L'ARC finançarà la creació una base universal d'anuncis d'ofertes i demandes de subproductes industrials i matèries primeres

query_builder   16 octubre 2020 08:22

event_note Nota de premsa

L'ARC finançarà la creació una base universal d'anuncis d'ofertes i demandes de subproductes industrials i matèries primeres

  • El projecte ‘Porta’ de la Borsa de Subproductes i Matèries Primeres de Catalunya unificarà totes les bases d’anuncis per fer-ne una de gratuïta i amb accés des de qualsevol interfície

 

  • Posarà en valor les iniciatives vinculades a l’empresa en matèria d’economia circular, pensades amb una visió sovint local

El Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha resolt atorgar al Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya una subvenció de 100.000 euros per millorar les prestacions del servei de la Borsa de Subproductes i Matèries Primeres de Catalunya.

“Porta” oberta a les ofertes

Es tracta de desenvolupar un nou aplicatiu dins de la Borsa, el projecte “Porta”, definit com l’accés directe des de qualsevol interfície local (web o plataforma) a la base de dades d’anuncis d’ofertes i demandes de residus/recursos industrials de la Borsa de Subproductes. El projecte “Porta” ha de permetre unificar totes les bases d’anuncis d’ofertes i demandes a Catalunya per crear una única base universal i gratuïta d’aquest tipus i amb accés des de qualsevol interfície. Està previst crear tantes “subBorses” com entitats locals hi participin.

El projecte “Porta” sorgeix per dotar d’instruments de foment, seguiment i supervisió de l’economia circular als agents territorials. Posarà en valor les iniciatives vinculades a l’empresa en matèria d’economia circular, pensades amb una visió sovint local, i els donarà, mitjançant l’agregació, la dimensió suficient per fer efectiva la seva missió. La previsió és implementar l’aplicatiu a, com a mínim, quatre entitats locals (administració local, associació empresarial, associació empreses polígon industrial i empresa facilitadora d’economia circular). Es valorarà l’opció d’implementació durant aquest exercici en el teixit cameral català per arribar a totes les empreses del territori.

Recerca i d’innovació aplicada a mercat

A petició dels usuaris de la Borsa i d’altres empreses, s’introduiran noves aplicabilitats com són els cercadors per paraula i per distància. També es preveu crear una nova tipologia d’anuncis per fomentar iniciatives innovadores o en fase d’experimentació a escala laboratori/semiindustrial i amb l’objectiu d’incorporar al sector acadèmic i d’investigació. Amb aquesta nova tipologia d’anunci es vol que la incorporació del món acadèmic a la Borsa faci disminuir la distància del coneixement i la innovació entre empreses i centres tecnològics, centres d’investigació i universitats. A més, es dinamitzarà la creació de consorcis empresa-universitat i empresa-empresa que permetin engegar projectes de recerca i d’innovació aplicada a mercat, a partir d’aquesta nova línia d’anuncis.

Finalment, es promourà la participació de les empreses usuàries de la Borsa en les línies d’ajuda i subvenció de les administracions locals, territorials, nacionals i internacionals, dinamitzant i creant consorcis entre les empreses usuàries de la Borsa o introduint empreses en consorcis constituïts.

Residus=Recursos

Un subproducte és el residu que s'utilitza com a substitut d'un producte comercial o una primera matèria. Aquesta reutilització és possible sense necessitat de sotmetre'l a operacions de tractament significatives. La utilització de subproductes com a primera matèria implica una reducció del cost de les entrades del procés productiu. A més, la gestió dels residus com a subproductes disminueix el cost d'eliminació i l'impacte sobre el medi ambient.

A Catalunya funciona des de l’any 1992 la Borsa de Subproductes, un servei gratuït ofert conjuntament per l’actual Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya i l’ARC, per potenciar l'aprofitament màxim dels residus i proporcionar a les empreses una eina per reduir despeses i promoure el reciclatge, evitant així que els residus acabin a l'abocador.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 52

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined