sge

El Consell Català de l'Esport i l'ICF posen en marxa la línia de finançament "ICF Esports Liquiditat", dotada amb 10 milions d'euros

query_builder   23 juliol 2020 10:40

event_note Nota de premsa

El Consell Català de l'Esport i l'ICF posen en marxa la línia de finançament "ICF Esports Liquiditat", dotada amb 10 milions d'euros

  • La línia de finançament servirà per ajudar el teixit esportiu català a pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19
  • El termini de presentació de sol·licituds per part de les entitats és de dos mesos a partir de demà divendres

 

sge

La línia de finançament “ICF Esports Liquiditat” ja està activada. El Consell Català de l’Esport (CCE) ha obert avui la convocatòria pública de concessió d'ajuts en forma de garantia d'operacions de préstec, mitjançant l’Institut Català de Finances (ICF), destinades al finançament de les necessitats de liquiditat derivades de la Covid-19. L’import total de la línia de crèdit destinada a les entitats esportives catalanes és de 10 milions d’euros. El termini per demanar els préstecs comença demà divendres i s’acabarà el 23 setembre.

Els crèdits estan destinats a les entitats esportives inscrites al Registre d’Entitats Esportives del CCE, afectades per la situació derivada del Covid-19, amb seu social o seu operativa a Catalunya. La línia de finançament que es posa a disposició del teixit esportiu, coneguda com “ICF Esports Liquiditat”, permetrà sol·licitar préstecs d’entre 20.000 euros i 300.000 euros. El període de retorn serà de màxim 5 anys amb 1 any de carència inclòs.

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases aprovades per la Resolució PRE/1647/2020, de 8 de juliol. El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos a comptar a partir de demà i fins el 23 de setembre, un cop publicada avui la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Amb tot, es resoldran per ordre d’entrada les peticions que presentin la documentació correcte fins a exhaurir la dotació màxima prevista.  

Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament per mitjà del formulari que es troba a disposició de les entitats interessades al web de l'ICF (www.icf.cat) en els termes previstos a la base reguladora 7 de l’annex de la Resolució PRE/1647/2020, de 8 de juliol.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de conclusió del procediment, mitjançant la seva publicació, és de tres mesos comptats des de l’entrada de la sol·licitud en el registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació.

La resolució final del procediment correspon al Consell Català de l’Esport i es notificarà a les entitats interessades mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, accessible des de la seu electrònica (tauler.gencat.cat). La data màxima de concessió dels ajuts i de formalització dels préstecs és el 31 de desembre de 2020.

Aquesta partida de 10 milions d’euros s’inclou en paquet de 61,5 milions que la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, mitjançant el Pacte Nacional per a la Reactivació de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya, injectarà durant el 2020 al conjunt del teixit esportiu de Catalunya en forma de subvencions, programes i línies de finançament per preservar l’activitat esportiva i la viabilitat dels agents que la fan possible. D’aquest import, més de 40 milions ja han estat tramitats per a Ajuntaments, Consells Esportius, federacions, clubs i esportistes.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined