renovables

El Govern aprova la formulació del Pla territorial sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya

query_builder   3 maig 2022 13:40

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la formulació del Pla territorial sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya

El Consell Executiu ha aprovat avui la formulació del Pla Territorial Sectorial per a la planificació i implantació de les energies renovables a Catalunya com a pla territorial sectorial, i n’ha encomanat l’elaboració al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN). Aquest pla ha d’establir els criteris per a la instal·lació d’energies renovables a Catalunya, i ha de facilitar el compliment de les fites necessàries en aquest àmbit per a la transició energètica de Catalunya cap a un model descarbonitzat l’any 2050. 

El document haurà de determinar les directrius generals de la distribució arreu del territori de les instal·lacions d'aprofitament de les energies renovables, fonamentalment eòlica i fotovoltaica, però també d’altres instal·lacions singulars necessàries per fer efectiva la transició energètica a Catalunya. També haurà d’establir tant les prioritats com els estàndards i normes de distribució territorial necessàries per a la implantació d’energies renovables a Catalunya, incloent-hi mesures per minimitzar els seus impactes. Finalment, haurà de concretar, si s’escau, l’obligació de reserva de sòl per a aquest tipus d’instal·lacions.

Aquest Pla Territorial Sectorial, previst tant pel Decret llei 16/2019 com pel Decret llei 24/2021, ha de permetre la instal·lació del contingent renovable necessari per fer efectiva la transició energètica i la neutralitat climàtica a Catalunya. La seva elaboració haurà de tenir en compte tots els àmbits que poden ser afectats pel Pla, com ara els aspectes energètics, mediambientals, culturals, paisatgístics, socials, econòmics, de desenvolupament industrial o de sobirania alimentària, entre d’altres, per cercar un equilibri entre ells. El document resultant haurà de tenir una visió global per al conjunt de Catalunya, incorporar criteris de cohesió territorial –com ara el reequilibri o la solidaritat intercomarcal–, comptar amb la participació local i ciutadana en tot el procés d’elaboració, i garantir la transició energètica fins i tot en el cas que s’endureixin els condicionants de l’escenari energètic.

Un dels canals per a la participació territorial en l’elaboració del Pla serà la xarxa d’oficines comarcals per a la transició energètica. Aquestes oficines, impulsades per l’ICAEN i en fase de desplegament, facilitaran que les administracions locals disposin del coneixement tècnic necessari per analitzar la informació i fer les seves aportacions, de manera que la seva participació i el treball coordinat contribueixin a casar els criteris generals del Pla amb les especificitats de cada zona del país.

La generació d’energia d’origen renovable és, juntament amb l’estalvi i l’eficiència energètica  i l’apoderament de la ciutadania, un dels eixos principals del nou model cap al qual avança Catalunya. La Prospectiva Energètica de Catalunya 2050, el document que analitza els aspectes clau del nou sistema energètic català a llarg termini i en valora les possibles evolucions futures, calcula que caldrà instal·lar 12.000 MW renovables addicionals l’any 2030 i fins a gairebé 62.000 MW l’any 2050 per assolir un sistema elèctric totalment descarbonitzat, xifra que requerirà l’ocupació del 2,5% del territori per a usos energètics.

Per avançar en alguns dels aspectes del Pla Territorial Sectorial, com la cohesió territorial o la participació local i ciutadana, el Departament d’Acció Climàtica va constituir el mes de març la Taula de Diàleg social de les energies renovables. La iniciativa, que aplega una cinquantena d’agents socials de tots els àmbits, treballa en la identificació i anàlisi de mesures de compensació entre els territoris rurals i les zones urbanes densament poblades en què no es pugui garantir assolir el 50% de la seva demanda elèctrica amb generació elèctrica renovable de proximitat en l’horitzó de l’any 2030.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined