Consell d’Estudiantat de les universitats de Catalunya. D’aquesta manera, l’Agència aprofundeix en la seva funció de transparència i rendiment de comptes a la societat.
 
Una altra de les novetats significatives de la llei és la creació de la Comissió d’Apel·lacions, que s’encarregarà de revisar les actes de les comissions d’avaluació, certificació i acreditació. D’aquesta manera es dóna compliment a un dels “Estàndards i directrius europees d’assegurament de la qualitat de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior”, que requereix que les agències disposin d’un procediment d’apel·lació de les decisions que adoptin.
 
 
Orígens de l’AQU
 
En consonància amb el desenvolupament dels sistemes externs d’avaluació de la qualitat europeus i amb la creació de les primeres agències de qualitat a Europa, la Generalitat de Catalunya i les set universitats públiques catalanes van constituir l’any 1996 el Consorci Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, que amb Llei d’universitats de Catalunya passa a denominar-se Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
 
Des de l’any 2006, amb l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Generalitat té la competència compartida sobre l’avaluació i la garantia de la qualitat i de l’excel·lència de l’ensenyament universitari, i també del personal docent i investigador. L’AQU és l’ens encarregat de desenvolupar aquesta tasca i per contribuir de manera decisiva que les universitats assumeixin, d’acord amb el principi d’autonomia institucional, la principal responsabilitat d’assegurar la qualitat del sistema.
 
Membre fundador de l’European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) des de l’any 2000, l’organisme col·labora estretament amb les universitats europees per promocionar sistemes de garantia de qualitat amb la finalitat d’integrar-se en l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. En aquest marc, l’AQU ha estat la primera agència de l’Estat espanyol en ser reconeguda internacionalment en el compliment dels estàndards i de les directrius de qualitat europeus, a través d’una avaluació externa coordinada per l’ENQA. Aquesta acreditació ha permès que hagi estat una de les primeres agències externes de qualitat universitària a ser inclosa a l’European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined