Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts per a projectes de millora de la gestió mediambiental de les explotacions porcines

query_builder   2 setembre 2011 12:35

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts per a projectes de millora de la gestió mediambiental de les explotacions porcines

 
 
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha convocat els ajuts destinats a l’execució de projectes de millora de la gestió mediambiental de les explotacions porcines corresponents a l’any 2011, i n’ha aprovat les bases reguladores, com publica avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 20 de setembre de 2011, i les actuacions objecte de l’ajut s’hauran de realitzar i justificar abans del 31 de desembre de 2011. Es preveu una disponibilitat pressupostària per a aquesta convocatòria de 173.318,21€.
 
L’ajut té com a objectiu promoure el desenvolupament de sistemes innovadors de gestió de purins procedents de les explotacions porcines, respectuosos i compatibles amb la protecció del medi ambient, que evitin consums ineficients d’energia, que contemplin una visió integral de valorització i desenvolupament de millors tècniques disponibles en l’aplicació de purins.
 
Les actuacions subvencionables són:
  • La compra, inclòs l’arrendament financer amb opció de compra, de maquinària i equipaments necessaris per a una millora en la gestió dels purins de les explotacions o equipaments que permetin la incorporació adequada de purins al sòl. Seran subvencionables aplicadors de tubs i conductímetres, entre d’altres.
  • La implantació de tècniques per al seguiment i control de purí provinent del bestiar porcí i la implantació de les Millors Tècniques Disponibles (MDT) a les explotacions porcines: millora dels sistemes d’alimentació existents per tal que es minimitzi el volum i/o el contingut de nitrogen de les dejeccions generades a les explotacions, com la incorporació de tremuges addicionals per a millorar l’ajustament de l’alimentació en fases, fins a 2 tremuges més de les que disposa l’explotació, i amb la implantació de sistemes d’alimentació de precisió; millora de les instal·lacions existents d’abeuradors de manera que es minimitzi les fuites d’aigua cap a les fosses, aparells de mesura o altres sistemes que permetin racionalitzar o reduir el consum d’aigua i la instal·lació de sistemes de neteja a pressió; i cobriment de les basses de purins i implantació d’equips de reducció d’emissions, així com sistemes d’homogeneïtzació del purí pel buidat de les foses i/o de les basses.
  • Despeses com els honoraris del personal assessor, els estudis de viabilitat, o l’adquisició de patents i llicències. L'import del conjunt d’aquestes despeses resta limitat a un màxim del 12 per cent de les inversions admissibles.
 
No seran subvencionables les instal·lacions de plantes d’assecatge tèrmic de purins, les actuacions que per normativa ja són d’obligat compliment ni les inversions per a fer ampliacions d’explotacions.
 
Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les associacions, organitzacions i agrupacions de titulars d’explotacions porcines i altres figures equivalents degudament constituïdes, així com els titulars de plans conjunts de gestió de dejeccions ramaderes, totes aquestes figures associatives han d’estar integrades per un mínim de 3 explotacions de porcí i 3 titulars diferents, que presentin conjuntament un projecte de gestió de purins.
 
El tipus d’ajut és una subvenció directa, i el percentatge no pot ser superior al 37,5% de l’import de la inversió subvencionable en zones desfavorides i el 30% en la resta de zones. L’import màxim de l’ajut per beneficiari no pot superar els 200.000 € per beneficiari.
 
Per a més informació: www.gencat.cat/daam/ajuts.