Conseller Homs

El Govern facilita la coordinació de les administracions implicades en la protecció dels menors amb la creació de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya

query_builder   12 novembre 2013 15:47

thumb_up Acords del Govern

El Govern facilita la coordinació de les administracions implicades en la protecció dels menors amb la creació de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya

  • L’Executiu ha aprovat avui el Decret que recull la creació de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya i les taules territorials, òrgans col•legiats que es constitueixen per coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància mitjançant la participació de les administracions i les institucions implicades
  • El conseller Homs ha demanat als socialistes catalans que siguin “coherents amb el seu discurs” i se sumin a la proposta del Parlament de sol•licitar al Congrés dels Diputats la cessió de la competència per convocar una consulta sobre el futur de Catalunya, una iniciativa que “compleix fil per randa l'argumentari del PSC”
  • El Govern sol·licitarà la convocatòria de la Comissió General de les Comunitats Autònomes pel projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local
Conseller Homs
El Govern ha aprovat avui el Decret de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya i les taules territorials i locals d’infància. Aquests òrgans col·legiats es constitueixen per coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància arreu del territori mitjançant la participació de les administracions i les institucions implicades. Amb aquest Decret, el Govern dóna compliment a l’article 26 de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, que ordena establir l’abast territorial, la composició i el funcionament de les taules d’infància.
 
Una de les funcions principals d’aquests organismes, segons ha destacat el conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs, durant la roda de premsa posterior a la reunió de l’Executiu, és “coordinar les diverses administracions i institucions en la promoció social de la infància i l’adolescència i també en la detecció i la intervenció davant possibles situacions de risc o desemparament, especialment pel que fa als maltractaments infantils”.
 
Alhora, les taules de la infància serviran per desplegar els eixos del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència i promouran i coordinaran la planificació local o comarcal dels recursos preventius en la infància i l’adolescència en col·laboració amb els ens locals. Les taules d’infància garantiran també la coordinació de tots els agents implicats per potenciar el treball en xarxa.
 
El Decret suposa l’ordenació de tots aquells espais, comissions i xarxes que, amb funcions diferents i amb una extensió territorial diversa, s’han creat en els darrers anys.
 
La Taula Nacional de la Infància de Catalunya, adscrita a Benestar Social i Família, comptarà amb representants dels diversos departaments de la Generalitat, de les entitats municipalistes més representatives, de les diputacions, de les taules territorials d’infància, així com de l’Observatori dels Drets de la Infància, entre d’altres.
 
La Taula Nacional de la Infància de Catalunya s’estructurarà arreu del país en taules territorials, que s’encarregaran de desenvolupar les directrius que estableixi.
 
El Decret recull també la necessitat de promoure la constitució de taules locals d’infància a fi de coordinar els diferents equips i serveis del territori per millorar els programes de participació, prevenció, promoció, detecció i protecció de la infància i l’adolescència.
 
“Donar via a que la democràcia s’expressi, i que es faci de manera ordenada a través d’una consulta”

Pel que fa al procés pel dret a decidir, el conseller Homs ha demanat als socialistes catalans que siguin “coherents amb el seu discurs” i se sumin a la proposta del Parlament de sol·licitar al Congrés dels Diputats la cessió de la competència per convocar una consulta sobre el futur de Catalunya, una iniciativa que “compleix fil per randa l’argumentari del PSC”.
 
“Es tracta de donar via a que la democràcia s’expressi, i que es faci de manera ordenada a través d’una consulta”, ha declarat Homs, que ha constatat “un acord molt ampli en l’ús de l’article 150.2 de la Constitució”. Per aquest motiu, segons el conseller, “sorprèn negativament que el PSC no hi vulgui participar, perquè aquest mecanisme el que fa és facilitar la possibilitat d’aplicar allò que ells defensen, que és una consulta legal i acordada”.  
 
La via de l’article 150.2 de la Constitució ja s’ha utilitzat almenys un cop per transferir una competència exclusiva de l’Estat a la Generalitat. Homs ha recordat que l’any 1997 la gestió del Trànsit es va traspassar a Catalunya amb aquest mecanisme.
 
Observatori per analitzar els efectes de la crisi en la salut de la població

El Govern també ha acordat avui impulsar la constitució d’un observatori sobre els efectes de la crisi en la salut de la població, que formarà part de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya (OSSC). L’objectiu de l’organisme és fer un seguiment estret dels principals indicadors de salut (estils de vida, consum de serveis sanitaris, incidència de determinades malalties) i analitzar-ne l’evolució en un escenari de crisi com l’actual, que està transformant el context socioeconòmic del país.
 
L’observatori, que no comporta la dotació de recursos addicionals en l’OSSC, posarà atenció preferent en la població en situació de vulnerabilitat que per motius de renda, sexe, edat o nivell educatiu, entre d’altres, estiguin rebent els efectes de la crisi econòmica amb major intensitat. Es preveu que l'Observatori emeti dos informes a l'any i que el primer serà públic al llarg del primer semestre del 2014.
 
A partir dels resultats de l’anàlisi dels resultats, el Govern, en cas que sigui oportú, reorientarà les polítiques sanitàries i articularà actuacions per tal de respondre a les necessitats de salut identificades, millorar els resultats en salut i garantir l’equitat en l’accés a uns serveis públics de salut de qualitat.
 
L'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya (OSSC) és l’ens encarregat de posar a disposició dels ciutadans, professionals, investigadors i gestors, la informació necessària per millorar el coneixement del sector salut i facilitar el retiment de comptes i la presa de decisions.
 
Convocatòria de la Comissió General de les Comunitats Autònomes pel projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local

En la reunió d’avui, el Govern també ha acordat demanar al Senat la convocatòria de la Comissió General de les Comunitats Autònomes, als efectes de l’article 56 del Reglament del Senat, en relació amb el Projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL).
 
El Govern considera que cal sol·licitar la convocatòria d’aquesta comissió perquè el contingut del Projecte de llei, que va entrar el 7 de novembre passat al Senat, no només vulnera l’autogovern de Catalunya, matèria en la qual el Govern es mostra sempre “exigent”, sinó que també genera un impacte econòmic negatiu en les finances de la Generalitat: “Això no està d’acord amb el pla d’estabilitat que el mateix govern espanyol ha presentat a Brussel·les. No és coherent generar noves obligacions a les administracions sense facilitar-ne el finançament ni acreditar com es paguen”, ha assegurat el conseller Homs.
 
La norma introdueix canvis profunds en el model de distribució de competències sobre règim local entre l’Estat i les comunitats autònomes que s’ha desenvolupat durant més de vint anys i que l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 recull en el seu articulat.
Així, l’article 160 de l’Estatut disposa com a competència exclusiva pròpia de la Generalitat el règim local. Consegüentment, a Catalunya la Llei de bases del règim local i, per tant, qualsevol norma que la modifiqui ha de respectar els límits constitucionals previstos i l’Estatut d’autonomia, llei orgànica que conforma el bloc constitucional en l’àmbit competencial.
 
També modifica àmbits competencials com l’educació, la salut, els serveis socials, el medi ambient i l’urbanisme, així com els mecanismes de finançament de la comunitat autònoma perquè no s’acompanya dels instruments i mesures d’equilibrament procedents.
 
D’altra banda, el divendres passat, 8 de novembre, representants de les comunitats autònomes amb competència exclusiva en matèria local de Catalunya, Andalusia, Aragó i el País Basc es van reunir al Palau de la Generalitat per analitzar les repercussions de la LRSAL i estudiar mesures de resposta. En la reunió, a la qual va assistir la vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, els participants van coincidir en la necessitat de demanar la convocatòria d’aquesta Comissió.

1  

Vídeos

Vídeo íntegre de la roda de premsa dels Acords de Govern

3  

Fitxers adjunts

Acords del Govern en PDF

Acords del Govern en PDF
PDF | 85

Foto de la reunió del Govern

Foto de la reunió del Govern
JPG | 747

Foto de la roda de premsa

Foto de la roda de premsa
JPG | 1433

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia