Direcció General de Comunicació

Projecte de llei d'estabilitat pressupostària

El Govern aprova el seu propi Projecte de Llei d'estabilitat pressupostària

query_builder   27 setembre 2011 15:13

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el seu propi Projecte de Llei d'estabilitat pressupostària

  • La norma fixa el sostre de dèficit estructural en el 0,14% per al 2018
 
  • Es crearà un Fons de Reserva que servirà per cancel·lar deute o per evitar fer-ne de nou
 
  • El pagament dels interessos del deute té caràcter prioritari per sobre de qualsevol altra partida de despesa
El Govern ha donat avui llum verd al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària. D’acord amb els principis de la Unió Europea, i amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat de les finances de la Generalitat i racionalitzar-ne el marc pressupostari, la norma limita el dèficit estructural dels comptes públics en el 0,14% del Producte Interior Brut (PIB) català per al 2018. D’aquesta manera el Govern posa de manifest el seu compromís amb l’austeritat i l’equilibri de les finances catalanes per reforçar la credibilitat davant de les principals institucions i els mercats.
 
Segons el nou Projecte de Llei, el Departament d’Economia i Coneixement i l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) seran els encarregats de calcular el dèficit estructural, a partir del saldo pressupostari (la diferència entre ingressos i despeses) en relació amb el PIB català. Els pressupostos s’elaboraran de manera que aniran reduint gradualment el dèficit fins arribar a l’objectiu de dèficit estructural l’any 2018.
 
La norma també preveu que els límits respecte al dèficit i l’endeutament de la Generalitat es podran revisar “en situació de catàstrofes naturals, recessió econòmica o situacions d’emergència legalment declarades” que afectin de forma important als pressupostos de la Generalitat, quan “així ho apreciï el Parlament de Catalunya”.
 
 
Un fons de reserva
 
Amb la voluntat de millorar la sostenibilitat de les finances públiques, el projecte de llei també inclou la creació d’un fons de reserva que “es podrà utilitzar per a la cancel·lació de deute o per no efectuar noves apel·lacions al crèdit”. Aquest fons es nodrirà a partir dels excedents procedents dels ingressos de la Generalitat quan aquests “superin les estimacions consignades als pressupostos anuals”.
 
La norma també puntualitza que l’execució dels crèdits pressupostaris relatius al pagament de la càrrega financera (interessos i capital) que l’Administració tingui amb les entitats financeres “té caràcter prioritari sobre qualsevol altra partida de despesa”.
 
 
Un exercici d’autonomia financera
 
Segons l’Estatut d’autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat establir els límits i les condicions per assolir els objectius d’estabilitat pressupostària. D’acord amb aquest exercici d’autonomia financera, l’Executiu referma el seu compromís amb l’assoliment dels objectius del Pla de Govern, amb l’austeritat i el sanejament dels comptes públics, i amb les exigències derivades del context europeu a nivell macroeconòmic.
 
El Projecte de llei d’estabilitat pressupostària s’estructura en nou articles, dues disposicions addicionals, una disposició derogatòria i una disposició final.