El Govern aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2022

El Govern aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2022

query_builder   4 gener 2022 14:36

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2022

  • El programa inclou 330 actuacions estadístiques, entre les quals destaquen la incorporació de l’Índex d’economia i societat digital, les Projeccions de població municipals 2021 i les Projeccions de població activa base 2021, ambdues amb la incorporació de l’efecte de la covid-19
  • També, cal ressaltar la publicació dels resultats estadístics de l’Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars i l’Enquesta de salut de la ciutat de Barcelona, i els treballs de camp de l’Enquesta a la joventut de Catalunya i l’Enquesta de seguretat pública

El Govern ha aprovat el Programa anual d’actuació estadística 2022 (PAAE 2022), que inclou totes les actuacions estadístiques d’interès de la Generalitat que s’han de dur a terme al llarg d’aquest any, en el marc del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 actualment prorrogat. S’incorporen com a novetats les Projeccions de població municipals base 2021, que parteixen d’una nova base poblacional per incloure en la piràmide de partida de la projecció els efectes de la covid-19 i es revisen les hipòtesis sobre els components del creixement demogràfic (migracions, natalitat i mortalitat), i les Projeccions de població activa base 2021 per mesurar l’evolució de la força de treball en les properes dècades. Una altra novetat del Programa és l’Enquesta sobre factor de risc en estudiants de secundària a la ciutat de Barcelona, per conèixer els comportaments i actituds relacionats amb la salut de la població adolescent.

Durant el 2022, es publicaran, entre altres actuacions, els resultats estadístics de l’Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars, que incorpora un indicador de salut relatiu a l’ús dels dispositius mòbils per poder determinar l’exposició a radiofreqüències; l’Enquesta de condicions de vida, que permet conèixer la distribució de la renda i les característiques de les llars en situació de risc de pobresa; l’Enquesta de violència masclista a Catalunya”; l’Enquesta de salut de la ciutat de Barcelona; i l’Índex d’envelliment actiu.

Una de les novetats en l’àmbit dels indicadors i estadística de síntesi és la incorporació a l’estadística oficial de l’Índex d’Economia i Societat Digital, un índex compost que resumeix cinc indicadors del rendiment digital d’Europa. A banda d’aquesta incorporació, es continua amb els treballs i l’actualització dels indicadors de l’Estadística de la covid-19 -que aporta informació sobre la situació i l’evolució de la pandèmia-, així com amb els Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible (ODS) d’acord amb les bateries d’indicadors de la Unió Europea i les Nacions Unides, i l’Índex d’igualtat de gènere.

D’altra banda, destaquen els treballs de camp de l'Enquesta a la joventut de Catalunya, una eina per orientar la planificació i el disseny de les actuacions en matèria de joventut; l’Enquesta de seguretat pública, per conèixer les experiències de victimització, els sentiments d’inseguretat i els valors dels ciutadans en matèria de seguretat i policia; o els treballs de camp de l'Enquesta de l'ús del temps, que permet obtenir informació sobre el temps que la població dedica a activitats diàries, com ara al treball remunerat i no remunerat, o aspectes d’especial incidència en les anàlisis per gènere.

Entre les actuacions previstes aquest 2022 també s’inclou l’Estadística sobre els usos lingüístics de les persones sordes i de la comunitat signant i usuaris de llengua de signes catalana i la cinquena edició de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població, així com les enquestes de mobilitat quotidiana a l’Àrea de Lleida (Ponent)”i a l’Alt Pirineu i Aran, o els treballs preparatoris d’un nou Marc Input-Output de Catalunya, que constitueix la base sobre la qual s’articulen totes les estimacions macroeconòmiques de Catalunya.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined