imatge decorativa

Comptabilitat trimestral. Avanç del PIB. 2n trimestre del 2021

L'economia catalana creix un 19,1% interanual al segon trimestre de 2021

La taxa intertrimestral se situa en un 4,1%

query_builder   2 agost 2021 10:30

event_note Nota de premsa

Comptabilitat trimestral. Avanç del PIB. 2n trimestre del 2021

L'economia catalana creix un 19,1% interanual al segon trimestre de 2021

La taxa intertrimestral se situa en un 4,1%

Gràfic evolució PIB Catalunya, Espanya i UE

L’evolució del PIB català al segon trimestre del 2021 mostra un creixement interanual del 19,1%, segons l’estimació avançada de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), i se situa  7 dècimes per sota de la variació experimentada per l’economia espanyola en el mateix període. Per la seva banda, la UE-27 registra un creixement del 13,2% en el segon trimestre de l’any. En termes intertrimestals, la taxa de variació a Catalunya és d’un 4,1%, més d’un punt superior a l’espanyola (2,8%) i a l’assolida a la UE-27 (1,9%).

La variació interanual del PIB durant el segon trimestre de l’any, d’un 19,1%, és més de 20 punts superior a la del trimestre anterior. Tanmateix, aquesta evolució s’ha de contextualitzar tenint en consideració el comportament anòmalament negatiu de l’economia catalana al mateix període del 2020, en què va registrar una caiguda d’un 21,6%, per l’efecte de les mesures adoptades per contenir la pandèmia de la covid-19. En aquest sentit, tots els sectors econòmics presenten taxes de variació interanuals positives, gràcies a la normalització de l’activitat econòmica, arran d’una millora de la situació sanitària en bona part del període analitzat i de la finalització del tercer estat d’alarma el 9 de maig de 2021.

Per sectors, la indústria, amb una taxa interanual del 24,3%, lidera la recuperació de l’economia catalana. La millora de l’activitat industrial ha estat molt important aquest segon trimestre i ha permès que, segons alguns indicadors d’activitat a preus corrents, fins i tot s’assoleixin nivells semblants als de l’any 2019. En particular, algunes branques (com l’alimentació, la química i els vehicles de motor) mostren un creixement notable de les vendes, coincidint també amb un gran dinamisme exportador.

D’altra banda, l’evolució dels serveis mostra una taxa de variació d’un 17,6%, més de 20 punts superior a la del primer trimestre del 2021 (-4,9%). En relació amb les activitats que s’inclouen en aquest sector, s’han de destacar tres fets. En primer lloc, cal tenir present la intensa recuperació de les branques més beneficiades per la recuperació de la mobilitat turística i la flexibilització de les mesures de distanciament social (transport aeri, hoteleria i restauració). En segon lloc, convé destacar també la superació dels nivells d’activitat del 2019 en un conjunt de branques, entre les quals destaquen el comerç a l’engròs, l’emmagatzematge, correus, informàtica, publicitat i seguretat. Finalment, cal assenyalar, com ja succeïa al trimestre anterior, que hi ha un major dinamisme en els serveis prestats per les administracions públiques.

Pel que fa a l’activitat en la construcció, aquesta mostra una forta recuperació i assoleix una taxa de variació d’un 15,4% respecte del mateix període de l’any anterior, fet que suposa una millora important en relació amb el comportament seguit en els cinc trimestres anteriors, en els quals es va mostrar una evolució decreixent. Finalment l’agricultura, amb una variació interanual del 0,2%, se situa vuit dècimes per sota del darrer trimestre (1,0%).

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 105

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined