El Govern obre consulta pública del decret per crear el Registre Públic de Plans d'Igualtat

El Govern obre consulta pública del decret per crear el Registre Públic de Plans d'Igualtat

query_builder   29 gener 2020 17:58

event_note Nota de premsa

El Govern obre consulta pública del decret per crear el Registre Públic de Plans d'Igualtat

  • La creació del Registre Públic de Plans d’Igualtat d’empreses i administracions públiques suposarà una nova eina per avançar en les polítiques d’igualtat efectiva entre dones i homes en el treball

El Govern ha obert la consulta pública prèvia per a l’elaboració d’un projecte de decret per a la creació del Registre Públic de Plans d’Igualtat, una base de dades oficial, d’accés públic, on s’hi trobaran registrats tots els plans d’igualtat de les empreses i administracions públiques a Catalunya.

L’aprovació d’aquest decret i la creació del Registre responen al desplegament de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, que ha estat modificada pel Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.

Entre d’altres, aquesta modificació legislativa estatal obliga les empreses a partir de 50 persones treballadores a elaborar un pla d’igualtat (fins ara era d’obligat compliment a partir de 250) i a registrar-lo a través del registre de convenis i acords col·lectius. A Catalunya, és competència de la Generalitat regular l’organització administrativa d’aquest registre i gestionar-lo de manera descentralitzada i interoperable.

Tot i que la llei obliga a elaborar i aplicar un pla d'igualtat les empreses de 50 o més persones treballadores i les que tinguin un conveni col·lectiu d’aplicació on així s’estableixi, la normativa també expressa que totes les empreses han de vetllar per la igualtat d'oportunitats i han d'adoptar mesures, amb la negociació o consulta prèvia amb la representació legal de les persones treballadores, per evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes a la seva organització.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined