El curs 2016-17 començarà amb més alumnes, més plantilla docent i més suport a l'escola inclusiva

El nou curs s'estrenarà amb un total d'1.570.011 alumnes matriculats, 7.822 més que el curs anterior

query_builder   1 setembre 2016 13:21

event_note Nota de premsa

El curs 2016-17 començarà amb més alumnes, més plantilla docent i més suport a l'escola inclusiva

El nou curs s'estrenarà amb un total d'1.570.011 alumnes matriculats, 7.822 més que el curs anterior

 

  • El nou curs s’estrenarà amb un total d’1.570.011 alumnes matriculats, 7.822 més que el curs anterior
 
  • La plantilla de professorat creix en 798 respecte el passat curs, amb un total de 66.461 docents. S’avancen les substitucions i els docents nomenats estaran als centres abans de l’inici de curs
 
  • Millora el model d’assignació de les beques menjador, i es garanteixen els ajuts a les sol·licituds que compleixen els criteris amb una partida oberta
 
  • S’incrementa la taxa de graduació a l’ESO fins al 88%

 

Fotografia
 
El curs 2016-17 començarà amb més alumnes, més plantilla docent i més suport a l’escola inclusiva. Així, el proper curs s’estrenarà  amb un total d’1.570.011 alumnes matriculats, fet que suposa un increment de 7.822 més respecte el passat curs. D’aquests, 1.020.275 alumnes s’inscriuen al segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria, i 232.860 a batxillerat i formació professional. La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha presentat avui en roda de premsa les principals dades i novetats del curs 2016-2017. La consellera ha destacat que “hi haurà més docents, més alumnes, més suport a l’escola inclusiva i una millora de les substitucions”.
 
La consellera Ruiz ha exposat que la distribució d’alumnat en funció de la titularitat de centre és similar en el cas dels ensenyaments obligatoris i postobligatoris. Així, en el primer cas un 65,7% dels alumnes van a centres públics -un 33% als concertats i l’1,3% als privats-; i en els ensenyaments postobligatoris la xifra dels que estudien en centres públics s‘incrementa fins el 71,9% -en els concertats ho fa un 16,6% i en els privats l’11,5%-.
 
Més plantilla docent i nous perfils professionals
 
Per donar resposta a l’increment d’alumnat, Meritxell Ruiz ha anunciat que s’han incrementat les plantilles de professorat. Així, es disposarà d’un total de 66.461 docents, el que suposa 798 persones més que el curs 2015-16. Alhora, ha destacat el fet que el perfil de les plantilles cada vegada més s’ajusten a les necessitats dels projectes educatius dels centres. El desplegament del Decret de plantilles i provisió de llocs de treball ha permès incrementar els llocs de treball específics, i ja en són 3.410, un 35% més que el curs anterior. Enguany es presenten 5 nous perfils professionals:
 
-       Lectura i biblioteca escolar
-       Immersió i suport lingüístic
-       Educació visual i plàstica
-       Docència de dues especialitats a l’ESO
-       Metodologies amb enfocament globalitzat
 
En aquest sentit, la titular d’Ensenyament ha remarcat la importància de la creació de llocs de treball específics, ja que “si volem millorar l’aprenentatge competencial, el nivell de llengües, o l’atenció a la diversitat cal donar una resposta a través de nous perfils professionals. Són eines a disposició dels centres perquè són útils, i així es demostra amb un increment del 35% dels llocs específics als centres”.
 
En el mateix àmbit, s’augmenten els suports de plantilla en l’atenció a la diversitat: es destinen 140 docents més per al programa de l’escola inclusiva i 400 docents més per als centres d’alta complexitat. Ruiz ha assegurat que “equitat i qualitat s’han de conjugar. Equitat vol dir dotar de recursos addicionals en funció de la necessitat de cada centre, i això és el que volem fer, que l’equitat i la qualitat es conjuguin en el sistema”.
 
Meritxell Ruiz ha exposat també que enguany els nomenaments dels substituts s’avancen a l’inici de curs, i el dia 8 de setembre els substituts ja podran anar al centre a preparar el començament de les classes.
 
Increment en ajuts de menjador
 
La titular d’Ensenyament ha ressaltat que una de les prioritats del Govern per aquest curs és assegurar les beques menjador per a tots els alumnes amb necessitats alimentàries. Enguany, s’hi presenten dues novetats: increment pressupostari i millora en el sistema d’assignació d’ajuts.
 
Així, pel proper curs escolar hi ha una previsió d’increment de 12,5 milions d’euros en la dotació per a les beques respecte l’any passat. Meritxell Ruiz ha recordat que es tracta d’una partida oberta, per tant, totes les necessitats que puguin sobrevenir durant el curs seran ateses sempre i quan compleixin amb els requisits establerts.
 
Precisament els canvis en els llindars és l’altra de les novetats del curs. S’ha millorat el model d’assignació dels ajuts i s’ha canviat el barem. Si fins ara el llindar s’establia en l’IRSC, ara ho serà segons el risc de pobresa. Amb aquestes dues noves actuacions es permetrà assegurar els ajuts a un nombre més gran d’alumnes.
 
Més polítiques de millora de l’equitat
 
Encara en l’àmbit de la millora de l’equitat, la consellera d’Ensenyament ha presentat les actuacions per al proper curs. L’objectiu és dotar de més recursos a escoles i instituts amb una complexitat més alta. D’aquesta manera, una escola o un institut d’alta complexitat rebrà major dotació de plantilla docent i disposarà de ràtios més baixes.
 
Per exemple, una escola d’alta complexitat de dues línies disposarà de 28,5 docents, i un tècnic d’educació infantil–mentre que una escola ordinària tindrà 26,5 docents-. Pel que fa a la ràtio, l’escola ordinària parteix d’una ràtio de 25 alumnes per aula, mentre que l’escola d’alta complexitat la ràtio màxima és de 22 alumnes. A més, el centre d’alta complexitat disposarà de substitucions des del primer dia i ajuts per a la reutilització de llibres de text.
 
Major reforç a l’escola inclusiva
 
La consellera Ruiz ha explicat l’increment del suport a l’escola inclusiva i als alumnes amb necessitats educatives específiques per al curs 2016-17. S’incrementa en 50 el nombre d’Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE), fins un total de 476. Com ha aprovat el Govern aquesta setmana, a l’octubre s’engega un pla pilot per a desenvolupar els Itineraris formatius específics (IFE) per a joves amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada, amb 100 places en 8 centres d’arreu del país.
 
S’augmenten també els agrupaments d’alumnes sords, ja en són 63, les aules integrals de suport –un total de 8- i els centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos –en són 11, tres més que el curs anteriors-. Alhora, es manté la continuïtat de 360 professionals d’atenció educativa del passat curs, en el marc del programa d’escola inclusiva i d’atenció a la diversitat.
 
Tot aquest suport, ha manifestat Meritxell Ruiz, posa de manifest el compromís del Departament d'Ensenyament envers l’escola inclusiva. Ha recordat que durant el passat curs el Departament va treballar amb entitats, experts i professionals d’aquest àmbit per elaborar el decret d’escola inclusiva que s’aprovarà durant el curs escolar que ara s’inicia.
 
Més ensenyaments postobligatoris
 
La consellera ha exposat les dades referents als ensenyaments postobligatoris, una etapa educativa que els darrers anys creix en oferta i en alumnes matriculats. El proper curs s’oferiran diversitat d’itineraris formatius diferents, amb cicles nous a l’FP, a les Arts plàstiques i Disseny, amb nous títols esportius i amb el nou nivell C-1 d’Italià d’Escola Oficial d’Idiomes –fins enguany aquest nivell s’impartia només a anglès, francès i alemany-.
 
Per tot aquest motiu, Ruiz ha destacat que els ensenyaments postobligatoris demostren la importància per tal que les persones puguin continuar amb la seva formació, i per tant, per tenir més eines per afrontar el seu futur laboral amb garanties.
 
Ràtios més baixes
 
El nou curs disposarà de nous centres educatius -sis escoles, dos instituts i dos Institut escola-:
 
-       Escola Les Bases (Manresa)
-       Escola Entença (Barcelona)
-       Escola La Sagrera (Barcelona)
-       Escola Mont-ral (Mont-ral)
-       Escola Sant Cugat (Sant Cugat)
-       Escola a Torre Queralt (Lleida)
-       Institut Maria Espinalt (Barcelona)
-       Institut de Barberà (Barberà del Vallès)
-       Institut Escola Marta Mata (Torelló)
-       Institut Escola Sant Adrià (Barcelona)
 
Pel que fa a les obres en centres, hi ha 9 edificis de nova construcció, 5 rehabilitacions o ampliacions, i 383 actuacions de millora. Disminuiran respecte l’any anterior les ràtios a les aules: a P3 hi haurà una mitjana de 20,7 alumnes per aula -22,9 el curs passat-, i a primer d’ESO seran de mitjana 28,2 alumnes per aula –respecte els 28,6 de l’any anterior-.
 
S’amplia el projecte que el passat curs es va iniciar de forma experimental per a l’atenció d’alumnes de llars d’infants en escoles rurals, i ja en seran 50 les escoles rurals que hi participaran. La titular d’Ensenyament ha recordat que amb aquest pla es vol facilitar el servei a les famílies per evitar que hagin de dur els seus fills a altres municipis i hi puguin acabar traslladant tota l’escolarització. S’hi han incorporat escoles de Lleida, Terres de l’Ebre, la Catalunya Central, Girona, Vallès Occidental i Tarragona.
 
Evolució del sistema educatiu
 
Meritxell Ruiz ha recordat que els darrers anys el sistema educatiu ha millorat pel que fa a les taxes de graduació i de repetició a 4t d’ESO. D’aquesta manera, la taxa d’alumnes que ha aconseguit el graduat a 4t d‘ESO se situa en el 88%, i s’ha assolit la xifra del 85% establerta en el Pla de Govern per a l’èxit escolar com a objectiu per al 2018. També millora la xifra de repetició a 4t d’ESO que a finals del curs passat era del 6%, per sota de la mitjana espanyola i de la majoria de les comunitats autònomes. La consellera ha destacat “l’evolució la taxa de graduació del país, que en deu anys ha passat del 79% al 88%. La graduació de secundària és el pas previ a l’èxit escolar, i els nostres centres estan treballant molt perquè els alumnes es graduïn i accedeixin als ensenyaments postobligatoris perquè és l’èxit per al futur”.
 
 
1 de setembre de 2016
 
 

1  

Imatges

Fotografia

Fotografia 135

1  

Fitxers adjunts

Dossier inici de curs

Dossier inici de curs
PDF | 422

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined