Galls i galines

El Departament d'Agricultura convoca 1,5 M€ en ajuts destinats a cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries afectades per la COVID19

query_builder   7 agost 2020 12:25

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura convoca 1,5 M€ en ajuts destinats a cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries afectades per la COVID19

S’hi podran acollir el sector de la flor i la planta ornamental, el sector cunícola i de l’avicultura de producció de carn i les explotacions del sector equí classificades com a explotacions especials per a l’ensinistrament i pràctica eqüestres

Gallines
El sector de l'avicultura de producció de carn podrà beneficiar-se d'aquest ajut

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha convocat avui els ajuts destinats a cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries del sector de la flor i la planta ornamental, el sector cunícola i de l’avicultura de producció de carn, les empreses integradores d’explotacions d’avicultura de carn i les explotacions del sector equí classificades com a explotacions especials per a l’ensinistrament i pràctica eqüestres afectades per la crisi sanitària de la COVID19.

Aquests ajuts consisteixen en la compensació de càrregues financeres per operacions de finançament, únicament per a actuacions de circulant, amb l’Institut Català de Finances (ICF), en el marc del Conveni de col·laboració entre el Departament de la Vice-presidència i d’Economia i Hisenda i l’Institut Català de Finances, pel qual es regula el fons associat al finançament ICF-COVID19, són a càrrec dels pressupostos del DARP per a l'any 2020, amb un import total d’1.522.500 euros, que es distribueixen de la manera següent:

  • 1.312.500 euros per a la línia d’ajuts per al sector de la flor i la planta ornamental.
  • 120.000 euros per a la línia d’ajuts per als sectors cunícola i de l’avicultura orientats a la producció de carn i les empreses integradores d’avicultura de carn.
  • 90.000 euros per a la línia d’ajuts per a les explotacions especials per a l’ensinistrament i la pràctica eqüestres.

Entre altres requisits fixats per a ser beneficiàries de l’ajut, les persones sol·licitants dels ajuts han d’haver patit una disminució de la seva facturació superior al 30%, i tenir la condició de PIME.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el DOGC, i finalitza el 9.9.2020.

Préstecs avantatjosos 

Les característiques dels préstecs són les següents:

  1. Import del préstec: L' import mínim és de 15.000 euros i el màxim de 100.000 euros.
  2. Termini: fins a cinc anys, amb fins a un de carència i amortització lineal, per mesos vençuts
  3. Interès: Euríbor a dotze mesos més 3 punts de diferencial.
  4. Comissions d’obertura: no en tenen.
  5. Tramitació: seran auxiliables les operacions de finançament dins el tram de capital específic establert per als afectats per la manca de liquiditat conseqüència del COVID19, sector primari, incloses les formalitzades abans de la sol·licitud d’ajut. El termini de presentació de sol·licituds de préstecs davant l’Institut Català de Finances (ICF) finalitza el 9 de setembre de 2020.
  6. Import de l’ajut: el corresponent a la bonificació dels 3 punts de diferencial del tipus d’interès de tot el període de vida del préstec.
  7. Les persones beneficiàries que s'acullin a l’ajut han d’haver formalitzat el préstec com a màxim el 9 d’octubre de 2020.

Aquests ajuts s’emmarquen en la Decisió de la Comissió Europea relativa a les mesures d’ajuda a empreses i autònoms destinades a donar suport a l’economia en el context de l’actual brot de COVID19.

Els ajuts d’aquesta convocatòria es podran acumular amb ajuts que entrin en l’àmbit d’aplicació dels reglaments de minimis de la Unió Europea, sempre que es refereixin a costos subvencionables diferents o es respectin els màxims d’ajuts establerts. També és podran acumular amb altres ajuts d’aquest mateix règim sempre que, acumulats, no superin l’import màxim de 100.000 euros per empresa beneficiària activa en la producció primària de productes agrícoles.

També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.

 

1  

Imatges

Gallines

Gallines 721

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined