El suport als joves, la competitivitat de les explotacions i la gestió sostenible, eixos prioritaris del Programa de Desenvolupament Rural a Catalunya

Per al període 2014-2020, el relleu generacional, la creació d'ocupació, l'estímul a la innovació i l'adaptació al canvi climàtic són les grans prioritats

query_builder   21 juny 2016 18:32

event_note Nota de premsa

El suport als joves, la competitivitat de les explotacions i la gestió sostenible, eixos prioritaris del Programa de Desenvolupament Rural a Catalunya

Per al període 2014-2020, el relleu generacional, la creació d'ocupació, l'estímul a la innovació i l'adaptació al canvi climàtic són les grans prioritats

  • El PDR 2007-2013 ha suposat una inversió pública de 943M€

 

DARP
La consellera d'Agricultura fent balanç del PDR Catalunya 2007-2013
“Catalunya ha assolit els objectius de desenvolupament del sector agroalimentari: s'ha promogut la millora de la competitivitat del sector i el suport a les pràctiques agràries i silvícoles sostenibles”, així ho afirmat avui la consellera Meritxell Serret després del Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural (PDR), que avui s’ha reunit a Lleida amb l’objectiu de fer balanç del PDR Catalunya 2007-2013 i fer el seguiment del període 2014-2020.
 
La consellera ha destacat que “les principals prioritats del Programa de Desenvolupament Rural han estat promoure el relleu generacional de les explotacions agràries i la primera instal·lació de joves agricultors, projectes que, juntament amb la modernització de les explotacions, han aplegat bona part de les ajudes d'aquest PDR”.
 
El PDR de Catalunya 2007-2013 s'ha tancat amb una inversió de més de 943 M€ de fons públics, inversió que es multiplica ja que la majoria de despesa pública va adreçada a mesures que donen suport a inversions, principalment privades. Així, en total, s'ha generat una inversió de 1.332 milions d'euros i la creació directa de 6.294 llocs de treball, els quals ascendeixen a 13.651 a Catalunya si es conta també l’ocupació indirecta creada.
 
La Generalitat de Catalunya és l'administració que hi ha aportat més fons, amb 398.670.814 euros, el que representa el 42,3% del total. La Unió Europea (fons FEADER), amb 313.957.685 euros, ha aportat el 33,3% i, finalment, l'Administració General de l'Estat, amb 230.435.775 euros, un 24,4%.
 
Els ajuts s’han dirigit a 4 eixos: la millora de la competitivitat de les explotacions (489,49 M€), la millora del medi ambient i de l'entorn rural (361,21 M€), la qualitat de vida i diversificació de l'economia rural (amb 21,19 M€), i el programa Leader (69,70 M€).
 
Quant a la millora de la competitivitat del sector agroalimentari, s’han destinat 152,5M€ a la modernització d’explotacions, dels quals n’han estat beneficiàries un total de 4.886 explotacions agràries.
 
S'han potenciat les mesures adreçades a donar sortida de les produccions agràries, amb especial suport a la transformació dels productes i a l'orientació al mercat. En aquest sentit, s'ha impulsat la participació dels productors en la cadena agroalimentària, ja que el 48% de les indústries agroalimentàries que han tingut ajut són cooperatives i SAT (que agrupen un total de 13.265 productors).
 
A més, el PDR ha donat un clar suport a la qualitat dels productes: el 81% de les etiquetes de qualitat catalanes s'ha beneficiat dels ajuts que compensen els costos de certificació; i també s'ha ajudat a la promoció i difusió d'aquestes etiquetes, fet que ha generat demanda dels consumidors i ha millorat les possibilitats de venda.
 
Un altre capítol destacat són els 60M€ destinats a la instal·lació de joves agricultors, uns ajuts dels quals s’han beneficiat 1.651 joves, 423 dels quals són dones. Aquesta mesura ha permès consolidar un total de 1.698 llocs de treball.
 
Pel que fa als projectes que contemplen l'execució d'inversions amb millores ambientals, aquests han suposat entre el 20 i el 30% de les sol·licituds, i principalment han contribuït a optimitzar tant l'eficiència energètica com la hídrica i la gestió de residus a explotacions, indústries i altres empreses.
 
D’altra banda, el suport a pràctiques agràries i silvícoles sostenibles ha generat importants serveis ambientals i relacionats amb el paisatge. Pel que respecta al sector agrari s’ha ajudat a mantenir l’activitat agrària en zones desafavorides i el desenvolupament de pràctiques agràries sostenibles (inclosa l’agricultura i la ramaderia ecològica) amb un pressupost de 274,7 M EUR.
 
En aquest sentit és rellevant l’empenta donada a la producció ecològica que s’ha realitzat des de diferents tipus d’ajuts, els quals han arribat al 69% dels productors ecològics. Així, s’ha contribuït durant la implementació del programa a un increment de superfície i de productors acollits del 80,3% i el 66,8%, respectivament.
 
En el sector forestal s’ha invertit 86,51 M EUR principalment en matèria de prevenció i restauració d’incendis forestals i inversions no productives. Els ajuts han millorat l'estructura de les masses arbrades i han afavorit la recuperació i conservació dels hàbitats i la seva funcionalitat ecològica.
 
En resum, podem assenyalar que les mesures ambientals s’han dirigit fonamentalment a la conservació de la biodiversitat i a evitar la marginació i l'abandonament de superfícies. S’ha protegit o frenat el declivi de la biodiversitat en el 29,2% de la superfície agrària útil (SAU) i el 14,1% dels boscos.
 
En matèria de qualitat de vida i diversificació de l'economia rural, s’ha implementat dues mesures: una adreçada a la diversificació econòmica de les explotacions, mitjançant la qual s’ha donat suport a 269 projectes, i l’altra a la prestació de serveis bàsics a la població rural, en la que s’ha ajudat un total de 168 projectes executats per ajuntaments.
 
I mitjançant el programa Leader s’ha donat suport a uns 1.300 projectes, principalment d’activitats de serveis i de la indústria agroalimentària; un 39% dels quals han estat de creació/implementació de noves empreses o activitats.
 
Un dels principals sectors que s’ha desenvolupat ha estat el turisme rural: un 15% dels establiments de la zona Leader se n’han beneficiat, s’han millorat recursos turístics, i s’ha treballat la promoció. A més, el programa ha suposat la creació directa de 5.181 llocs de treball, que s’eleven a 13.651 a Catalunya si es compta també l’ocupació indirecta creada.
 
El model Leader ha resultat un factor d'èxit per a mobilitzar promotors, orientar i garantir la qualitat dels projectes. En el marc del Leader, els projectes de cooperació interterritorial han estat instruments clau per a treballar les estratègies locals i millorar la capacitat de diversificació econòmica. S'ha dinamitzat el territori des de la formació, la promoció de productes locals, la comunicació i el treball en xarxa entre empreses.
 
Quant al PDR Catalunya 2014-2020, les grans prioritats són els joves; contribuir a la reactivació econòmica i creació d'ocupació; estimular la innovació, i promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic.
 
El pressupost programat per aquest període és de 810,5M€, dels quals 404,9 M€ els aporta la Generalitat de Catalunya, 348,6 M€ provenen dels fons europeus FEADER i 57,3 M€ de l’Administració General de l’Estat (AGE).
 
La consellera ha explicat també que “mentre la UE i la Generalitat de Catalunya incrementen el pressupost al Programa amb un11% i un 2%, respectivament, l’Estat espanyol redueix la seva aportació en un 75% en relació amb el període 2007-2013.”
 
El pressupost previst es distribueix en els següents àmbits temàtics: 59% a explotacions agràries (donar suport a 5.500 projectes de modernització i reestructuració de les explotacions i contribuir a la instal·lació de 1.800 joves en empreses agràries, entre altres actuacions); 13% al sector forestal i medi natural (700 projectes d'inversió en camis forestals, entre altres); 11% en infraestructures, qualitat i innovació del sector agrari (formar 18.900 persones del sector agrari i forestal); 9% al sector agroalimentari (350 projectes d'inversió per a la millora dels processos de transformació d'empreses agroalimentàries); i 8% a la dinamització econòmica del món rural (crear 600 llocs de treball a través del Leader).
 
En el decurs de la presentació del Comitè de Seguiment s’ha presentat el vídeo amb els principals eixos estratègics del PDR 2014-2020: https://www.youtube.com/watch?v=64_0sB5A1qs.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined