ajuts habitatge

Oberta una convocatòria d'ajuts d'1,1 MEUR per fer obres d'accessibilitat per a gent gran a l'interior dels habitatges

query_builder   1 abril 2021 13:19

event_note Nota de premsa

Oberta una convocatòria d'ajuts d'1,1 MEUR per fer obres d'accessibilitat per a gent gran a l'interior dels habitatges

  • L’ajut és d’un màxim de 3.000 euros per habitatge i s’ha de destinar a obres que afavoreixin la mobilitat i l’autonomia de les persones grans

 

  • Les sol·licituds es poden presentar fins el 30 de juny i aquest any s’atorgaran per ordre d’entrada de les persones que reuneixin els requisits, fins a exhaurir el pressupost
ajuts habitatge

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, adscrita a la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha obert una convocatòria per subvencionar obres d’arranjament de l’interior dels habitatges que facilitin i afavoreixin la mobilitat i l’autonomia de les persones grans. Aquestes obres inclouen les que calguin per assolir les condicions mínimes d’habitabilitat; per adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat  i sanejament, i les de millora de l’accessibilitat, especialment en cuines i banys. La convocatòria compta amb una dotació pressupostària inicial d’1.160.000 euros.

 

Les sol·licituds de subvenció es poden de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà dels formularis en línia que estan a disposició dels sol·licitants al portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya, fins el 30 de juny. Enguany, per tal de facilitar els tràmits telemàtics a les persones grans, poden presentar les sol·licituds altres persones en nom seu, amb la corresponent autorització.

 

Les bases reguladores per accedir a aquesta convocatòria estableixen que hi tenen dret les persones que formin part d’una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, amb manca d’autonomia o de mobilitat, o amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

 

Cal que l’habitatge a reformar sigui el domicili habitual i permanent i que es trobi a les demarcacions de Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l’Ebre. La convocatòria no inclou la demarcació de Barcelona perquè la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona ofereixen línies d’ajuts molt similars per al mateix col·lectiu de persones.

 

La persona sol·licitant ha de ser la propietària, usufructuària o llogatera de l’habitatge i no pot tenir, ni ella ni cap dels altres membres de la unitat de convivència, cap altre habitatge en propietat a Catalunya. A més, cal complir els requisits econòmics de no superar 2 vegades l’IRSC, d’acord amb les taules que es publiquen en la convocatòria.

 
187 famílies i un import mitjà de 2.631 euros

 

La quantia màxim de la subvenció és de 3.000 euros per habitatge i el pressupost de les obres a presentar no pot superar el màxim de 5.000 euros.

 

En la convocatòria de 2020 es van beneficiar d’aquests ajuts 187 famílies de Catalunya, amb un import mitjà de 2.631 euros i un total concedit de 492.109 euros.

 

Les subvencions s’atorgaran mitjançant el procediment de concurrència pública no competitiva. És a dir, que les sol·licituds es resoldran seguint l’ordre d’entrada al registre corresponent, amb documentació completa i correcta, fins a exhaurir el pressupost.

 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 244

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined