MINIATURA NP GELADES ABRIL 2022

El Departament d'Acció Climàtica resol la línia d'ajuts per a fer front a les afectacions de les gelades de principis d'abril

query_builder   19 desembre 2022 11:31

event_note Nota de premsa

El Departament d'Acció Climàtica resol la línia d'ajuts per a fer front a les afectacions de les gelades de principis d'abril

FOTO NP GELADES ABRIL 2022{"name":"2022/12/19/11/06/f7b22c17-f17a-4cbc-8381-27cbdd173881.JPG","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":129594}

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya va publicar, divendres, a l'e-tauler la resolució dels ajuts per a les explotacions agràries afectades per les gelades de principis d’abril.

L’objecte d’aquests ajuts és la compensació de les pèrdues no cobertes per les assegurances agràries de les explotacions de fruita dolça i ametller afectades per a garantir la seva viabilitat econòmica. L’ajut es fixa en relació al grau d’afectació de cada explotació. L’àmbit d’aplicació dels ajuts se centra en municipis de les següents comarques: Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues, Urgell, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Pallars Jussà, Alt Camp, Baix Camp, Priorat, Conca de Barberà, Anoia, i Segarra.

El 25 de juliol el Departament va publicar l’Ordre que aprovava les bases reguladores d’aquests ajuts i el 28 de juliol es va publicar la Resolució que convocava aquests ajuts modificada posteriorment per la Resolució ACC/3429/2022 de 2 de novembre.

La intensitat de l’ajut que es va establir estava en funció de la ubicació de l’explotació agrària, del dany sofert, i de si l’explotació tenia assegurança contractada o no.

Els mòduls màxims d’ajut per hectàrea per a les explotacions amb assegurança contractada eren els següents:
TIPUS ZONA

IMPORT DE L’AJUT* €/ha


NO LIMITACIONS NATURALS

LIMITACIONS NATURALS

FRUITA FRESCA2.340

3.695

AMETLLA

CONVENCIONAL

SECÀ

304

405

REGADIU

713

951

ECOLÒGICA

SECÀ

555

739

REGADIU

1.302

1.736

*L'ajut per hectàrea de cada sol·licitant es multiplicava pel grau d'afectació que es fixés en l'acta de peritatge corresponent a cada explotació.

En el cas de les explotacions no assegurades aquests imports es reduïen a la meitat.

D’altra banda, també s’establia un import màxim d’ajut de 100.000 euros/explotació, amb la limitació màxima del 90% de les pèrdues o del 80% de les pèrdues, si està en zones amb limitacions naturals o no, un cop restat l’import de la indemnització de l’assegurança en les explotacions assegurades. 

Es va presentar un total de 2.015 sol·licituds corresponents a una superfície sol·licitada de 25.821,22 hectàrees. De les sol·licituds rebudes es van inadmetre 222 amb una superfície sol·licitada de 1.764,82 hectàrees de fruita i 1.187,50 d’ametller (els principals motius van ser no ser persona agricultora professional, explotació agrària prioritària o jove, o no tenir Declaració Agrària-DUN presentada), i es va desistir 174, amb una superfície sol·licitada de 1.728,11 hectàrees de fruita i 524,42 d’ametller, en no respondre als requeriments d’aportació de documentació en el termini establert. Cal esmentar que el total de les hectàrees sol·licitades no assolien l’import de la convocatòria.

Finalment, s’ha resolt favorablement 1.465 expedients que van sol·licitar 18.296,47 hectàrees de les quals s’ha resolt favorablement 16.645,09 hectàrees, amb un import de 16.625.685,40 EUR. Els quadres següents mostren el repartiment dels ajuts per tipologia de conreu i per comarca:

Conreu

Superfície auxiliable (ha)

Import total ajut (€)

Ametller Convencional Regadiu-Assegurat

372,30

178.451,52

Ametller Convencional Regadiu-No assegurat

1.596,25

498.777,44

Ametller Convencional Regadiu-Superfície en zona ZLN-No assegurat

170,13

70.810,41

Ametller Convencional Secà-Assegurat

203,91

53.375,65

Ametller Convencional Secà-No assegurat

1.780,64

248.532,71

Ametller Convencional Secà-Superfície en zona ZLN-No assegurat

933,04

185.266,42

Ametller Ecològic Regadiu-Assegurat

42,36

54.184,23

Ametller Ecològic Regadiu-No assegurat

125,65

199.985,89

Ametller Ecològic Regadiu-Superfície en zona ZLN-No assegurat

45,94

38.488,24

Ametller Ecològic Secà-Assegurat

15,38

7.822,62

Ametller Ecològic Secà-No assegurat

180,54

47.924,74

Ametller Ecològic Secà-Superfície en zona ZLN-No assegurat

111,64

38.903,54

Fruita dolça-Assegurat

9.761,12

13.758.122,16

Fruita dolça-No assegurat

1.226,54

1.101.125,36

Fruita dolça-Superfície en zona ZLN-Assegurat

57,67

103.355,15

Fruita dolça-Superfície en zona ZLN-No assegurat

21,98

40.559,32

Total

16.645,09

16.625.685,40

Ametller-Assegurat

633,95

293.834,02

Fruita dolça-Assegurat

9.818,79

13.861.477,31

Ametller- No Assegurat

4.943,83

1.328.689,39

Fruita dolça-No Assegurat

1.248,52

1.141.684,68


Comarca

Nombre expedients aprovats

Superfície auxiliable (ha)

Import total ajut (€)

ALT CAMP

1

21,41

21.159,48

ANOIA

10

94,28

24.732,45

BAGES

1

9,15

1.390,80

BAIX CAMP

2

23,91

5.981,74

BAIX EBRE

1

5,42

1.504,05

CONCA DE BARBERÀ

8

81,28

55.301,33

GARRIGUES

246

2.138,27

1.137.005,92

NOGUERA

136

1.619,44

1.913.824,69

PALLARS JUSSÀ

51

539,29

120.540,06

PALLARS SOBIRÀ

1

10,71

2.154,68

PLA D'URGELL

140

1.677,99

2.111.731,36

PRIORAT

21

124,54

35.797,63

RIBERA D'EBRE

41

514,19

482.842,73

SEGARRA

17

125,61

75.516,08

SEGRIA

1

2,33

3.899,96

SEGRIÀ

637

7.954,37

9.638.737,29

SOLSONÈS

1

45,70

12.065,45

TARRAGONÈS

1

3,42

543,80

TERRA ALTA

27

370,20

76.204,59

URGELL

122

1.283,58

904.751,31

Total

1.465

16.645,09

16.625.685,40

Val a dir que la major part d’aquestes 1.465 sol·licituds aprovades, a més de l’ajut del Departament, han rebut més de 53 MEUR en concepte d’indemnitzacions per part d'Agroseguro.

D’altra banda, s’ha denegat 154 expedients amb una superfície sol·licitada de 1.847,19 hectàrees de fruita i 472,71 d’ametller, la gran majoria per no estar al corrent de les seves obligacions tributàries o socials, o haver cobrat una indemnització d’Agroseguro per sobre del màxim auxiliable.

D’acord amb l’import resolt, l’ajut a càrrec del pressupost del 2022 serà de 15.998.904,47 euros, mentre que la part restant de 626.780,93 euros anirà a càrrec del pressupost del 2023. El Departament està treballant per tal que els imports resolts a càrrec al pressupost d’enguany es puguin ingressar abans de finalitzar l’any 2022.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined