Foto de l'acte

Més de 19.400 joves s'han beneficiat del programa de Garantia Juvenil del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per reduir l'atur

La consellera Bassa afirma que el balanç "és positiu" i subratlla que "el Departament vol arribar al col·lectiu de joves més vulnerable"

query_builder   15 març 2016 11:45

event_note Nota de premsa

Més de 19.400 joves s'han beneficiat del programa de Garantia Juvenil del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per reduir l'atur

La consellera Bassa afirma que el balanç "és positiu" i subratlla que "el Departament vol arribar al col·lectiu de joves més vulnerable"

  • Fins ara, prop de 24.800 joves s’han inscrit complint els requisits, i a finals de 2016 es preveu que 33.000 joves es beneficiïn dels programes oferts pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
  • Més de 6.200 joves han trobat una feina en el decurs de la seva inscripció a la Garantia Juvenil
Foto de l'acte
Un total de 19.456 joves s’han beneficiat ja del programa de Garantia Juvenil implementat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur.
 
A finals d’aquest any, es preveu que uns 33.000 joves es beneficiïn dels diferents programes dissenyats pel SOC, que formen la cartera de serveis de la Garantia Juvenil.
 
Fins ara, dels 24.724 joves inscrits a la Garantia Juvenil que complien els requisits, un total de 19.456 s’han beneficiat ja d’alguns dels programes, i 6.212 joves han trobat una feina en el decurs de la seva inscripció a la Garantia Juvenil
 
Els joves beneficiaris, que han de ser menors de 30 anys inscrits al programa que compleixin els requisits, tenen el compromís de la Generalitat de rebre ofertes de formació, feina, pràctiques laborals o emprenedoria, en un termini de quatre mesos des que van acabar la formació o van començar el període d’atur.
 
La Garantia Juvenil és un programa impulsat per la Unió Europea contra l’atur juvenil, dotat amb 6.000 milions d’euros distribuïts entre els estats membres segons les necessitats de cada mercat laboral. Catalunya compta amb 241 milions d’euros fins l’any 2020, entre fons propis i del Fons Social Europeu.
 
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha donat a conèixer aquesta informació en la inauguració de la jornada de Garantia Juvenil amb la participació de 60 entitats que gestionen els programes a la ciutat de Barcelona
 
Dolors Bassa ha afirmat que “el balanç del programa Garantia Juvenil és positiu alhora que ha destacat la feina del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i de les entitats que hi col·laboren “per arribar al col·lectiu de joves més vulnerable”.
 
En aquest sentit, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies ha declarat que amb l’objectiu d’accedir més fàcilment al col·lectiu de joves “hem enviat cartes al Ministerio de Empleo y Seguridad Social demanant millorar el procés d’inscripció dels joves a la Garantia Juvenil”
 
 Així mateix, la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), Mercè Garau, ha instat al Ministerio de Empleo a “ampliar els criteris per poder inscriure’s a la Garantia Juvenil ja que, per exemple, hi ha joves amb feines molt precàries, que treballen un dia a la setmana, i que no poden accedir-hi”.
 
Finalment, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha posat l’accent en la utilitat del programa Garantia Juvenil perquè “fa visible un nombre important de joves, que abans no constaven en les llistes de l’atur registrat, i que ara hi són i se’n beneficien dels serveis del Programa”. 
 
Actuacions realitzades amb joves
 
Fins avui, 19.456 joves menors de 30 anys s’han beneficiat dels programes dissenyats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) en el marc de la Garantia Juvenil.
 
  • 7.305 joves han rebut actuacions d’orientació i suport a la recerca de feina
  • 5.304 joves, que no tenen l’ESO o amb un nivell competencial baix, participants en programes de Segona Oportunitat.
  • 4.919 joves participants en formació professionalitzadora com, per exemple, en l’àrea de les Tecnologies de la Informació i Comunicació, i idiomes
  • 1.071 joves participants en programes que inclouen la contractació com Cases d’Ofici o Fem Ocupació per Joves
  • 217 joves participants en actuacions de formació i inserció a la borsa de laboral del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)
  • 640 joves han participat en itineraris i programes per joves amb necessitats especials
Perfil dels 24.724 joves inscrits a la Garantia Juvenil
 
 
 Edat
Rang d'edats
Nº de joves
%
De 16 a 19 anys
8.721
35%
De 20 a 24 anys
10.773
44%
Majors de 25 anys
5.230
21%
 
 
Nivell formatiu
Nivell Formatiu
nº de joves
%
Sense ESO
10.061
43%
Amb ESO
7.902
32%
Batxillerat o FP Grau Mig
3.162
13%
FP Grau superior
905
4%
Estudis universitaris
2.154
9%
 
 
 
 
 
Cartera de Serveis Garantia Juvenil
 
Els programes inclosos en la Cartera de Serveis de la Garantia Juvenil  elaborats pel Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei Públic  d’Ocupació de Catalunya, podran beneficiar uns 33.000 joves a finals d’aquest any.
 
Els Serveis oferts als joves Pla es divideixen en tres grups en funció dels objectius: activar les persones joves no ocupades ni integrades en els sistemes d’educació o formació; reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals d’aquest col·lectiu; i incrementar l’emprenedoria dels joves en els sistemes d’educació o formació com a via d’accés al mercat laboral.
 
 
A)    Activació dels joves
 
 
1.     Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil
 
Creada l’any passat, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies disposa d’una xarxa de 73 impulsors de la Garantia Juvenil arreu del territori català amb la col·laboració del SOC, la direcció general de Joventut i les entitats locals (ajuntaments i consells comarcals).
 
La missió dels impulsors és promoure i difondre la Garantia Juvenil, així com explicar-la als potencials joves beneficiaris perquè s’inscriguin en el seu registre i, per tant, compleixin amb aquest requisit obligat per beneficiar-se dels diferents programes.
 
2.     Espais de Recerca de Feina
 
Els joves inscrits a la Garantia Juvenil, amb un objectiu professional definit, disposen d’Aules de Recerca de Feina arreu del territori on els orientadors els ajuden a presentar-se com a millor candidat a diverses ofertes de feina
 
Els Espais de Recerca de Feina posen a disposició dels joves demandants d’ocupació assessorament, recursos i eines per potenciar la recerca de feina i trobar un lloc de treball.
 
 
B)   Reforçar l’ocupabilitat i competències professionals dels joves
 
 
1.     Noves oportunitats per joves
 
Amb el principal objectiu de que els joves de 16 a 21 anys assoleixin una certificació i retornin a la formació reglada, aquest programa s’adreça a aquells joves que van abandonar prematurament la seva etapa formativa i no compten amb cap acreditació educativa.
 
Aquest programa es porta a terme a espais que ofereixen actuacions integrades d’orientació, formació i acompanyament, i es caracteritza per oferir als joves itineraris més llargs, fins a 30 mesos, per desenvolupar el seu projecte professional.
 
A més, les actuacions seónn personalitzades de manera que la formació i la metodologia s’adapten a les necessitats dels joves, que entren en contacte amb professions i empreses, sempre acompanyats i tutoritzats.
 
Així mateix, es desenvolupen noves accions dins els “Programes Integrals”, que amb els mateixos objectius que “Noves Oportunitats per joves” complementa el programa i estén les accions per tot el territori.
 
Finalment, el programa “Formació i Inserció”, impulsat conjuntament amb Departament d’Ensenyament permet a aquest col·lectiu de joves rebre formació general i professional que els ajudi a aconseguir una inserció social i laboral així com la seva continuïtat formativa.
 
 
 
2.     Fem Ocupació per a Joves
 
Aquest programa està dirigit a entitats locals, organitzacions empresarials i sindicals intersectorials més representatives de Catalunya, i empreses que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones joves de 18 a 24 anys, en situació d'atur, amb manca de qualificació especialitzada, i prioritàriament amb experiència professional.
 
L’objectiu és afavorir la inserció laboral dels joves en atur mitjançant quatre tipus d’actuacions ocupacionals com, per exemple, orientació, tutoria i acompanyament a la inserció; formació vinculada al contracte laboral i experiència professional amb contracte laboral, entre d’altres.
 
 
3.     Joves per l’Ocupació
 
Aquest programa té l’objectiu de donar suport a l’experiència pràctica de les persones joves desocupades entre 16 i 24 anys, que hagin acabat o no l’Ensenyament Secundari Obligatori, amb accions combinades d’orientació, tutorització, formació i adquisició professional en empreses, i que facilita tant la inserció laboral a les empreses com fomenta el retorn d’aquests joves al sistema educatiu.
 
 
A diferència del “Fem Ocupació per a Joves”, orientat a la contractació de la persona, “Joves per l’Ocupació” posa més l’èmfasi en el retorn al sistema educatiu del jove i fa servir el contracte de treball com a recurs ocupacional per motivar la persona durant les dues fases del programa, que inclou tutorització, orientació, seguiment individualitzat i formació, per una banda, i adquisició d’experiència professional per una altra.
 
 
4.     Formació
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya ofereix una formació ajustada a les necessitats del mercat de treball per augmentar la qualificació de les persones treballadores, i afavorir la productivitat i competitivitat de les empreses.
 
Aquesta formació, de la que se’n poden beneficiar els joves inscrits a la Garantia Juvenil, dona un protagonisme especial als certificats de professionalitat, amb accions formatives d’entre 200 i 900 hores, depenent de l’especialitat, que són títols oficials que permeten acreditar les competències professionals dels treballadors.
 
5.     Projectes d’ocupació singulars
 
Amb el cofinançament del Servei d’Ocupació de Catalunya, aquest programa potencia diferents actuacions ocupacionals i formatives específiques que es volen desenvolupar o ja s’estan fent arreu de Catalunya mitjançant actuacions coordinades i interrelacionades per incrementar les possibilitats d’inserció dels joves menors de 25 anys.
 
Les mesures integrades en aquests projectes, portats a terme per entitats públiques i privades, són de millora de la intermediació i de l’ocupabilitat, mesures d’estímul a la contractació i per a afavorir l’emprenedoria.
 
Aquest programa fomenta la creació del treball en xarxa amb entitats socials així com permet tirar endavant iniciatives de caràcter específic del territori on s’hi desenvolupen tenint molt en compte el col·lectiu i el sector econòmic de la zona.
 
 
6.     Mobilitat transnacional
 
Els joves inscrits a la Garantia Juvenil poden optar a un programa europeu de mobilitat transnacional “LNT Mobility – Learning Network on Transnacional Mobility Measures for Disavantaged Youth and Young Adults”.
 
En concret, els joves poden tenir una experiència en forma de pràctiques en empreses de qualsevol país de la Unió Europea, segons la seva formació i capacitats, durant un període mínim de dos mesos.
 
Les entitats encarregades de la implementació del programa gestionen el reclutament i la preparació dels joves, l’estada a l’estranger, el seguiment posterior i estableixen un acord o conveni amb una entitat estrangera encarregada de proporcionar les pràctiques a les empreses.
 
 
 
C)   Emprenedoria
 
 
Els programes d’emprenedoria, impulsats per la Direcció General d’Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa, es divideixen en tres línies d’actuacions adreçades als joves.
 
Una primera per afavorir la incorporació al mercat de treball del joves inscrits a la Garantia Juvenil mitjançant accions per l’emprenedoria desenvolupades per  entitats expertes que faciliten als joves orientació, assessorament, tutorització, seguiment individualitat, i formació en habilitats empresarials.
 
Una segona, amb el mateix objectiu, però a través d’accions per economia social. Els col·lectius destinataris del programa són empreses cooperatives que facin socis treballadors a joves inscrits a la Garantia Juvenil que prèviament hagin estat subvencionades, i joves de la Garantia Juvenil contractats per cooperatives i empreses d’economia social.
 
I una tercera línia adreçada tant a joves de la Garantia Juvenil que es vulguin constituir com a persones treballadores autònomes, com  a aquells treballadors autònoms que contractin joves de la Garantia Juvenil en la seva empresa.

1  

Imatges

Foto de l'acte de presentació del balanç de la Garantia Juvenil

Foto de l'acte de presentació del balanç de la Garantia Juvenil 3563

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined