Pressupost

El Govern aprova els comptes de l'ICF corresponents a l'exercici 2019

query_builder   26 maig 2020 15:48

event_note Nota de premsa

El Govern aprova els comptes de l'ICF corresponents a l'exercici 2019

  • El Grup ICF ha finançat 1.564 empreses per un total de 662,3 milions d’euros, un 10,5% més que durant el 2018
  • El 97% dels beneficiaris han estat petites i mitjanes empreses i treballadors autònoms
  • Gràcies al volum de finançament atorgat, l’ICF ha contribuït a la creació i/o manteniment de gairebé 77.000 llocs de treball

El Govern ha donat llum verda formalment als comptes anuals de l’Institut Català de Finances (ICF) corresponents a l’activitat realitzada l’any 2019. Durant el passat exercici, el Grup ICF ha continuat impulsant el finançament d’empreses, emprenedors i entitats amb l’objectiu de contribuir al creixement, la innovació i la sostenibilitat de l’economia catalana.

En aquest sentit, durant el 2019, el grup ICF ha finançat 1.564 empreses i autònoms per 662,3 milions d’euros, el que representa un increment del 10,5% respecte al mateix període de l’any anterior. D’aquest volum total, 551,2 milions d’euros s’han formalitzat a través de l’ICF i 151,1 milions d’euros a través d’Avalis de Catalunya. 

En línia amb els resultats d’altres anys, el 97% dels projectes finançats s’han destinat a autònoms i pimes. En conjunt, el volum de finançament atorgat pel Grup ICF el 2019 ha permès la creació i/o manteniment de gairebé 77.000 llocs de treball.

Finançament en línia amb els objectius estratègics de l’economia catalana

En línia amb els objectius estratègics de l’economia catalana, el Grup ICF ha centrat la seva activitat en tres àrees principals: finançar el creixement de les pimes i la innovació empresarial; invertir en l’ecosistema emprenedor de Catalunya, i donar suport financer a projectes i entitats de l’àmbit social que promoguin la sostenibilitat de l’economia.

Per impulsar el creixement de les pimes l’ICF compta, entre altres, amb els préstecs ICF Eurocrèdit, cofinançats amb fons FEDER. A través d’aquesta línia, durant el 2019 s’han finançat 149 projectes empresarials per 67 milions d’euros. A més, l’entitat va posar en marxa una nova línia de finançament, juntament amb Avalis de Catalunya, per promoure el creixement de les pimes.

En l’àmbit social i mediambiental, l’ICF ha continuat amb el seu compromís de promoure l’habitatge de lloguer social, finançant 174 projectes per gairebé 19 milions euros per facilitar la construcció o lloguer de pisos destinats a col·lectius en risc d’exclusió. Entitats com Fundació Hàbitat3, Fundació Privada Foment de l’Habitatge Social o Fundació Mambré són algunes de les que han rebut aquest finançament. D’acord amb els seus eixos estratègics i compromís amb els ODS, l’ICF també ha recolzat projectes respectuosos amb el medi ambient per un import de més de 51 milions euros.

Pel que fa a la distribució territorial, i en consonància amb el pes econòmic del PIB català, Barcelona i la seva àrea d’influència concentren el 72% del volum formalitzat. En relació amb la distribució sectorial, el comerç, el turisme i el transport, així com la indústria, han estat els destinataris principals del finançament del Grup ICF, sumant el 31% i el 22%, respectivament, del total del volum finançat. Especialment remarcable és també l’increment del finançament destinat a sanitat i serveis socials, que passa dels 8 milions d’euros el 2018 a més de 25 milions d’euros el 2019. 

Inversió en capital risc

En l’àmbit del capital risc, l’entitat ha potenciat de manera significativa la seva aportacio a través de fons d’inversió amb l’objectiu de fomentar la creació, la innovació i el creixement de les empreses. En concret, el 2019 ha compromès 138,4 milions d’euros en fons de capital risc, principalment dels sectors digital, ciències de la vida i creixement. Aquest import total es reparteix de la manera següent: 53,4 milions d’euros invertits en diversos fons gestionats per altres gestores independents (el 2018 van ser 15,3 milions d’euros);  70 milions d’euros en els dos nous fons de capital risc gestionats per ICF Capital; i 15 milions d’euros en el fons del FEI per invertir en el creixement d’empreses catalanes.

Actualment, l’ICF participa en 48 instruments de capital risc i acumula compromisos d’inversió per valor de 318,6 milions d’euros. Aquest import, juntament amb els 2.645 milions d’euros compromesos per altres inversors, sumen una capacitat inversora de gairebé 2.963 milions d’euros.

Durant la segona meitat de 2019, l’ICF va posar en marxa dos nous fons de capital risc. D’una banda, ICF Capital Expansió II, dotat amb 50 milions d’euros per invertir en projectes de creixement i, de l’altra, ICF Venture Tech II, dotat amb 20 milions d’euros i  dirigit a companyies de tecnologia i innovació amb un potencial de creixement elevat. En total, s’han invertit 6 milions d’euros en sis companyies.

També a través de la línia IFEM Innovació, l’ICF dona suport a les start-ups i la innovació. Durant l’any 2019 s’ha coinvertit amb altres inversors privats en 19 start-ups del sector bio i de la salut, Serveis i TIC, per 3,6 milions d’euros. Juntament amb els 8,5 milions d’euros d’altres inversors sumen una capacitat inversora de més de 12 milions d’euros.

Indicadors Financers: balanç i resultats

Finalment, l’ICF ha tancat l’exercici 2019 amb uns resultats nets de 29,2 milions d’euros, que es destinaran íntegrament a reserves, consolidant un cicle de nou anys de resultats positius. Això ha  permès destinar 98,7 milions de euros a reserves i millorar la solvència de l’entitat.

Pel que fa a la resta d’indicadors financers, l’ICF disposa d’un coeficient de solvència del 47,3% i un índex de cobertura dels actius dubtosos del 149,2%, tots dos ratis àmpliament per sobre tant dels mínims que exigeix la normativa de les entitats de crèdit com de la mitjana sectorial. La ràtio de mora és del 6,6%.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined