El Govern reforça l'estratègia SmartCAT per donar resposta als nous reptes de la Catalunya digital

El Govern reforça l'estratègia SmartCAT per donar resposta als nous reptes de la Catalunya digital

L'acord dota l'estratègia smart de quatre àmbits d'actuació que incideixen en la formació, la recerca, el big data i l'impuls d'una plataforma tecnològica a escala de país

query_builder   13 desembre 2016 16:07

event_note Nota de premsa

El Govern reforça l'estratègia SmartCAT per donar resposta als nous reptes de la Catalunya digital

L'acord dota l'estratègia smart de quatre àmbits d'actuació que incideixen en la formació, la recerca, el big data i l'impuls d'una plataforma tecnològica a escala de país


 
  • L’acord aprovat dota l’estratègia smart de la Generalitat de Catalunya de quatre nous àmbits d’actuació prioritaris que incideixen en la formació, la recerca, el big data i l’impuls d’una plataforma tecnològica a escala de país
 
  • El nou acord té per objectiu reimpulsar el programa aprovat el 2014 per posicionar Catalunya al capdavant de la revolució digital en què ens trobem immersos i convertir-la en un Smart Country de referència internacional
 
El Govern ha acordat donar un nou impuls a l’estratègia SmartCAT que va aprovar ara fa dos anys amb l’objectiu de posicionar Catalunya al capdavant de la revolució digital en què ens trobem immersos i convertir-la en un Smart Country de referència internacional.
 
El 28 d’octubre de 2014 el Govern va aprovar l’estratègia SmartCAT, que, alineada amb l’estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea, estén el concepte de Ciutat Intel·ligent (Smart City) a escala de país i desplega un programa que aprofita l’ús de les tecnologies digitals i intel·ligents per tal d’innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora.
 
Després de dos anys de desplegament d’aquesta estratègia, el Govern ha decidit refermar amb una nova visió la seva aposta per donar resposta als nous reptes de país, molts d’ells diagnosticats en el Pacte Nacional per a la Societat Digital que Generalitat, diputacions i món local van signar el passat mes d’octubre per fomentar plegats el desenvolupament de la societat digital catalana.
 
Partint d’aquestes necessitats, l’estratègia SmartCAT afegeix amb aquest nou Acord de Govern quatre grans àmbits d’actuació a les seves línies d’acció prioritàries:
 
1.Programa per promoure les vocacions tecnològiques entre les dones i els joves
 
Les perspectives laborals del sector de les TIC a Europa fins al 2020 són de creació d’1,5 milions llocs de treball en aquest àmbit, dels quals, si segueix la tendència actual, n’hi haurà uns 756.000 que no es podran cobrir per manca de professionals qualificats. Malgrat això, es va consolidant la davallada de les preinscripcions en titulacions de l’àmbit de les TIC a tot Europa, i Catalunya no n’és una excepció.
 
Per aquest motiu, la primera nova gran línia d’actuació de la renovada estratègia SmartCAT és un programa dirigit a garantir que tots els estudiants assoleixin, durant l’educació Primària, les competències bàsiques necessàries per ser, a més de consumidors, creadors de solucions tecnològiques en la societat digital. El programa pretén que la programació i la robòtica educativa siguin presents a l’escola des dels primers cursos de l’educació obligatòria, tot potenciant el que es coneix com a disciplines STEM (Science, Technology, Engineering and Maths). Així mateix, aquesta actuació es complementarà amb el projecte donaTIC.cat el qual té l’objectiu de millorar la promoció de la dona en el món de les TIC.
 
La Generalitat, amb l’impuls de programes com mSchools, promou, des de ja fa quatre anys, l’aprenentatge i la formació en desenvolupament d’aplicacions mòbils a la Secundària, i més recentment, ha creat el programa Bitbot.cat, amb el qual es vol incentivar i posar la llavor de les vocacions en l’àmbit STEM entre els més petits.
 
2. Programa de Recerca i Innovació en tecnologies digitals avançades
 
Barcelona és la quarta ciutat europea en producció científica i Catalunya situa 3 de les seves universitats entre les 100 millors del món de menys de 50 anys. A més, Catalunya amb el 0,1% de la població mundial, és responsable de l’1% de la producció científica global i del 2,2% de la producció científica de l’Europa dels 15.
 
Si a aquestes dades hi afegim que Barcelona té la capitalitat mundial del mòbil, i que acull les principals fires internacionals del sector, com ara el congrés mundial de smartcities i el congrés internacional d’Internet of Things, es fa palès que cal aprofitar el potencial d’aquest ecosistema per fer un pas més en termes de recerca i innovació.
 
Per això, el nou SmartCAT preveu, alineat amb els treballs del Pacte Nacional per a la Indústria, desenvolupar un programa de recerca i innovació en tecnologies digitals avançades que impulsi i coordini els diferents agents de recerca i innovació en l’àmbit TIC per aconseguir que Catalunya esdevingui un HUB europeu i global en tecnologies digitals transformadores de la seva economia i societat.
 
3. Programa de Big Data de país de la Generalitat de Catalunya
 
Catalunya és una de les regions europees amb més densitat d’empreses i entitats dedicades al Big Data. En concret, aglutina 57 d’aquestes iniciatives, 50 de les quals a Barcelona, més fins i tot que Londres (48), Brussel·les (55) o Madrid (42).
 
A més, també compta amb la presència de multinacionals com Nestlé, Zurich, Volkswagen, Oracle, IBM, HP i T-Systems, que han invertit a Catalunya per situar-hi els seus centres mundials de dades, tot contribuint a potenciar el país com a HUB global de BigData i DataCenters.
Aprofitant el potencial d’aquest excel·lent posicionament,  es desplegarà un programa de Big Data a la Generalitat de Catalunya que estableixi de quina manera les dades, l’analítica, les eines i els professionals relacionats amb aquesta especialitat poden contribuir a una millor gestió de les dades que genera l’Administració catalana i el país amb l’objectiu de millorar els serveis públics i promoure l’activitat econòmica.
 
4.Impuls d’una plataforma tecnològica de ‘Smart Country’ per a Catalunya
 
La quarta línia d’actuació prioritària de la renovada estratègia SmartCAT preveu la coordinació dels diferents agents locals i supralocals per al desenvolupament conjunt d’una plataforma tecnològica de “Smart Country” que doni resposta a les necessitats d’implementació del conjunt d’iniciatives de l’estratègia SmartCAT.
 
Molts dels reptes de la nostra societat als quals el Govern vol donar resposta amb l’estratègia SmartCAT, com per exemple la mobilitat, el medi ambient o la salut, no es limiten a espais territorials municipals. La Generalitat entén que les tecnologies smart relacionades amb aquests àmbits han d’arribar tot el territori català, i és per això que cal desplegar a Catalunya una arquitectura tecnològica de Smart Country amb uns estàndards definits i una plataforma tecnològica oberta, flexible i escalable que connecti les nostres ciutats i faciliti la vida a la ciutadania.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined