APEU

INDÚSTRIA

Empresa i Coneixement posa en marxa una línia d'ajuts per impulsar i crear les APEU als polígons d'activitat econòmica

query_builder   31 març 2021 11:00

event_note Nota de premsa

INDÚSTRIA

Empresa i Coneixement posa en marxa una línia d'ajuts per impulsar i crear les APEU als polígons d'activitat econòmica

 • En els propers dies la Direcció General d’Indústria obrirà la línia d’ajuts, dotada amb 245.000 euros, que s’adreça a ajuntaments i associacions empresarials territorials perquè puguin finançar les actuacions prèvies a la constitució de les APEU

 • Les APEU són un instrument de col·laboració publicoprivada que facilita la gestió conjunta d’àrees de concentració econòmica com els polígons industrials amb l’objectiu de millorar els serveis i augmentar la competitivitat d’aquestes àrees

 

 • A Catalunya hi ha 1.449 polígons d’activitat econòmica que concentren aproximadament 44.000 empreses i 29.000 hectàrees de sòl industrial, segons dades actualitzades del Cens de Polígons d’Activitat Econòmica elaborat pel Departament d’Empresa i Coneixement

 

El Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant la Direcció General d’Indústria, obrirà en els propers dies una línia d’ajuts dotada amb 245.000 euros per contribuir a impulsar i crear les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) als polígons d’activitat econòmica. L’objectiu d’aquesta línia de subvencions és ajudar els ajuntaments i les associacions empresarials a tirar endavant les actuacions prèvies a la constitució de les APEUS, que contribuiran a millorar la competitivitat i l’eficiència d’aquestes instal·lacions econòmiques.

Les APEU són instruments de col·laboració publicoprivada per a la gestió conjunta d’àrees de concentració d’activitat econòmica (comercials, turístiques, industrials o de servei). L’objectiu és potenciar la col·laboració entre agents públics i privats per millorar els serveis i l’entorn, evitar la degradació dels espais i augmentar la competitivitat d’aquestes zones.

En concret, les APEU persegueixen les finalitats públiques següents: modernització i promoció de determinades zones urbanes; millora de la qualitat de l’entorn urbà mitjançant actuacions sostenibles; consolidació del model de ciutat compacta, complexa, cohesionada i mediambientalment eficient i increment de la competitivitat tot afavorint la creació de l’ocupació.

Actualment, Catalunya disposa de 1.449 polígons d’activitat econòmica de més de mitja hectàrea, que concentren aproximadament 44.000 empreses i 29.000 hectàrees de sòl industrial, segons dades actualitzades del Cens de Polígons d’Activitat Econòmica elaborat pel Departament d’Empresa i Coneixement. Ara bé, només un 14% dels polígons tenen una entitat de gestió conjunta. En el cas de serveis compartits per les empreses com la seguretat, la recollida de residus i les depuradores d'aigües industrials, no s'arriba al 25%.

La creació de les APEU permetrà incrementar la competitivitat d’aquestes instal·lacions econòmiques.

Beneficiaris de la línia

Aquests ajuts es dirigeixen als ajuntaments de Catalunya i a les associacions empresarials amb més de 5 anys d’actuació ininterrompuda en l’àmbit d’un polígon d’activitat econòmica on es vol aplicar la creació de l’APEU. Serviran per finançar les actuacions prèvies a la constitució de l’APEU.

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables seran totes aquelles necessàries per poder crear i impulsar l'APEU en el polígon d’activitat econòmica i són les següents:

 1. a) La delimitació del perímetre objecte de l'APEU.
 2. b) La memòria justificativa que acredita la necessitat de la seva creació i la seva justificació.
 3. c) La identificació de les activitats econòmiques que hi ha en el perímetre delimitat, la titularitat de la persona que n'exerceix el dret de possessió i la superfície construïda que consta al cadastre.
 4. d) L'elaboració del plànol del perímetre delimitat.
 5. e) L'elaboració del pla d'actuació.
 6. f) L'elaboració del pressupost del pla d'actuació.
 7. g) La definició dels estatuts de l'entitat gestora.
 8. h) La proposta de conveni amb l'ajuntament.
 9. i) La realització de jornades de sensibilització a la comunitat empresarial per impulsar la creació de l'APEU.
 10. j) Qualsevol altra actuació necessària per a l'impuls i la creació de l'APEU.

Import dels ajuts

La subvenció per als ajuntaments serà d'un màxim del 75% de les despeses subvencionables, amb un límit de 15.000 euros d'ajut per projecte de l'APEU que es vulgui impulsar o crear en l'àmbit de referència.

Pel que fa a la subvenció per a les associacions empresarials de caràcter territorial, o associacions que representin al 25% de les persones titulars del dret de possessió, serà d'un màxim del 100% de les despeses subvencionables, amb un límit de 20.000 euros d'ajut per projecte de l'APEU que es vulgui impulsar o crear en l'àmbit de referència.

En aquesta primera convocatòria s’espera poder iniciar un màxim de 14 projectes, 7 promoguts per associacions i 7 per ajuntaments.

El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva i l'òrgan competent per dictar la resolució és el/la director/a General d'Indústria. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos, a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined