Consell Direcció ARC

L'Agència de Residus de Catalunya aprova destinar 7,5 milions d'euros a diverses convocatòries d'ajut

query_builder   2 març 2022 19:03

event_note Nota de premsa

L'Agència de Residus de Catalunya aprova destinar 7,5 milions d'euros a diverses convocatòries d'ajut

  • El 84% dels fons per aquestes convocatòries provenen dels cànons de residus que Catalunya recapta i retorna per a millorar la gestió dels residus, constituint un bon exemple de política ambiental
  • Amb aquest finançament dels cànons de residus, es cobriran convocatòries per a restauració de sòls contaminats, projectes de millora de la gestió de residus industrials, promoure la reutilització d’àrid reciclat, assegurar la correcta retirada d’amiant
Consell de direcció ARC

 Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha aprovat aquest dimecres destinar 7,5 milions d’euros a diverses convocatòries d’ajuts econòmics per fomentar millores de la gestió dels residus. La totalitat d’aquests fons provenen dels cànons de residus.

Els cànons (de residus municipals, industrials i de la construcció) són impostos ecològics que incentiven un comportament més respectuós amb el medi ambient i impulsa mesures de minimització i valorització material dels residus. Graven opcions de gestió finalistes, poc sostenibles: la destinació a dipòsit controlat, incineració i valorització energètica. Per contra, incentiven la recollida selectiva i el reciclatge dels residus.

El director de l’ARC, Isaac Peraire, ha afirmat que “Catalunya ha estat pionera en el canvi, en disminuir l’ús dels sistemes finalistes, per obrir la circularitat en la recuperació de materials, i això gràcies als cànons que des de fa anys es van introduir en el model”. Per al director de l’agència, “al nostre país, sense cap dubte, la millor eina per incrementar el reciclatge han estat els cànons sobre la disposició (dipòsit i incineració) de residus”, i ha quantificat aquesta millora exposant que “en l’àmbit municipal, l’any 2004 Catalunya portava a abocador 3,2 milions de tones, el 2010, 2,3 milions de tones i el 2020, 1,3 milions de tones”.

El 100% dels fons dels cànons recaptats es retornen per finançar una gestió sostenible dels residus. En el cas dels residus municipals, aquest impost creat l’any 2004, pioner a Espanya, ha permès finançar el desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica a Catalunya. Avui dia pràcticament la totalitat dels municipis del territori disposen de servei de recollida selectiva de l’orgànica. Aquests fons es destinen també a la creació i millora de noves infraestructures (plantes de tractament, deixalleries) i permeten convocar anualment bateries d’ajuts destinades a diversos públics (ens locals, empreses, etc.) per millorar la gestió dels residus, amb processos avançats per prevenir nous residus i valoritzar els que es generen.

Un impost finalista

Les dotacions pressupostàries dels ajuts per a la recuperació de sòls contaminats 2022, de la subvenció per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials 2022 i de la convocatòria “Nuclis de recerca” gestionada amb ACCIÓ sumen en total 3 milions d’euros, procedents del cànon de residus industrials.

La dotació econòmica de la convocatòria per a la utilització dels àrids reciclats dels residus de la construcció per al 2022 i l’ampliació de capital de la convocatòria d’ajuts per a la retirada en origen de materials que continguin amiant, corresponent al 2021, sumen 3,3 milions d’euros, que es finançaran íntegrament amb els fons del cànon de residus de la construcció.

D’altra banda, l’ARC ha aprovat també una dotació pressupostària d’1,2 milions d’euros per a la convocatòria d’ajuts per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials 2022 amb fons procedents de la Generalitat de Catalunya.

Ajuts per la retirada d’amiant

Pel que fa als ajuts destinats a la retirada d’amiant, hi ha un compromís de la Generalitat de Catalunya per eradicar-lo. La Generalitat va constituir la Comissió Interdepartamental per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya i aquest ajuts van en la línia de les accions que promou la Comissió, segons la normativa europea que persegueix l’eliminació segura de l’amiant.

Aquest producte està prohibit a Catalunya des de 2001, tot i que es calcula que l’amiant instal·lat encara suposa més de quatre milions de tones de fibrociment, una gran part del qual ha arribat o està arribant al final de la seva vida útil. La convocatòria d’ajuts per a la retirada d’amiant tenia una dotació inicial de 2 M €, que s’ha ampliat amb 1 milió d’euros més, fins a ser-ne 3 milions.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined