Instal·lacions cimenteres

Territori i Sostenibilitat prorroga l'Acord voluntari amb Ciment Català per a l'eficiència en l'ús dels recursos i la transició cap a una economia circular

query_builder   18 febrer 2021 18:00

event_note Nota de premsa

Territori i Sostenibilitat prorroga l'Acord voluntari amb Ciment Català per a l'eficiència en l'ús dels recursos i la transició cap a una economia circular

  • El nou acord identifica i fixa els objectius a assolir fins l’any 2030

  • Les empreses associades a Ciment Català representen el 19% del total de ciment produït a l’Estat espanyol i generen un miler de llocs de treball
Instal·lacions cimenteres

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, i l’Agrupació Ciment Català han prorrogat l’Acord voluntari per a l’eficiència en l’ús de recursos i la transició cap a una economia circular de la indústria catalana del ciment. Amb la subscripció d’aquesta pròrroga –l’acord inicial es va signar l’any 2017–, es vol continuar avançant en les mesures establertes en el Pla d’Acció de la Comissió de la UE per a l’economia circular i el full de ruta que en aquest àmbit s’està elaborant des de Catalunya.

En aquest sentit, l’acord destaca el compromís del sector industrial del ciment d’arribar a un 60% de substitució de combustibles fòssils per combustibles alternatius basats total o parcialment en biomassa amb l’objectiu de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Així mateix, es comprometen a contribuir a les polítiques i estratègies establertes per incrementar la valorització de residus que generen.

Les empreses del ciment continuaran impulsant mesures que afavoreixin la transició del sector cap a una economia circular i també col·laboraran en la realització d’estudis tècnics i econòmics sobre la interrelació entre aquesta indústria i el medi ambient.

A nivell més localitzat, en les zones on estan ubicades les plantes (àrea de Barcelona i les Terres de l’Ebre), es continuarà treballant per reduir les emissions a l’atmosfera, especialment de partícules i òxids de nitrogen i la resta d’impactes ambientals associats a la producció de ciment.

Tot plegat, permetrà millorar la informació pública relativa a l’impacte ambiental de les empreses adherides a l’Agrupació Ciment Català, que representen el 19% del total de ciment produït a l’Estat espanyol i generen un miler de llocs de treball.

L’acord també estableix la creació d’una comissió de seguiment paritària que podrà crear grups de treball per tractar aquelles temàtiques específiques que es considerin rellevants.

12,6 milions d’euros en millores ambientals

Durant aquests darrers anys i en compliment de l’Acord voluntari signat el 2017, el sector de producció de ciment ha avançat en l’assoliment dels objectius de reducció d'emissions atmosfèriques de fonts concentrades i disperses com ara partícules, òxids de nitrogen i sofre i altres contaminants, així com  en la mesura en continu d'alguns d'ells, mitjançant la implementació de les millors tècniques disponibles (MTD). Així mateix, s'ha treballat en la potenciació de la valorització energètica i material de residus, en la disminució de l’impacte impacte visual, l’increment de l’eficiència energètica, la qualitat dels abocaments a l’aigua i la reducció de les emissions d’olors.

En total s'ha invertit 12,6 milions d’euros en la realització de millores ambientals.

Els treballs en el context d’aquest Acord Voluntari han donat fruit a diferents col·laboracions entre la industria del ciment i el Departament de Territori i Sostenibilitat. Entre les més destacables, l’elaboració d'un protocol per a la definició del blanc d’amoníac en sistemes de reducció d'òxids de nitrogen mitjançant sistemes de reducció no catalítics, que s'ha afegit com a annex a la Guia de les Millors Tècniques Disponibles al sector del ciment a Catalunya.

D’altra banda, Ciment Català s’ha adherit als compromisos d’Acció Climàtica i al programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que promou la Generalitat. També col·labora en l’Observatori d’Economia Circular de Catalunya i en el trobada internacional Circular Economy Hotspot Catalonia 2021.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 338

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined