Departament de Territori i Sostenibilitat

Territori impulsa una nova resolució per adaptar el transport públic a les diferents fases de desconfinament

query_builder   9 maig 2020 19:41

event_note Nota de premsa

Territori impulsa una nova resolució per adaptar el transport públic a les diferents fases de desconfinament

  • Es proposen ajustos al servei per a poder mantenir al màxim les mesures de seguretat establertes per les autoritats sanitàries

Amb la finalitat d'adequar l’oferta de transport públic a l’evolució previsible de la demanda en les diferents fases de desescalada de l'emergència derivada del coronavirus SARS-CoV-2, Territori i Sostenibilitat, en el marc del PROCICAT, ha impulsat una nova resolució que recull noves mesures de funcionament dels mitjans de transport públic. La resolució l’han signada el conseller d’Interior, Miquel Buch, i la consellera de Salut, Alba Vergés.

Els serveis públics de transport de viatgers per carretera i els serveis ferroviaris que transcorren íntegrament pel territori de Catalunya, tant interurbans com urbans, inclosos els prestats en l'Àrea Metropolitana de Barcelona, han d’oferir en cada moment el nivell de servei en funció de les necessitats específiques de cada corredor de mobilitat i atenent especialment als moments de demanda màxima, en què l'oferta es podrà reforçar respecte els percentatges fixats.

Així, davant l’augment de la demanda en el transport públic que es preveu a partir de dilluns l’ATM de Barcelona, en l’àmbit del sistema tarifari integrat de Barcelona, i, en la resta de Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant la Direcció General de Transports i Mobilitat, de forma coordinada amb les ATM de Tarragona, Lleida i Girona, i els operadors apliquen, amb caràcter orientatiu, els percentatges següents:

  • Fase 0. Entre el 80 i el 90% a les hores puntes i un mínim del 50% la resta del dia.
  • Fases 1 i 2. Entre el 80 i el 100%
  • Fase 3. El 100%.

Pel que fa als serveis de transport per carretera nocturns tant urbans com interurbans, inclosos els prestats en l'Àrea Metropolitana de Barcelona, poden oferir un percentatge diferent al que sigui fixat pels serveis diürns.

Les empreses prestadores dels serveis de transport públic a què fa referència aquesta Resolució adoptaran les mesures necessàries per procurar que hi hagi la màxima separació possible entre les persones usuàries, tot tenint en compte que no poden ser ocupats més del 50% dels seients disponibles i que, com a màxim, pot haver-hi dues persones per metre quadrat en les plataformes per anar dret, per tal de mantenir les distàncies de seguretat fixades per les autoritats sanitàries.

La resolució també recorda que les persones usuàries d’aquests serveis de transport han d’accedir al vehicle amb una mascareta que cobreixi nas i boca i que l’hauran de dur posada durant tot el trajecte. En cas de nos disposar de mascareta, no es podrà accedir al vehicle.

Senyalització i comunicació

L’ATM de Barcelona, en l’àmbit del sistema tarifari integrat de Barcelona, i, en la resta de Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant la Direcció General de Transports i Mobilitat, de forma coordinada amb les ATM de Tarragona, Lleida i Girona, han d’establir els criteris de senyalització i de comunicació de les recomanacions a les persones usuàries per a una millor protecció mentre utilitzin els transports públics. I, els operadors de transport han de difondre aquestes recomanacions entre les  persones usuàries,  tant en els vehicles com si s’escau en les andanes, parades, vestíbuls i passadissos.

L'impacte econòmic de l'adopció de les mesures previstes en aquesta Resolució i de les que més endavant es puguin adoptar serà assumit amb les partides que s'habilitin per afrontar l'emergència per part de l'Administració de la Generalitat.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined