Xemeneia

Rehabilitats diferents terminis per a procediments relacionats amb el medi ambient després d'haver quedat suspesos per l'estat d'alarma

El Departament de Territori i Sostenibilitat també ha aprovat mesures de flexibilització per a les inspeccions ambientals

query_builder   25 maig 2020 14:34

event_note Nota de premsa

Rehabilitats diferents terminis per a procediments relacionats amb el medi ambient després d'haver quedat suspesos per l'estat d'alarma

El Departament de Territori i Sostenibilitat també ha aprovat mesures de flexibilització per a les inspeccions ambientals

La Direcció general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha dictat una resolució per rehabilitar els terminis de diferents procediments tramitats en matèria de medi ambient que van quedar suspesos pel Reial decret de declaració de l’estat d’alarma per gestionar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Procediments represos

El Reial decret, en la seva Disposició Addicional Tercera, contempla que les entitats del sector públic poden acordar, de manera motivada, la continuació d'aquells procediments administratius que estiguin estretament vinculats als fets justificatius de l'estat d'alarma o que siguin indispensables per a la protecció de l'interès general o per al funcionament dels serveis públics.

Així que l’actual resolució acorda rehabilitar els termes i terminis dels procediments administratius relatius a la supervisió de les entitats col·laboradores de medi ambient, a l’atorgament del distintiu de Qualitat Ambiental, a la inscripció al registre europeu EMAS i al procediment d'atorgament de l'etiqueta ecològica europea (Ecolabel). Territori i Sostenibilitat ha considerat favorable per a les activitats econòmiques que puguin disposar dels reconeixements de certificació ambiental en tràmit que no s’havien pogut resoldre per la situació de suspensió de terminis.

També ha determinat rehabilitar els termes i terminis que fan referència als procediments d’exigència de la responsabilitat ambiental, d’inspecció i restauració d’espais afectats per activitats extractives i els de constitució, revisió i retorn de les fiances establertes com a garantia dels programes de restauració, així com al procediment d'inspecció ambiental integrada dels establiments inclosos en el Programa d'inspecció ambiental de Catalunya.

Ajornament de requeriments

En l’àmbit de la inspecció, la Generalitat ha aprovat mesures de flexibilització per ajornar les visites programades dins el període de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, considerant els recursos tècnics disponibles de les entitats col·laboradores,  ajustant les accions a la realitat industrial actual. D’acord amb la situació actual, i per permetre flexibilitzar a les empreses l’efectiva realització d’aquestes inspeccions, s’ajorna quatre mesos la data límit dels requeriments

Alhora s’han rehabilitat els procediments de tramitació i resolució de les autoritzacions d'emissions i el seguiment del control de les emissions de les instal·lacions on es desenvolupen activitats incloses al Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera (CAPCA) i l’establiment de requisits per al control de les emissions dels establiments sotmesos al règim de notificació d'emissions. D’aquesta manera s’estableix un marc que, per una banda, dona seguretat jurídica als establiments potencialment contaminants de l'atmosfera i, per l'altra, permet racionalitzar la feina a les entitats que han de dur a terme les actuacions de control de les emissions.

Així doncs, s’ha decidit ampliar els terminis per dur a terme els controls atmosfèrics dels establiments i els mesuraments dels focus emissors a través d’una altra resolució. Continuar aquests procediments s’ha considerat indispensable per assegurar el correcte funcionament de les activitats sense posar en risc ni la salut de les persones ni el medi ambient.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined