El Govern aprova el decret que regula la Comissió del Fons per a la Protecció de l'Ambient Atmosfèric

El Govern aprova el decret que regula la Comissió del Fons per a la Protecció de l'Ambient Atmosfèric

query_builder   20 novembre 2018 15:15

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el decret que regula la Comissió del Fons per a la Protecció de l'Ambient Atmosfèric


 
·       És l’òrgan encarregat d’administrar i controlar el conjunt d’ingressos obtinguts mitjançant el Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric, per incentivar accions que permetin reduir les emissions de contaminants, dins la millora de la qualitat de l’aire
 
El Govern ha aprovat avui el Decret de regulació de la Comissió del Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric, l’ens creat per administrar i controlar el conjunt d’ingressos obtinguts mitjançant el Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric. Aquest Fons va ser creat per la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric, per incentivar accions que permetin reduir les emissions de contaminants, amb els recursos econòmics provinents dels pressupostos de la Generalitat i dels ingressos provinents de les sancions imposades per la Generalitat en aplicació de la Llei de protecció de l’ambient atmosfèric.
 
El Decret que avui s’aprova regula la composició, funcions i funcionament de la Comissió del Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric. Es dona així compliment a la Llei 22/1983, en tant que s’articula la gestió dels recursos destinats a inversions públiques en matèria de medi ambient atmosfèric, la subvenció d’instal·lacions públiques i privades que permetin disminuir els nivells d’emissió de contaminants a l’atmosfera i, en general, les polítiques de foment de la preservació i millora de la qualitat de l’aire i de reducció de la contaminació acústica i lluminosa.
 
La Comissió estarà integrada per representants del departament competent en matèria de qualitat ambiental, de prevenció i control de la contaminació  atmosfèrica, d’economia, d’indústria, de la Federació de Municipis de Catalunya, i de l’Associació Catalana de Municipis. Es reunirà dos cops l’any com a mínim, i els seus membres no tindran cap dret econòmic en concepte de dietes o indemnitzacions per drets d’assistència.
 
Les funcions de la Comissió són:
 
·       Assignar els recursos del Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric, a les diferents finalitats
·       Controlar l’aplicació del Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric a les finalitats descrites
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined