SOC

El SOC destina més de 100 milions d'euros a subvencionar la contractació de persones desocupades de 30 anys i més i de llarga durada

query_builder   4 gener 2022 16:16

event_note Nota de premsa

El SOC destina més de 100 milions d'euros a subvencionar la contractació de persones desocupades de 30 anys i més i de llarga durada

Les dues convocatòries, que s’obriran el proper dilluns 10 de gener, permetran la contractació durant un any de més de 5.200 persones treballadores amb especials dificultats d’accés al mercat de treball i en risc d’exclusió social

El Departament d’Empresa i Treball, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), inverteix 101 milions d’euros en dues convocatòries de subvencions per a la contractació durant un any de més de 5.200 persones amb especials dificultats d’accés al mercat de treball i en risc d’exclusió social.

La primera convocatòria, amb un pressupost de 39 milions d’euros, està dirigida a empreses, treballadors autònoms, entitats sense ànim de lucre i cooperatives de treball associat i subvenciona la contractació de persones a l’atur de 30 anys i més que siguin o bé dones, o bé persones desocupades de llarga durada o bé tinguin 45 anys o més.

La segona convocatòria d’ajuts, de 62 milions d’euros, està dirigida a ajuntaments i consells comarcals perquè contractin persones a l’atur de 52 anys i més, persones perceptores de la renda garantida de ciutadania i persones que ja no perceben la prestació per desocupació.

L’atur de llarga durada és un dels reptes del Govern. Per fer-hi front, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, ha defensat la importància del Pla de Xoc contra l’atur, presentat al principi de legislatura, “com a element fonamental per a la cohesió social i una sortida justa de la crisi”. “No podem deixar ningú enrere, i per això obrim aquestes dues noves convocatòries, perquè les persones que es troben amb més dificultats en el context de canvis que viu el sistema productiu tinguin una oportunitat”.

 

39 milions d’euros per a la contractació de persones de 30 any i més

 El SOC destina 39 milions d’euros a una convocatòria de subvencions per a la contractació de persones desocupades de 30 anys i més, dirigides a persones físiques i jurídiques privades amb l’objectiu de fomentar l’ocupació estable i de qualitat. Els contractes hauran de ser indefinits o temporals amb una durada mínima de 12 mesos i a jornada completa, i es preveu la contractació de més de 2.600 persones en situació d’atur.

La crisi sanitària derivada de la covid-19 ha tingut un greu impacte en l’activitat econòmica i en el mercat de treball. Tot i que al llarg de 2021 s’ha produït una millora dels indicadors econòmics i d’atur, apropant-nos ja a les xifres prepandèmia, són necessàries polítiques públiques dirigides a la creació d’ocupació, especialment per al foment de la contractació de col·lectius amb majors dificultats per accedir al mercat de treball.

Les persones destinatàries hauran de ser persones desocupades de 30 anys i més, inscrites al SOC com a demandants d’ocupació i que compleixin com a mínim un dels següents requisits específics:

  • Dones en situació de desocupació.
  • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.
  • Persones en situació de desocupació de llarga durada, és a dir, durant un mínim de 12 mesos, continuats o no, els darrers 18 mesos.

Poden sol·licitar l’ajut les entitats sense ànim de lucre, associacions i fundacions, les cooperatives de treball associat, així com les persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com a empresàries, un contracte de treball. Hauran d’estar constituïdes legalment i tenir establiment operatiu a Catalunya. No poden ser beneficiàries les agències de col·locació, les empreses d’inserció ni les empreses de treball temporal. A més, s’estableix un nombre màxim de 5 contractes subvencionables per empresa o entitat beneficiària.

El termini de presentació de sol·licituds comença el 10 de gener i finalitza el 31 de maig. Dins d’aquests marges, les empreses o entitats disposaran d’un termini de presentació de sol·licituds de dos mesos des de la data d’inici del contracte de treball. Si una mateixa sol·licitud inclou diversos contractes, es disposarà d’un termini de dos mesos a comptar des de la data d’inici del darrer contracte.

El període subvencionable anirà des de la data de subscripció del contracte i fins a 31 de desembre de 2022, amb un màxim de 12 mesos.

 

62 milions d’euros per a la contractació de persones de 52 anys i més, perceptores de la RGC i no perceptores de prestació per desocupació

A més, el SOC ha publicat una nova línia del programa Treball i Formació dirigida a la contractació de tres col·lectius de persones desocupades amb especials dificultats d’accés al mercat laboral i, per tant, en risc d’exclusió social: persones de 52 anys o més, persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (RGC), i persones no perceptores de la prestació per desocupació i en risc de caure en situació d’atur de llarga durada (és a dir, demandants d’ocupació com a mínim 6 mesos durant els darrers 18 mesos). Aquest programa té un pressupost de 62 milions d’euros.

Les subvencions estan dirigides a ajuntaments i consells comarcals, que hauran de contractar aquestes persones durant un any a jornada completa. Es preveu la contractació de més de 2.600 persones.

El programa Treball i Formació és una política de foment de l’ocupació que permet que les persones en situació d’atur, especialment aquelles en situació de vulnerabilitat, adquireixin experiència laboral en un entorn real de treball, tot contribuint així a la seva inserció. A més, les persones participants tindran un acompanyament específic adaptat a les seves característiques i necessitats pròpies.

En el context actual, les persones que ja es trobaven en situació d’atur tenen encara més difícil trobar una feina, i moltes d’elles han esgotat la prestació per desocupació. En altres casos les feines precàries, que han estat les primeres que s’han perdut, no els ha permès tenir dret a la prestació per desocupació.

També com a conseqüència de la crisi econòmica derivada de la covid-19, han augmentat les persones que s’han vist obligades a sol·licitar la renda garantida de ciutadania. Per tant, cal destinar més recursos ocupacionals per fer possible el retorn d’aquestes persones al mercat de treball.

La novetat de la convocatòria d’aquest any és que també inclou les persones desocupades majors de 52 anys, un altre dels col·lectiu amb moltes dificultats per a trobar feina i als que, en molts casos, els manca temps de cotització per poder tenir dret a la prestació per jubilació.

El termini de presentació de sol·licituds de les subvencions començarà el dia 10 de gener i finalitzarà el 31 de gener. Els contractes subvencionats s’han d’iniciar, com a màxim, l’1 de maig de 2022.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined