Generalitat i Ajuntament acorden l'elaboració d'un Pla de Salut per Barcelona

El nou pla que es desplegarà entre 2016 i 2020 tindrà presents les peculiaritats de la ciutat de Barcelona

query_builder   19 febrer 2016 16:32

event_note Nota de premsa

Generalitat i Ajuntament acorden l'elaboració d'un Pla de Salut per Barcelona

El nou pla que es desplegarà entre 2016 i 2020 tindrà presents les peculiaritats de la ciutat de Barcelona

  • El conseller Comín i la comissionada coincideixen en avançar en assegurar el dret universal a l’assistència sanitària
  • Totes dues institucions crearan una taula de treball sobre l’envelliment i comparteixen la necessitat d’evitar derivacions de centres hospitalaris públics a centres privats amb afany de lucre
En la trobada entre el conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Antoni Comín, i la comissionada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa, totes dues administracions han acordat que, en el marc del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020, s’elaborarà el Pla de Salut per a la ciutat de Barcelona.
 
El conseller Comín, en consonància amb la comissionada, ha reiterat el seu compromís, adquirit en seu parlamentària, d’establir una norma -que està en fase de redacció- que asseguri el dret universal a l’assistència sanitària. L’Ajuntament, en aquest sentit, es compromet i ja està fent gestions a fer més àgils els processos d’empadronament de les famílies i ha demanat al Departament de Salut que subministri la targeta sanitària just en el moment que s’obtingui l’empadronament. També s’ha acordat que es desplegaran de manera conjunta mesures que evitin qualsevol cobrament a persones sense targeta i sense recursos per utilitzar els serveis prestats a urgències mèdiques.
 
La Generalitat i l’Ajuntament activaran en les properes setmanes una taula de treball per abordar  l’atenció  integrada que ajudi a afrontar les demandes sorgides de la cronicitat, com a resultat dels canvis demogràfics experimentats en la societat, com ara l’envelliment. En aquesta taula participaran tant la Generalitat com l’Ajuntament de Barcelona, en el marc de les seves competències.
 
Ajuntament i Generalitat també estan treballant conjuntament, en el marc del Consorci Sanitari de Barcelona, en el Pla d’Equipaments 2016-2023, que esperen tenir enllestit al mes de juny i que posarà èmfasi en els barris amb pitjors indicadors socioeconòmics i de salut identificats per l’Ajuntament en l’últim Informe de salut de la ciutat. Aquesta actuació coincideix amb el compromís del conseller Comín, expressat en la recent compareixença parlamentària i reforçat per la comissionada, de tenir presents les situacions socioeconòmiques dels barris en els criteris de reobertura dels Centres d’Atenció Primària (CAP), les ràtios de població assignada i el reforç de personal dels centres sanitaris.
 
Evitar derivacions de centres hospitalaris públics a centres privats amb afany de lucre
L’Ajuntament de Barcelona forma part del Consorci Sanitari de Barcelona (en un 40%) juntament amb la Generalitat (amb un 60%). Entre les prioritats expressades per la comissionada de Salut, compartides pel conseller, està el poder avaluar, treballar i decidir amb un calendari ben definit i amb urgència en el marc del Consorci els següents temes:
 
  • Coincidint amb l’anunci del conseller de revisar l’activitat hospitalitària privada amb afany de lucre en el marc del SISCAT, s’avaluaran les derivacions i ús de recursos assistencials en la ciutat de Barcelona. Tot plegat, per evitar les derivacions de centres  hospitalaris públics a centres privats amb ànim de lucre de la ciutat.
  • Redefinir l’actual model dels serveis sanitaris de la ciutat de Barcelona, en aspectes com la col·laboració público-privada, el reforç de les línies d’assistència primària o la integració amb serveis socials. Es treballarà sobre propostes concretes referides a recursos assistencials, sanitaris i de serveis socials de Barcelona per reforçar el caràcter públic de l’atenció integral i integrada a les persones.
  • Avançar en la promoció i coordinació de les intervencions de salut comunitària que porten a terme els serveis de salut pública municipals i els centres d’atenció primària, especialment en els barris prioritaris.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined