Direcció General de Comunicació

El Govern posa en marxa 10 mesures urgents per a persones en atur sense cobertura econòmica

ACORD DE GOVERN

El Govern posa en marxa 10 mesures urgents per a persones en atur sense cobertura econòmica

query_builder   25 octubre 2011 16:14

event_note Nota de premsa

ACORD DE GOVERN

El Govern posa en marxa 10 mesures urgents per a persones en atur sense cobertura econòmica


 • Entre d’altres, s’incentivarà la contractació de persones en atur amb ajuts a les petites empreses de menys de 25 treballadors
 • També es millorarà la qualificació i l’ocupabilitat de persones amb dificultats especials d’inserció o es fomentarà un procés de formació qualificada per a persones en situació d’atur que necessitin millorar les seves competències professionals
 • Les mesures s’aplicaran de manera transitòria fins a l’aprovació del Pla de Desenvolupament de Polítiques Actives per al 2012, que recollirà programes de millora de l’ocupació i d’incentius per a la contractació

El Govern ha posat en marxa un paquet de 10 mesures urgents adreçat prioritàriament a les persones en situació d’atur que no tenen cobertura econòmica.
 
L’objectiu és pal·liar l’estat de les persones en atur que, com a conseqüència de l’actual crisi econòmica, s’han quedat o es quedaran sense cobertura de prestacions i/o subsidis econòmics.
 
En total el Govern invertirà prop de 60 milions d’euros amb unes mesures que beneficiaran 60.000 persones. Aquest conjunt de mesures urgents s’aplicaran de manera transitòria des d’ara fins a l’aprovació del Pla de Desenvolupament de Polítiques Actives per al 2012, que recollirà els diferents programes de millora de l’ocupabilitat i d’incentius a la contractació per a l’any vinent.
 
El Govern ha dissenyat aquestes mesures urgents amb la finalitat de facilitar temporalment una pràctica professional a les persones beneficiàries amb la voluntat d’activar-les després de llargs períodes de desocupació. Alhora, l’Executiu pretén afavorir la requalificació laboral d’aquestes persones a través de la recuperació de competències transversals i l’obtenció d’una experiència professional.
 
Entre les mesures urgents impulsades pel Govern, destaquen les que enforteixen els mecanismes de col·laboració público-privada en la intermediació especialitzada per a col·lectius amb dificultats d’accés al mercat de treball. Altres faciliten un contracte de treball mitjançant l’impuls de diverses fórmules de subvenció de la contractació a entitats locals, entitats sense ànim de lucre i empreses de menys de 25 treballadors.
 
Finalment, el Govern posa l’èmfasi en la millora de l’ocupabilitat de les persones en atur amb l’impuls d’un conjunt de mesures urgents per augmentar l’activació i la requalificació laboral, que comptaran amb un servei personalitzat i d’acompanyament.
 
Les 10 mesures urgents
 1. Concessió d’ajuts a petites empreses (menys de 25 treballadors) per al foment de la contractació de persones en atur amb formació ocupacional realitzada i subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
El Govern destina 3.000.000 d’euros per a aquest programa, que podrà beneficiar un màxim de 5.000 persones que portin més de 12 mesos en atur, i que hagin realitzat formació ocupacional subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) dels sectors del comerç, restauració o turisme. El Govern atorgarà a les empreses ajuts per a la contractació de 600 euros per un mes; de 1.300 euros per dos mesos; i de 2.100 euros per tres mesos.
 1. Contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació per desocupació o el subsidi d’atur mitjançant Plans d’Ocupació adreçats a entitats locals.
El Govern destina 14.000.000 d’euros a la implementació d’aquesta mesura, amb la previsió de beneficiar al voltant de 2.000 persones en el període d’aplicació, entre novembre de 2011 i abril de 2012.
 1. Millora de la qualificació, l’ocupabilitat i la contractació de persones amb especials dificultats d’inserció en el marc del programa  “Treball als barris”.
El Govern destina 30.000.000 d’euros per implementar aquestes mesures, amb què preveu beneficiar unes 12.000 persones residents en 143 barris i viles de 117 ajuntaments amb projectes en vigor de la Llei de barris fins al desembre de 2012.
 1. Contractació de persones aturades –sense prestacions econòmiques– a través de Plans d’Ocupació adreçats a entitats sense ànim de lucre.
El Govern destina 4.800.000 euros a aquesta mesura, que beneficiarà unes 600 persones per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social gestionades per entitats sense ànim de lucre fins al juny de 2012.
 1. Acord de col·laboració amb entitats sense ànim de lucre per desenvolupar activitats de col·laboració cívico-social adreçat a les persones en atur perceptores del subsidi de desocupació i/o de la Renda Mínima d’Inserció.
El Servei d’Ocupació de Catalunya establirà convenis amb les entitats del tercer sector social per millorar l’atenció de col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral com, per exemple, les persones perceptores del subsidi d’atur, la renda mínima d’inserció, o que estiguin en risc d’exclusió social.
 1. Acord marc per a l’homologació prèvia de les agències de col·locació i de les empreses de treball temporal.
Per primer cop, el SOC i les agències de col·locació treballaran conjuntament per als serveis d’intermediació, recol·locació i interposició dels col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral. Es preveu que un mínim de 5.000 persones es pugui beneficiar d’aquesta mesura, un cop s’estableixi un Acord marc amb agències de col·locació autoritzades i ETT per disposar d’un instrument jurídic que permeti la contractació oberta i àgil dels serveis d’intermediació, recol·locació i interposició que calguin.
Així, el Servei d’Ocupació de Catalunya podrà contractar projectes d’aquesta mena per a demandants d’ocupació amb més dificultats d’inserció procedents de sectors o territoris especialment afectats per la destrucció d’ocupació.
 1. Ampliació de la xarxa d’Aules Actives de Recerca Intensiva de Feina a través dels punts TIC (Telecentres) de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació i la creació de les Aules d’Alt Rendiment en Enfocament Laboral.
Al voltant de 10.000 persones podran beneficiar-se de l’extensió per tot el territori català dels programes de capacitació bàsica en tecnologies de la informació i la comunicació i de les Aules Actives de Feina. L’objectiu és optimitzar els processos de recerca de feina a través de les noves tecnologies amb el suport d’orientadors i amb el compromís de la persona de buscar de manera constant feina, cosa que s’ha demostrat eficaç amb un grau d’inserció laboral de gairebé el 40%.
 1. Projecte d’orientació de persones en situació d’atur de llarga durada.
El Govern proporciona acompanyament tutoritzat en la recerca de feina a unes 22.000 persones que portin més de 12 mesos en situació d’atur i que es trobin en els últims 6 mesos de percepció de l’ajut econòmic. Més de 250 professionals especialitzats en orientació professional que treballen a la xarxa de 70 oficines de treball del SOC es posen a disposició d’aquestes persones perquè, amb suport personalitzat, defineixin un itinerari per accelerar el seu procés d’apropament al mercat laboral a través d’accions que millorin la seva ocupabilitat i competències.
 1. Programa Crèdit Formació per al Treball adreçat a persones aturades que vulguin dur a terme un procés de formació qualificat.
El Govern destina 5.000.000 d’euros perquè prop de 1.200 persones en atur, preferentment sense cobertura de prestació i/o subsidi o a punt de finalitzar-la, rebin un préstec per a la realització de cursos de millora professional, que queden fora de l’àmplia oferta de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya. Aquesta mesura s’adreça a persones que necessitin millorar les competències tècniques professionals en sectors generadors d’ocupació, així com a persones no ocupades amb titulació universitària que necessitin realitzar estudis de postgrau, màster o doctorat. Els préstecs, a interès zero, oscil·laran entre 1.000 i 18.000 euros en funció de la línia sol·licitada, amb un termini d’amortització de 4 anys per a imports entre 1.000 i 2.000 euros, i 6 anys per a imports superiors a 2.000 euros.
 1. Cursos de català per a persones demandants d’ocupació prioritàriament estrangeres i sense coneixements de llengua catalana en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística.
Aquesta mesura pretén aportar uns coneixements de català en el nivell inicial a persones en atur estrangeres per ajudar-les a fer una cerca d’ocupació efectiva. La iniciativa es desplegarà en aquelles oficines de treball amb major nombre de persones estrangeres demandants d’ocupació, sense prestació i/o subsidi d’atur. Les oficines de treball proposades inicialment són les de Terrassa, Figueres, Girona, Salt, Lleida, Tarragona, Reus i Tortosa.
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia