Direcció General de Comunicació

El Govern convoca 100 places de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter estatal

El Govern convoca 100 places de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter estatal

query_builder   27 desembre 2011 13:49

event_note Nota de premsa

El Govern convoca 100 places de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter estatal

  • La convocatòria forma part del desplegament de competències per resoldre el dèficit de funcionaris secretaris i interventors als ens locals de Catalunya, on estan vacants 633 de les 1.216 places
 
El Govern ha aprovat la convocatòria de 100 places de l’any 2011 de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a l’escala de funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal. La convocatòria permetrà fer front al dèficit de funcionaris secretaris i interventors que pateixen molts municipis catalans, especialmente les localitats més petites de zones rurals del país. En total a Catalunya hi ha 633 places vacants d’un total de 1.216.
 
Les 100 places que convocarà el Govern, a través del Departament de Governació i Relacions Institucionals, corresponen a les subescales següents:
 
  • Secretaria-Intervenció: 40 places
 
  • Secretaria, categoria d’entrada: 15 places
 
  • Intervenció-Tresoreria, categoria d’entrada: 35 places
 
  • Secretaria, categoria superior: 5 places
 
  • Intervenció-Tresoreria, categoria superior: 5 places)
 
 
Es tracta de la tercera convocatòria de l’escala de funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal que impulsa el Departament de Governació i Relacions Institucionals després d’assumir-ne la competència. Les 100 places aprovades avui se sumen a les 100 convocades el gener de 2010 i a les 111 de l’abril de 2009.
 
 
Resoldre el dèficit
 
Amb el Decret 195/2008, de 7 d’octubre, que regula determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació  de caràcter estatal de les entitats locals catalanes, Catalunya va assumir de forma pionera la regulació d’aquesta competència, que permet convocar les places vacants i consolidar les existents.
 
Les funcions del personal funcionari d’habilitació estatal són d’una importància cabdal per al control intern de la legalitat dins el municipi, i això és especialment notori als municipis més petits, on les funcions recauen en una sola figura, la de secretaria-intervenció.
 
A Catalunya hi ha 633 places vacants d’un total de 1.216 llocs reservats a personal funcionari d’habilitació estatal. Aquesta mancança afecta sobretot els petits i mitjans municipis catalans, situats especialment en les zones rurals del país.
 
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya ha elaborat i posat en funcionament un procés de formació que pretén estimular els coneixements de la realitat catalana, a més d’incloure el coneixement i l’adquisició d’habilitats per al personal seleccionat per cobrir les places.