Direcció General de Comunicació

Finestreta Única

El Govern impulsa la posada marxa de la Finestreta Única Empresarial per simplificar les càrregues administratives a les empreses

query_builder   15 març 2011 13:58

event_note Nota de premsa

El Govern impulsa la posada marxa de la Finestreta Única Empresarial per simplificar les càrregues administratives a les empreses

  • L’Executiu considera una prioritat impulsar un canvi de model de relació entre les empreses i l’Administració que faciliti l’activitat econòmica i es basi en la confiança en l’empresariat
  • Per possibilitar aquest nou model de relació, el Govern aposta per la creació de la Finestreta Única Empresarial, que s’articularà a partir de la reconversió de l’actual Oficina de Gestió Empresarial (OGE)
  • L’Acord de Govern aprova la creació d’una Comissió integrada per tots els departaments i encapçalada pel Departament d’Empresa i Ocupació, que coordinarà els treballs per impulsar aquesta iniciativa
 
El Govern ha aprovat avui les mesures per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial en el període 2011-2014. El Govern considera una prioritat impulsar un canvi de model de relació entre les empreses i l’Administració, que faciliti l’activitat econòmica i es basi en la confiança en l’empresariat.
 
La Finestreta Única Empresarial s’articularà a partir de la reconversió de l’actual l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), que actua com a punt de tramitació unificada d 'alguns dels procediments que afecten l'activitat econòmica de les empreses. L’OGE disposa de 160 tràmits a la seva carta de serveis. Per tal que esdevingui la futura Finestreta Única Empresarial cal incorporar-n’hi uns 300 que poden ser necessaris per desenvolupar una activitat empresarial. No obstant això, tenint en compte que una de les prioritats del Govern és reduir les càrregues a les empreses, s’intentarà simplificar el màxim el número de tràmits.
 
Així mateix, la futura Finestreta Única Empresarial, com ja fa actualment l’OGE, prestarà servei de forma multicanal; és a dir, tant presencialment, a través de la xarxa d’oficines pròpies i concertades, com telefònicament, a través del 012, o de forma electrònica. L’objectiu és que, amb la Finestreta Única Empresarial, es desenvoluparà un portal virtual de serveis i tràmits per a les empreses que agruparà en un espai comú la informació i la gestió dels procediments que afecten l’activitat empresarial, en col·laboració amb la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió i la Secretaria d’Administració i Funció Pública.
 
Per possibilitar aquest procés, els departaments que tenen atribuïdes competències relacionades amb l’activitat empresarial col·laboraran per tal d’assolir els objectius d’aquest acord. En aquest sentit, l’acord aprova la creació d’una Comissió de coordinació, de caràcter temporal, per a portar a terme la implantació de la Finestreta Única Empresarial, amb la participació de tots els departaments implicats.
 
Finestreta Única Empresarial: el precedent de l’OGE i objectius
 
L’any 1990, inspirant-se en la racionalització i la simplificació administratives, es va crear l’Oficina de Gestió Unificada per a activitats industrials amb l’objectiu de tramitar de manera unificada procediments administratius que requerien la intervenció de diferents unitats administratives i així minimitzar la càrrega sobre els particulars. L’any 2005 es va canviar la seva denominació i va esdevenir l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), que ampliava la gestió de procediments a totes les activitats empresarials, i no únicament a les de caire industrial.
 
Amb l’experiència dels darrers 20 anys gestionant procediments de forma racionalitzada i simplificada, el Govern vol consolidar l’OGE com a punt d’informació, assessorament, tramitació i, si escau, de resolució de tots els procediments que afecten l’activitat empresarial a Catalunya. Els valors que l'OGE ha aportat a les empreses durant aquest últims 20 anys són:
 
- Proximitat a les empreses: l’OGE disposa d’una xarxa de 22 punts d’atenció arreu del territori on les empreses reben un tracte personalitzat.
 
Simplificació dels tràmits que hi ha a la carta de serveis de l’OGE. De fet, l’OGE ha estat pionera en l’aplicació de la figura de la Declaració Responsable, mitjançant la qual el titular declara que compleix els requisits legalment exigits en la normativa d’aplicació i que disposa de la documentació que ho acredita, sense haver d’aportar un gran nombre de documentació que l’Administració pot obtenir per altres mitjans. Amb aquesta declaració, l’OGE realitza el tràmit necessari i, a posteriori, l’Administració comprova per mostreig que, efectivament, l’empresa compleix les dades declarades. L’ús de les declaracions responsables ha permès estalviar als empresaris la presentació de més de 61.000 documents anuals.
 
Estandardització dels procediments. L’OGE vetlla perquè el tracte a les empreses sigui el mateix amb independència de la persona que presti el servei.
 
Celeritat en la tramitació. El 70% dels tràmits de la carta de serveis de l’OGE són de resolució immediata, és a dir, en el mateix moment que l’empresa s’adreça a l’OGE i aporta la documentació correcta, es resol el tràmit sol·licitat. Aquesta manera de procedir redueix a zero el temps d’espera necessari per legalitzar una activitat.
 
 
Canvi de model en la relació entre les empreses i l’Administració
 
El Govern considera una prioritat impulsar un canvi de model de relació entre les empreses i l’Administració, que faciliti l’activitat econòmica i es basi en la confiança en l’empresariat. Aquest canvi de model implica, d’una banda, la modificació dels procediments per tal de racionalitzar i simplificar les càrregues administratives innecessàries, de forma que sempre que sigui possible l’Administració opti per l’alternativa menys restrictiva i costosa per a les empreses. D’altra banda, aquest nou model comporta la implementació de la Finestreta Única Empresarial, com a punt de referència de les persones emprenedores, empresàries i intermediàries en la seva relació amb l’Administració, de manera que incorpori tots els tràmits i serveis que aquestes puguin necessitar per realitzar l’activitat empresarial al llarg de tot el seu cicle de vida, amb independència de quina sigui l'administració responsable d'aquests tràmits.
 
El procés d’incorporació de tràmits i serveis a la Finestreta Única Empresarial s’ha de fer comptant amb la participació d’empresaris i associacions empresarials, per tal de detectar quines són les qüestions prioritàries, i a la vegada amb la total implicació de totes les unitats administratives  responsables dels tràmits, tant de l'àmbit de la Generalitat, com de l’Administració de l’estat o del món local. Per aquest motiu, el Govern, a través de la Secretaria General de Governació i Relacions Institucionals, promourà que el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) posi a l’abast dels ens locals tràmits estàndards i simples adreçats a les empreses que permetin la multicanalitat en la gestió, amb la finalitat que aquestes els puguin incorporar a les corresponents cartes de serveis. El Consorci AOC és l’instrument al servei de les administracions catalanes per facilitar i fer més efectiva l’e-Administració.
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia