• El Consell Executiu també ha autoritzat cobrir fins a un 50% de les baixes de les residències i centres de menors
El Govern de la Generalitat ha autoritzat avui el Departament de Justícia a cobrir les baixes que es produeixin als centres penitenciaris i de justícia juvenil, amb l'objectiu de garantir el funcionament normal i la seguretat d'aquests serveis. El Consell Executiu ha aprovat una modificació de les limitacions fixades en matèria de despeses de personal del decret que estableix els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat.
El Govern ha autoritzat el Departament de Justícia a destinar un import màxim de 2.448.000 euros per poder efectuar nomenaments de personal interí i contractacions temporals de personal laboral per substituir transitòriament el personal de l'àmbit funcional d'execució penal i el personal laboral de centres penitenciaris i de centres educatius de justícia juvenil, inclòs el personal sanitari que hi treballa, amb l'objectiu de poder atendre tots els serveis i garantir la seguretat. I és que les reformes del Codi Penal dels darrers anys han implicat un fort increment de la població reclusa, que ha comportat un doble impacte en el sistema penitenciari. D'una banda, el mateix nombre d'efectius ha hagut d'assumir la gestió d'un major nombre de població interna i, d'una altra, la massificació dels centres pot augmentar les situacions de risc d'incidents.
Residències i centres de menors
El Govern també ha autoritzat el Departament de Benestar Social i Família a cobrir el 50% de les vacants de personal de les residències de gent gran i de persones amb discapacitat, dels centres residencials i d'acollida d'infants i adolescents desemparats, i els professionals dels Equips Funcionals d'Infància (EFI) i de la Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil (UDEPMI). Es tracta de professionals de diferents especialitats, com assistents socials, educadors socials, pedagogs, psicòlegs o juristes, entre d'altres. Com que les seves absències es podrien concentrar en un mateix centre o en una mateixa unitat, era necessari cobrir les vacants per garantir els aspectes bàsics de funcionament, com la higiene personal, l'alimentació i els tractaments mèdics o pal•liatius dels usuaris.
Actualment, a Catalunya hi ha 28 centres de titularitat pública gestionats íntegrament pel Departament de Benestar Social i Família, que formen la xarxa d'equipaments de serveis socials: 17 residències de gent gran i de persones amb discapacitat i 11 centres d'atenció a la infància i l'adolescència.
Finalment, el Consell Executiu també ha autoritzat a cobrir fins a un 50% de les places vacants del personal de conducció i seguretat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i del personal veterinari oficial d'escorxador.