Salut

El 92% dels hospitals catalans estan per sobre de la mitjana europea en tecnologies de la informació i la comunicació

El 92% dels hospitals catalans estan per sobre de la mitjana europea en tecnologies de la informació i la comunicació

query_builder   16 desembre 2011 13:41

event_note Nota de premsa

El 92% dels hospitals catalans estan per sobre de la mitjana europea en tecnologies de la informació i la comunicació

Boi Ruiz ha presidit l’acte de presentació del Mapa de Tendències 2011 de les TIC en salut a Catalunya.
 
La utilització de les xarxes 2.0 pels professionals s’ha doblat anualment des de l’any 2008.
El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha presidit avui l’acte de presentació del Mapa de Tendències 2011 de les TIC en els serveis de Salut de Catalunya. El Mapa de Tendències és una publicació de caràcter anual que duu a terme la Fundació TicSalut des de l’any 2007 per encàrrec del Departament de Salut, amb l’objectiu de conèixer el nivell de desenvolupament de les TIC a les organitzacions sanitàries de Catalunya i fer una anàlisi prospectiva de les tendències nacionals i internacionals sobre aquest àmbit.
 
L’enquesta sobre les TIC als centres de salut de Catalunya
 
L’enquesta sobre el nivell d’introducció de les TIC en la xarxa pública catalana ha comptat amb la participació de 139 entitats, que engloben el 100% dels hospitals, el 97% dels centres de salut mental i addiccions i el 85% dels centres sociosanitaris. L’enquesta recull la informació sobre els principals indicadors: plataformes tecnològiques, sistemes d'informació, connectivitat, interoperabilitat, serveis de telemedicina, seguretat i gestió de les TIC.
 
Segons les dades que han proporcionat els mateixos centres sanitaris, la inversió en TIC en salut s’està recuperant d’un retard històric. En els darrers cinc anys s’ha duplicat la inversió que ha anat destinada especialment a millorar les infraestructures (incorporar tecnologia, servidors virtualitzats, informàtica en núvol, etc.), la qual cosa ha permès que un altre indicador, la digitalització i transmissió d’imatges, també hagi observat un augment significatiu. Actualment, el 94% dels hospitals d’aguts afirmen que ja no imprimeixen les imatges radiològiques i el PACS radiològic (sistema de transmissió i arxivament d’imatges) s’està transformant en un repositori global de tota la imatge mèdica, facilitant-hi l’accés des de la història clínica electrònica.
 
El 74% dels hospitals d’aguts ja disposen d’eines d’ajuda a l’assistència (alertes per a l’activitat clínica, guies clíniques informatitzades, etc.) i es constata que les noves tecnologies permeten resoldre problemes d’accessibilitat sense generar nous costos, mitjançant la prestació d’assistència en el lloc més adient segons la necessitat del pacient. No obstant això, tot i l’augment del nombre de projectes de telemedicina o teleassistència, ens trobem encara davant d’un escenari de projectes en fase pilot, però que en un futur estan destinats a ser eines bàsiques de suport en la gestió de la cronicitat.
 
Les noves tecnologies també faciliten la interacció dels pacients amb els centres sanitaris i cada vegada són més els centres que s’inicien a oferir eines d’interacció amb els malalts. Segons les dades de l’enquesta, un 28% dels centres ja ofereixen la gestió de cites per Internet, un 28% dels centres possibiliten les consultes assistencials per telèfon i un 30% interactuen amb els pacients per SMS.
 
Finalment, cal destacar que la utilització professional de la xarxes 2.0 s’ha doblat anualment des de l’any 2008. Tot i que encara es pot considerar un fenomen incipient, l’enquesta destaca que 3.275 professionals sanitaris manifesten que utilitzen les xarxes 2.0 per al seu desenvolupament professional. Iniciatives de comunitats virtuals entre professionals, entre malalts i professionals i entre els mateixos malalts, estan agafant cada vegada més força.
 
Si ens comparem amb la resta d’Europa, el 92% dels hospitals catalans estan per sobre de la mitjana europea
 
En aquesta edició el monogràfic s’ha dedicat a les comparatives amb mètriques europees, utilitzant la mètrica IC-UE27 de la Unió Europea i la mètrica EMRAM de HIMSS Analytics Europe.
 
Dins del marc de l’Agenda Digital Europea, hi havia la necessitat d'una eina d'eHealth Benchmarking per als hospitals d'aguts d'Europa. Amb aquest objectiu es va fer una enquesta d’implantació d’eHealth a 1.000 hospitals, que es va convertir en una proposta d’índex basada en 43 ítems que s’agrupen en quatre dimensions: infraestructura, aplicacions i integració, fluxos d’informació, i seguretat i privacitat, que han anomenat IC-UE27.
 
Catalunya és la primera regió europea que ha passat aquests indicadors al 100% dels seus hospitals, fet que li permet tenir una dada objectiva per comparar els resultats amb la mitjana dels 27 països europeus avaluats. Segons el resultat obtingut, Catalunya està en el vuitè lloc a l’eHealth Hospital Deployment Index que agrupa els 27 països, sobresortint de la mitjana europea i amb un 92% dels hospitals de la xarxa pública catalana per sobre de la mitjana.
 
El model EMRAM (Electrònic Medical Record Adoption Model), adaptació europea que ha realitzat HIMSS Analytics Europe del seu model americà, és una mesura de prestigi tecnològic que classifica els centres hospitalaris en vuit nivells. Avalua 177 ítems adreçats a conèixer el grau d’ús de la història clínica electrònica i d’implementació dels diferents registres clínics electrònics. Catalunya també ha estat capdavantera a oferir la possibilitat, a tots els centres d’aguts catalans, d’avaluar-se segons aquesta mètrica. Els resultats provisionals, amb només 21 centres preavaluats dels 45 que han accedit a ser avaluats, posen de manifest que Catalunya disposa de 2 hospitals de nivell 6 (Badalona Serveis Assistencials i l’Hospital Clínic), 1 hospital de nivell 5 i de 12 hospitals tributaris d’estar al nivell 4 o superior. Aquestes dades suposen una evolució molt positiva respecte al darrer any en què, mitjançant una preavaluació realitzada per la Fundació TicSalut, cap hospital català assolia el nivell 6 (el pas previ a la història clínica totalment electrònica, sense papers), 3 centres es podien classificar en un nivell 5 i cap assolia el nivell 4.