Residus

La Generalitat incentiva l'ús d'àrids reciclats en la construcció d'obra pública i privada

query_builder   14 maig 2020 17:27

event_note Nota de premsa

La Generalitat incentiva l'ús d'àrids reciclats en la construcció d'obra pública i privada

  • La Llei 5/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, estableix que els projectes de construcció d'obra pública i d'obra privada han de fer ús d’un mínim del 5% d'àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i la demolició

 

  • També es bonifiquen tràmits i s’eliminen fiances per flexibilitzar l’activitat empresarial en l’àmbit de la gestió de residus, davant els efectes econòmics per l’emergència sanitària de la COVID-19

 

La Llei 5/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, ha aprovat un conjunt de mesures que afecten l’àmbit de la gestió dels residus, entre els quals hi ha el foments dels àrids reciclats. Amb l’objectiu d’afavorir la gestió sostenible dels residus, la nova llei incentiva l’ús de recursos obtinguts dels residus de la construcció i demolició.

 

La norma estableix que els projectes de construcció d'obra pública i d'obra privada han de determinar l'ús d'àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i la demolició en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d'àrids previstos. A través d’una Ordre específica s’establiran els requisits per a la utilització dels àrids reciclats i dels materials de construcció obtinguts com a producte d'una operació de valorització de residus de la construcció i la demolició.

D’aquesta manera, es fomenta la reutilització, el reciclatge i la valorització de les runes i terres procedents de les obres, contribuint alhora a un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.

Flexibilització de l’activitat empresarial

També s’impulsen les mesures econòmiques per flexibilitzar l’activitat empresarial en l’àmbit de la gestió de residus, donant continuïtat a algunes de les mesures iniciades per fer front als efectes de la COVID-19.

Per una banda, es bonifiquen al 100% les taxes de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) quan la seva tramitació es faci de forma telemàtica. Així les quotes corresponents a la tramitació telemàtica de documentació de transport i gestió de residus, i a la tramitació telemàtica d'expedients d'inscripció i d’anotació de modificacions en el Registre general de persones productores de residus de Catalunya queden totalment bonificades de manera indefinida.

D’altra banda, s’eliminen les fiances per a les activitats de gestió de residus no perillosos. D’aquesta forma aquestes activitats quedem exemptes de dipositar fiança de forma permanent, sens perjudici que hagin de disposar d’una pòlissa d'assegurança per respondre dels danys i perjudicis ocasionats i per regenerar els recursos naturals o els espais degradats. La fiança es manté en el cas que una normativa específica ho determini, com és el cas dels dipòsits controlats de residus.

 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 96

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined