Espais Naturals

El Govern formalitza el traspàs de la gestió dels espais naturals protegits al Conselh Generau d'Aran

query_builder   11 març 2019 13:00

event_note Nota de premsa

El Govern formalitza el traspàs de la gestió dels espais naturals protegits al Conselh Generau d'Aran

 • Ha aprovat el decret que oficialitza el traspàs de competències acordat al Ple de la Comissió Bilateral Govern de la Generalitat – Conselh Generau d’Aran el de juny de 2017
 
 • En virtut de l’acord, la Generalitat transfereix anualment al Conselh Generau d’Aran 102.500 euros anuals per a actuacions de conservació en els espais naturals protegits (Xarxa Natura 2000 i PEIN), i per ampliar els mitjans personals per dur-les a terme
 
El Govern ha aprovat el decret que oficialitza el traspàs de funcions i serveis de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau d’Aran en matèria de gestió d’espais naturals protegits al territori de l’Aran. El decret dona compliment a la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d’Aran, que estableix que correspon al Consell General d'Aran la gestió de tots els espais limitats a l'àmbit territorial d'Aran, la potestat per declarar les figures de protecció i delimitació d'espais, la gestió i la vigilància de la Xarxa Natura 2000 i de tots els espais protegits declarats en el seu territori, i la participació per aprovar els mapes del paisatge i elaborar un catàleg del paisatge en el seu àmbit territorial.
 
Precisament, el Ple de la Comissió Bilateral Govern de la Generalitat – Conselh Generau d’Aran, en la sessió de 13 de juny de 2017, va adoptar l’acord relatiu al traspàs de funcions de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau d’Aran en matèria de gestió d’espais naturals protegits al territori de l’Aran.
 
El decret aprovat avui oficialitza aquest acord, que concretava una transferència anual de la Generalitat al Conselh Generau d'Aran per a actuacions de conservació en els espais naturals protegits (Xarxa Natura 2000 i PEIN). Concretament per les accions següents:
 
 • Actuacions de protecció, restauració i millora del patrimoni natural.
 • Actuacions d’ordenació dels usos públics i difusió dels valors ambientals.
 • Actuacions de manteniment i maneig d’hàbitats.
 • Adquisició de material necessari per a la realització de les actuacions de gestió previstes.

Eth Govèrn formalize eth transferiment dera gestion des espacis naturaus protegidi ath Conselh Generau d’Aran
 
 • A aprovat eth decrèt qu’oficialize eth transferiment de competéncies decidit en Plen dera Comission Bilaterau Govèrn dera Generalitat – Conselh Generau d’Aran eth de junh de 2017
 
 • En vertut der acòrd, era Generalitat transferís annaument ath Conselh Generau d’Aran 102.500 èuros annaus entà accions de conservacion enes espacis naturaus protegidi (Hilat Natura 2000 e PEIN), e tà ampliar es mejans personaus per amiar-les a tèrme
 
Eth Govèrn a adoptat eth decrèt qu’oficialize eth transferiment de foncions e servicis dera Generalitat de Catalonha ath Conselh Generau d’Aran en matèria de gestion d’espacis naturaus protegidi en territòri d’Aran. Eth decrèt da compliment ara Lei 1/2015, deth 5 de hereuèr, deth regim especiau d’Aran, qu’establís que correspon ath Conselh Generau d’Aran era gestion de toti es espacis limitadi ar encastre territoriau d’Aran, era potestat tà declarar es figures de proteccion e delimitacion d’espacis, era gestion e era vigilància deth Hilat Natura 2000 e de toti es espacis protegidi declaradi en sòn territòri, e era participacion tà aprovar es mapes deth paisatge e elaborar un catalòg deth paisatge en sòn encastre territoriau.
 
Precisament, eth Plen dera Comission Bilaterau Govèrn dera Generalitat – Conselh Generau d’Aran, ena sesilha de 13 de junh de 2017, adoptèc er acòrd relatiu ath transferiment de foncions dera Generalitat de Catalonha ath Conselh Generau d’Aran en matèria de gestion d’espacis naturaus protegidi en territòri d’Aran.
 
Eth decrèt adoptat aué oficialize aguest acòrd, que concretaue un transferiment annau dera Generalitat ath Conselh Generau d'Aran entà accions de conservacion enes espacis naturaus protegidi (Hilat Natura 2000 e PEIN). Concrètament pes accions següentes:
 
 • Accions de proteccion, restauracion e melhora deth patrimòni naturau.
 • Accions d’ordenacion des usatges publics e difusion des valors ambientaus.
 • Accions de manteniment e gestion d’abitats.
 • Aquisicion de materiau de besonh entara realizacion des accions de gestion previstes.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined