Galeres

Els sectors que integren l'Economia Blava catalana van generar l'any 2018 un valor afegit brut de 6.875 M€, un 3,5% més que l'any anterior

query_builder   22 desembre 2021 12:42

event_note Nota de premsa

Els sectors que integren l'Economia Blava catalana van generar l'any 2018 un valor afegit brut de 6.875 M€, un 3,5% més que l'any anterior

Entenem per Economia Blava el conjunt de sectors i activitats econòmiques vinculades a la mar que integra des de l’explotació de recursos fins a les infraestructures, el transport, el turisme i les activitats d’esbarjo

Aquest és el segon any que Catalunya elabora una estadística pròpia de l’Economia Blava del país

Galeres
Els sectors que integren l'Economia Blava han generat conjuntament l'any 2018 un valor afegit brut de 6.875 milions d'euros

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat l’informe que avalua el pes econòmic dels sectors vinculats a l’Economia Blava a Catalunya durant l’any 2018.

El balanç confirma la potència de l’Economia Blava de Catalunya i el seu creixement respecte de l’any 2017 tant pel que fa al Valor Afegit Brut com a l’ocupació. Els sectors que l’integren han generat conjuntament l’any 2018 un valor afegit brut de 6.875 milions d’euros (3,5% superior a l’any anterior), el 3,1% del Valor Afegit Brut de Catalunya per al mateix any. I han generat una ocupació de 201.603 llocs de treball directes (1,4% superior a l’any anterior), un 5,4% del total de persones ocupades a Catalunya l’any 2018.

Entenem per Economia Blava el conjunt de sectors i activitats econòmiques vinculades a la mar que integra des de l’explotació de recursos fins a les infraestructures, el transport, el turisme i les activitats d’esbarjo. Amb les dades disponibles actualment, l’informe considera 7 grans sectors i 12 subsectors, que integren al seu torn 50 activitats econòmiques diferents.

Catalunya, al costat de Portugal, Grècia o Estònia

Les dades que es desprenen de l’informe continuen posicionant Catalunya al costat dels estats europeus amb major pes de l’economia marítima en el conjunt de l’economia nacional, atenent el criteri de comptar amb sectors econòmics blaus que aportin més del 3% al VAB nacional i generin més del 5% dels llocs de treball, com ara: Portugal, Estònia, Grècia, Croàcia, Malta i Xipre. En l’àmbit europeu, l’Economia Blava va generar l’any 2018 un VAB de 176.000 milions d’euros i una ocupació de 4,5 milions de treballadors, un 1,5% i un 2,3% del VAB i l’ocupació dels 27 països de la Unió Europea.

Les dades d’Economia Blava de la Unió Europea i del seus 27 països per a l’any 2018 estan publicades en el seu informe de 2021 publicat al maig. És la quarta edició d’aquest informe anual que es va a publicar per primer cop l’any 2018.

Una estadística oficial per a l’Economia Blava del país

Des de la aprovació, l’any 2018, de l’Estratègia marítima de Catalunya 2030, el Govern ha començat l’elaboració d’una estadística pròpia d’Economia Blava del país, la qual s’ha inclòs l’any 2021 per primera vegada en el Programa anual d’actuació estadística de la Generalitat.

L’estadística d’Economia Blava de Catalunya està liderada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) i es desenvolupa en col·laboració amb l’Institut d’Estadística de Catalunya en el marc de l’Estratègia marítima de Catalunya 2030.

Aquesta actuació s’anirà consolidant any rere any atenent els sectors econòmics ja establerts, com ara: el turisme marítim, la pesca professional, l’aqüicultura, la pesca recreativa, les activitats maritimorecreatives, la formació en l’àmbit marítim, la construcció i reparació de vaixells i estructures marítimes, el transport marítim i les activitats portuàries, entre d’altres. Es considerarà també el potencial de desenvolupament dels sectors econòmics denominats emergents com ara les energies renovables flotants, la biotecnologia marina, la dessalinització i la producció de sal.

La pesca marítima recreativa i les activitats maritimorecreatives són dos sectors econòmics de l’Economia Blava que, encara que per les seves característiques pròpies lligades a la mar tenen una marcada estacionalitat i s’han desenvolupat a l’entorn de la demanda turística, són pràctiques habituals dels residents locals durant tot l’any, amb una activitat econòmica estable molt rellevant. Per aquest motiu, l’Estratègia marítima de Catalunya 2030, a diferència d’altres estratègies europees, els considera dos sectors econòmics individualitzats diferents del turisme marítim.

Davant la necessitat de desenvolupar una estadística específica per a aquests dos sectors, actualment s’estan dissenyant metodologies i realitzant quantificacions acurades al respecte. La primera aproximació per al cas de la pesca marítima recreativa es presenta en un annex de l’informe que es publica avui. Les dades relacionades amb les activitats maritimorecreatives encara s’estan recopilant i, per tant, al moment de la publicació d’aquest informe no es disposa de resultats.

1  

Imatges

Els sectors que integren l'Economia Blava han generat conjuntament l'any 2018 un valor afegit brut de 6.875 milions d'euros

Els sectors que integren l'Economia Blava han generat conjuntament l'any 2018 un valor afegit brut de 6.875 milions d'euros 668

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined